Bezpłatna wycena

 

Tłumaczenia na język ukraiński

 

W związku z rozwojem handlu pomiędzy Polską a Ukrainą oraz coraz częstszym obieraniem Polski jako sąsiedzkiego kraju oferującego lepsze możliwości budowania własnej kariery i edukacji biuro Translation Cafe oferuje Państwu możliwość zlecenia tłumaczenia tekstu na język ukraiński bądź z języka ukraińskiego na język polski, a także – w razie potrzeby – na inne języki obce. Usługę wszelkiego rodzaju tłumaczeń (zarówno tłumaczeń zwykłych, jak i przysięgłych oraz specjalistycznych) kierujemy zarówno do firm rozwijających swoją działalność, jak i klientów indywidualnych, pragnących zamieszkać legalnie na terenie Polski, a potrzebujących w tym celu przetłumaczenia własnych dokumentów.

Kilka słów o języku ukraińskim

Język ukraiński - klasyfikowany przez językoznawców jako jeden z grupy języków słowiańskich, a właściwie ich wschodniej gałęzi. Wyodrębniony z dialektów staroruskich, posiada szereg podobieństw do języka rosyjskiego i białoruskiego, w tym zarówno pod względem leksykalnym, jak i gramatycznym, a w związku z dużym wpływem języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na języki wschodnio i południowosłowiańskie jest również (jak rosyjski, białoruski czy południowosłowiańskie języki – bułgarski, macedoński) zapisywany alfabetem zwanym cyrylicą (w przypadku ukraińskiego jego odmianą specyficzną dla tego języka).

W przeciągu historii język ukraiński przechodził szereg zmian związanych z wpływami języków obcych – głównie innych języków słowiańskich, z którymi miał kontakt – w tym czeskiego, polskiego, a głównie rosyjskiego. W związku z działaniami wojennymi oraz włączaniem terenów Ukrainy kolejno do królestwa Austro-Węgier, carskiej Rosji, a następnie Związku Radzieckiego język ukraiński często podlegał restrykcjom w użyciu. Zarówno pod panowaniem rosyjskiego caratu jak i Związku Radzieckiego ludność zamieszkująca tereny Ukrainy była przymusowo rusyfikowana, a używanie języka ukraińskiego było oficjalnie mocno ograniczane bądź wręcz zabraniane (wystarczy wziąć pod uwagę wydany przez cara Mikołaja II Romanowa ukaz emski z 1876 roku, który oficjalnie zabraniał drukowania i publikacji wszelkiej literatury w języku ukraińskim, nakaz edukacji wyłącznie w języku rosyjskim oraz zakaz stosowania nazwy kraju – Ukraina). Osłabianie pozycji języka ukraińskiego miało na celu zlikwidowanie zagrożenia ze strony ruchów narodowych, mogących przyczynić się do buntu ludności ukraińskiej wobec obcych władz. Wspomniane zjawisko wdrażania języka rosyjskiego do różnych sfer życia przyczyniło się do obecności wielu rosyjskich zapożyczeń w ukraińskim zarówno w sferze leksykalnej (w której bardziej popularne stawały się rosyjskie odpowiedniki słów ukraińskich), jak i struktur gramatycznych. W odróżnieniu od naturalnych podobieństw obu języków w związku z pochodzeniem od języka prasłowiańskiego wspomniane zapożyczenia uważa się za zanieczyszczenia ukraińskiego – w dobie ruchów patriotycznych na Ukrainie, dążących również do rozwoju języka narodowego i wzmocnienia jego pozycji, pojawiają się zwolennicy jego „czystej” odmiany, opartej na źródłosłowie i strukturach niebędących wspomnianymi zapożyczeniami. Przez długi czas, bo aż do XIX wieku pojawiały się sprzeczne ze sobą zdania odnośnie tożsamości języka ukraińskiego – przez jednych uważanego za zbiór odmian dialektalnych rosyjskiego; przez innych wreszcie za odrębny język, który ukształtował się w pełni dzięki powstawaniu dzieł literatury pięknej, a także prac językoznawczych pisanych przez ukraińskich uczonych.

Również obecnie oficjalny status języka ukraińskiego jest istotnym tematem dla rządu Ukrainy, jak i jej obywateli. 25 kwietnia 2019 roku Rada Najwyższa Ukrainy (Werchowna Rada Ukrainy – jednoizbowy parlament ukraiński) wprowadziła bowiem ustawę zapewniającą funkcjonowanie języka ukraińskiego jako języka państwowego. Ta konstruowana przez dwa lata ustawa miała na celu wzmocnić pozycję języka ukraińskiego, a tym samym podkreślić status Ukrainy jako niezależnego państwa.

