W związku z okresem urlopowym godziny pracy biura mogą być zmienione, dlatego prosimy o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo.

Bezpłatna wycena

 

Profesjonalne tłumaczenie techniczne

Miasto, masa, maszyna, czyli dlaczego tłumaczenia techniczne mają sens

Nieodłączną cechą współczesnego świata jest nieustanny rozwój i pęd ku nowościom mający pomóc nam wykreować lepsze jutro. Coraz nowsze technologie zmieniają rzeczywistość niemalże z dnia na dzień. Technologiczny postęp optymalizuje każdą dziedzinę naszego życia.

Nowym wynalazkom, projektom, produkcjom towarzyszą potężne ilości tekstu w postaci wszelkiego rodzaju dokumentacji technicznych i specyfikacji. Żyjąc w czasach płynnego przepływu informacji, cyfryzacji, powszechnej globalizacji oczywistym jest, że teksty takie powstają w wielu różnych językach, a następnie są tłumaczone na kolejne. Każda następna wersja powinna być rzecz jasna jak najwierniejsza oryginałowi, nic nie może zostać pominięte.

Tekst techniczny to specyficzny rodzaj tekstu, który rządzi się swoimi prawami. Przepełniony liczbami, wzorami, skrótami i akronimami oraz jednostkami miar i symbolami wielkości fizycznych znacznie odbiega od innych tekstów. Dlatego przy jego tworzeniu trzeba nie tylko znać branżową terminologię, ale i zasady i normy tworzenia takich tekstów.

Odpowiednie organy techniczne zajmują się opracowywaniem norm standaryzujących między innymi stosowane słownictwo. Tak wydana norma jest dokumentem zatwierdzonym przez upoważnioną jednostkę organizacyjną, który ustala wszelkie wytyczne odnoszące się do danych rodzajów działalności, a jego celem jest unifikacja i stosowne uporządkowanie danych zasad.

Nad organizacją działalności normalizacyjnej w Polsce czuwa Polski Komitet Normalizacyjny.

Na rynku dostępnych jest wiele tego typu norm, dotyczących między innymi: podstawowych oznaczeń matematycznych, jednostek miar układu SI, symboli graficznych stosowanych na urządzeniach, rysunku technicznego, słownictwa stosowanego w technice medycznej czy energetyce i wiele innych. Zatem każdy, kto zajmuje się tworzeniem tekstów technicznych, powinien być zaznajomiony z normami w zakresie stosownym do obszaru jego działalności.

Tłumaczenia techniczne tylko w parze z wiedzą specjalistyczną

Tłumaczenia techniczne zostały oficjalnie zdefiniowane w latach 60. ubiegłego wieku. Na chwilę obecną są to jedne z najczęściej wykonywanych tłumaczeń. To rodzaj specjalistycznych przekładów tekstów technicznych obejmujących wąskie słownictwo branżowe z danej dziedziny. Tłumacz, wykonujący tego typu przekład, musi być specjalistą w danej dziedzinie.

Większość tłumaczeń, jakie wykonujemy, to tłumaczenia techniczne dla różnych gałęzi przemysłu. Są wśród nich instrukcje montażu oraz instrukcje obsługi, np. urządzeń AGD, telefonów, nawigacji GPS i samochodów. Tłumaczyliśmy duże projekty dotyczące budowy elektrowni wiatrowych i jądrowych, nowoczesnych elektrociepłowni czy międzynarodowych systemów zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Wykonaliśmy ponad sto tłumaczeń zgłoszeń patentowych różnych wynalazków. Tłumaczymy też dokumentacje dotyczące całych linii produkcyjnych przedsiębiorstw.

