W związku z okresem urlopowym godziny pracy biura mogą być zmienione, dlatego prosimy o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo.

Bezpłatna wycena

 

Tłumaczenia na język francuski

 

W ofercie biura tłumaczeń Translation Cafe odnajdą Państwo również tłumaczenia z języka francuskiego na język polski oraz z języka polskiego na język francuski. W dobie coraz częstszych podróży w celach turystycznych, zarobkowych czy celem podjęcia edukacji tłumaczenie wszelakich rodzajów dokumentów może się okazać niezbędne. W takim przypadku istotna jest jego jakość i zgodność z danym rejestrem języka i słownictwem właściwym dla typu tekstu czy dokumentu podlegającego przekładowi. Nasze biuro tłumaczeń współpracuje z tłumaczami, dla których język francuski jest językiem ojczystym, wykwalifikowanymi w tłumaczeniach zwykłych oraz przysięgłych, a także specjalistycznych. Tylko dzięki biegłej znajomości języka oraz danej specjalizacji można zapewnić tłumaczenia najwyższej jakości, dzięki czemu dokument zostanie bez problemu przyjęty przez daną instytucję.

Język francuski na świecie

Język francuski jest jednym z języków europejskich, które w przeciągu wieków rozprzestrzeniły się nie tylko na inne kraje Europy, ale też całego świata – w tym północnej i środkowej Afryki (kraje Maghrebu – Algieria, Maroko i Tunezja) oraz państwa od zachodnich wybrzeży Afryki aż do Afryki Środkowej. Język francuski jest też używany w Kanadzie, południowych stanach Ameryki, a także na Wyspach Karaibskich i wyspach Oceanii będących dawnymi francuskimi koloniami bądź po dziś należących do Francji. Dwadzieścia dziewięć państw deklaruje język francuski jako swój oficjalny język urzędowy, a na terenie innych obszarów ma on specjalny status ze względu na swoje miejsce w historii i kulturze regionu bądź wywarł wyraźny wpływ na kształtowanie się języka miejscowego (języki kreolskie wysp Morza Karaibskiego, system zapisu języka wietnamskiego).

Kilka słów o historii języka francuskiego

W lingwistyce klasyfikowany jako jeden z grupy języków romańskich z rodziny języków indoeuropejskiej język francuski wywodzi się z łaciny, przez długi okres będącej wiodącym językiem wyższych sfer – od Cesarstwa Rzymskiego po stan duchowieństwa oraz środowisko naukowe. 

Rozwój mowy francuskiej można prześledzić począwszy od łaciny wulgaty (latina vulgata) – łaciny używanej jako język codziennego użytku, w odróżnieniu od łaciny klasycznej jako języka oficjalnego, w tym literackiego. Jednym z dialektów łaciny powszechnej (wulgaty) był dialekt rozpowszechniony w północnej Galii, której tereny dzisiaj przynależą do Francji. To właśnie z tego dialektu oraz dzięki wpływom języków celtyckich rozwinął się język starofrancuski w okresie wczesnego Średniowiecza, aby w szczytowym okresie swej ewolucji stać się językiem francuskim – językiem zjednoczonej pod berłem dynastii Burbonów, silnej Francji, która nadawała kanony dobrego obyczaju, sztuki oraz mody życiu dworskiemu XVIII-wiecznej Europy. W okresie rewolucji francuskiej język francuski stał się pierwszym językiem na świecie, w którym została zapisana konstytucja

W związku z wyprawami mającymi na celu rozwój handlu i osadnictwa język francuski pojawił się w Nowym Świecie – południowych obszarach Ameryki Północnej, dorzeczu Missisipi i Missouri, znanych później jako stan Luizjana wraz z ukształtowaniem się jednolitej państwowości Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ludność pochodzenia afrykańskiego, przewieziona drogą morską i zmuszona do niewolniczej pracy na plantacjach zakładanych na wspomnianych terenach, niebawem zaadaptowała język klasy uprzywilejowanej – język francuski. Łącząc go ze swoją ojczystą mową, przyczyniła się do powstania języków kreolskich (obszary Luizjany) oraz kreolskiego haitańskiego (odmiana powstała na Haiti oraz okolicznych wyspach).