Kilka ciekawostek o języku ukraińskim

Język ukraiński oprócz wspomnianych wpływów innych języków słowiańskich, w tym naszej rodzimej polskiej mowy, posiada również zapożyczenia z języka niemieckiego oraz tureckiego. Wynika to z historii terenów Ukrainy, które przynależały dawniej do królestwa Austro-Węgier (co przyczyniło się do pojawienia się zapożyczeń niemieckich, takich jak słowo dach, ukr. дах, z niem. Dach, czy druk, ukr. друкniem. Druck), a także jej umiejscowienia na brzegach Morza Czarnego, a w związku z tym kontaktów z Chanatem Krymskim (skąd pojawiły się zapożyczenia tureckie, takie jak słowo bazar, ukr. базар, z tur. pazar).

Jakie teksty i dokumenty tłumaczymy na język ukraiński?

Biuro Translation Cafe zapewnia usługę tłumaczeń przysięgłych i zwykłych na język ukraiński bądź z języka ukraińskiego, tekstów marketingowychspecjalistycznych wymagających zastosowania odpowiedniego dla danej branży słownictwa, m.in. dokumentów poświadczających o stanie zdrowia, bądź przebytym leczeniu, takich jak karta przebiegu leczenia szpitalnego. Zależnie od potrzeby klienta posiadającego własną firmę bądź będącego osobą prywatną świadczymy również specjalistyczne tłumaczenia techniczne na język ukraiński, w tym instrukcje obsługi zaawansowanych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego czy maszyn i pojazdów.

Oprócz tłumaczeń pisemnych wykonujemy również tłumaczenia ustne, zwykłe oraz przysięgłe, z języka ukraińskiego bądź na język ukraiński, z której można skorzystać, gdy potrzebny jest tłumacz podczas oficjalnych spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń pracowniczych, egzaminów czy prywatnych uroczystości. Tak samo jak w przypadku tłumaczeń pisemnych, również przekłady ustne mogą być świadczone przez wykwalifikowanego tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego.

 

Oferta usług tłumaczeniowych na język ukraiński:

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne na język ukraiński i z języka ukraińskiego:

podczas istotnych spotkań służbowych, konferencji czy podpisywania umowy handlowej między partnerami biznesowymi, jak i podczas oficjalnych uroczystości, także osób prywatnych, np. zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka ukraińskiego i na język ukraiński:

świadczymy usługę tłumaczenia na jęzuk ukraiński wielu rodzajów dokumentów potrzebujących uwierzytelnienia, m.in. prawa jazdy, karty rejestracyjnej pojazdu czy dowodu zakupu pojazdu; pisemnych umów handlowych oraz umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenie; dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa, jak również aktu zawarcia małżeństwa; aktu urodzenia, aktu zgonu; świadectwa ukończenia szkoły bądź dyplomu ukończenia uczelni wyższej na terenie Polski lub za granicą.

Tłumaczenia dokumnetów - język ukraiński i polski

Wykonujemy tłumaczenia ukraińsko-polskie dokumentów, które nie wymagają poświadczenia od tłumacza przysięgłego (przed zleceniem do tłumaczenia dokumentu i wyborem rodzaju przekładu – przysięgłego bądź zwykłego – radzimy upewnić się w instytucji państwowej bądź placówce edukacyjnej, która wymaga od Państwa złożenia przetłumaczonego dokumentu, czy istnieje wymóg złożenia dokumentu uwierzytelnionego)

Tłumaczenia zwykłe na język ukraiński i z języka ukraińskiego:

teksty z różnych dziedzin niewymagające uwierzytelnienia, m.in. tłumaczenia tekstów marketingowych – reklamy produktów, ulotki oraz opisy zastosowania produktu, teksty i prezentacje na wewnętrzny użytek danej firmy (w tym broszury informacyjne pomocne przy szkoleniu personelu); tłumaczenia tekstów specjalistycznych – tekstów wymagających znajomości i zastosowania terminologii adekwatnej dla branży, której dotyczy tekst, a więc tłumaczenia medyczne z języka ukraińskiego bądź na język ukraiński, farmaceutyczne, budowlane czy techniczne.

 

Tłumaczenia wykonujemy głównie w parach językowych ukraiński-polski oraz polski-ukraiński, istnieje jednakże możliwość zlecenia przekładu z języka ukraińskiego na inny język obcy bądź z języka obcego na język ukraiński. Celem uzyskania oferty tłumaczeniowej prosimy o przesłanie znajdującego się na niniejszej stronie internetowej formularza zawierającego informacje o rodzaju tłumaczenia, jakie Państwa interesuje, przesłanie wiadomości mailowej albo kontakt telefoniczny. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.

Bezpłatna wycena

 

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

Polski
+48 12 629 07 12