Tłumaczenia techniczne wykonują tłumacze z dużym doświadczeniem zdobytym w pracy w danej branży, często są to inżynierowie. Jest to bardzo istotne, ponieważ do tłumaczenia tekstów technicznych nie wystarczy świetna znajomość języka. Równie ważna jest znajomość specyfiki branży i wyobraźnia techniczna – trzeba rozumieć, jak dane urządzenie działa i znać terminologię specjalistyczną. Biegła znajomość tematyki tłumaczonych treści jest więc niezbędna. Sam słownik niewiele tu pomoże, trzeba być na bieżąco!

Narzędzia CAT usprawniajace tłumaczenia techniczna

Teksty techniczne, jak różnego rodzaju specyfikacje, instrukcje obsługi, opisy projektów budowlanych, zazwyczaj obejmują bardzo duże ilości tekstu, w tym wiele fraz, zdań czy nawet całych akapitów się powtarza. Zastosowanie jednolitej terminologii w obrębie całości jest niezbędne, ale nierzadko bardzo trudno wykonalne, gdyż pamięć człowieka, zwłaszcza podczas tak wymagającej i czasochłonnej pracy, nieraz zawodzi. Właśnie dlatego podczas wykonywania tego typu tłumaczeń zawsze korzystamy z narzędzi CAT (computer-assisted translation lub computer-aided translation), tj. oprogramowania wspomagającego tłumaczenia, czyli programów takich jak:

 • SDL Trados
 • Across
 • MemoQ

Programy te pozwalają na optymalizację procesu tłumaczenia, skracając jego czas i podnosząc jakość.

W większości tłumaczeń technicznych wykorzystujemy program SDL Trados – umożliwia on zachowanie spójności terminologicznej we wszystkich tłumaczeniach dla danego klienta, tworzenie dedykowanych glosariuszy z branżową nomenklaturą oraz obniżenie kosztów w przypadku tekstu powtarzającego się.

Przy pierwszym tłumaczeniu dla nowego klienta tworzymy specjalnie dla niego pamięć tłumaczeniową – każde kolejne tłumaczenie będzie wykonane przy użyciu tej pamięci, dzięki czemu wszystkie powtarzające się zdania i frazy zostaną rozpoznane jako już przetłumaczone – pozwoli to na znaczne obniżenie kosztów kolejnych tłumaczeń.

W przypadku gdy klient posiada już swój glosariusz, tłumacz obowiązkowo się do niego stosuje, a wykonywanie tłumaczenia w Tradosie pozwala za pomocą różnych narzędzi kontroli jakości zweryfikować, czy na pewno wszystkie terminy zostały poprawnie użyte.

Krótko mówiąc, dokładamy wszelkich starań, by przy pomocy najnowszych dostępnych na rynku narzędzi oraz swojej najlepszej wiedzy dostarczyć klientowi najwyższej jakości przekład.

Jakiego rodzaju pliki tłumaczymy?

Przyjmujemy do tłumaczenia wszystkie rodzaje plików, zarówno tekstowe, jak i graficzne (Word, Excel, PDF, JPG, GIF, pojedyncze pliki sdlxliff oraz paczki Trados i wiele innych). Tłumaczymy całość tekstu (tekst główny, grafikę, tabele, wykresy, legendy, ryciny itp.), dbając o odpowiednie formatowanie, tak by perfekcyjne odwzorować układ graficzny pliku wyjściowego.

Branże, w których się specjalizujemy

 • budownictwo
 • mechanika
 • motoryzacja
 • elektronika
 • inżynieria środowiskowa
 • informatyka
 • automatyka i robotyka
 • medycyna
 • kolejnictwo

Najczęściej tłumaczone dokumenty

 • dokumentacje techniczne
 • instrukcje obsługi i konserwacji
 • instrukcje montażu
 • zgłoszenia patentowe
 • projekty budowlane
 • karty charakterystyki
 • dokumentacje przetargowe
 • podręczniki użytkownika
 • projekty wykonawcze
 • deklaracje zgodności
 • oprogramowania komputerowe

Bezpłatna wycena

 

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

Polski
+48 12 629 07 12