Również I i II wojna światowa przyczyniły się do rozprzestrzenienia się języka francuskiego poza kraje Europy. W związku z kampaniami w Afryce Północnej język francuski został zaadaptowany przez mieszkańców Maroka, Algierii i Tunezji, jak i państw Afryki Środkowej – m.in. Kamerunu, Senegalu, Rwandy oraz Beninu. Wpływy francuskie można również po dziś zauważyć na podstawie języków państw wchodzących w skład dawnych Indochin – terenów Azji Południowo-Wschodniej będących w przeszłości francuskimi koloniami. Przykładem może być język wietnamski – początkowo zapisywany chińskim systemem pisma, znakami ideograficznymi. Poprzez kontakt z językiem francuskim i kulturą europejskich kolonizatorów wietnamski zaadaptował łaciński system zapisu, dostosowując go jednakże do wymogów własnej fonetyki.

Tłumaczenia na język francuski - szczegóły

Mimo dużej popularności angielskiego w mediach i internecie język francuski jest wciąż jednym z głównych języków europejskich, nauczanym w szkołach i na uczelniach wyższych, a także obieranym przez osoby pragnące indywidualnie poszerzyć swą wiedzę oraz możliwości komunikacji z innymi ludźmi. W związku z rozwijającą się turystyką między Polską a krajami francuskojęzycznymi, a także rozwojem rynku pracy i poszukiwaniem nowych możliwości kształcenia, pojawia się potrzeba znajomości języka francuskiego. W takich też przypadkach może się okazać istotne tłumaczenie dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy czy nauki w danym kraju francuskojęzycznym.

Tłumaczeniu podlegają zarówno teksty pisemne, jak i wypowiedzi ustne, jeśli zachodzi potrzeba tłumaczenia symultanicznego bądź konsekutywnego podczas konferencji, tragów, publicznych wystąpień, festiwali lub w trakcie innych oficjalnych spotkań. Cena tłumaczenia ustnego z języka francuskiego bądź na język francuski jest uwarunkowana stawką za tłumaczenia ustne: symultaniczne bądź konsekutywne, wszystko zależy od czasu trwania danego spotkania, jego miejsca, ilości potrzebnych tłumaczy, rodzaju tłumaczenia, potrzebnego sprzętu itp.

W przypadku tłumaczeń ustnych jest również możliwe skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego. Usługi tłumacza przysięgłego mogą być potrzebne przykładowo w przypadku zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego przez osoby pochodzenia francuskiego bądź w przypadku zawarcia umowy notarialnej między partnerami biznesowymi, których przedstawiciele są francuskiego pochodzenia.

Tłumaczenia pisemne na język francuski lub z języka francuskiego mogą być realizowane jako tłumaczenia zwykłe bądź uwierzytelnione w zależności od potrzeb klienta. Przy wyborze tłumaczenia przysięgłego jego cena będzie zależna nie tylko od stawki za tłumaczenie francuskie, ale także w związku z ceną za przekład uwierzytelniony. Cena tłumaczenia przysięgłego jednej strony (1125 znaków ze spacjami w tekście docelowym) z języka francuskiego na język polski oraz z języka polskiego na język francuski wynosi 60 zł brutto.

Wykonujemy tłumaczenia dla klientów indywidualnych z Polski bądź z zagranicy, a także dla firm w parach językowych: polski -> francuski, a także francuski -> polski. Jest również możliwe wykonanie przekładu tekstu w innej parze językowej, na przykład z języka angielskiego na język francuski lub z języka francuskiego na język niemiecki. W takim przypadku każdy tekst wyceniany jest indywidualnie.

W przypadku tłumaczeń specjalistycznych na język francuski bądź przekładu z języka francuskiego na język polski, takich jak np. tłumaczenia medyczne, chemiczne czy wysokospecjalistyczne tłumaczenia techniczne, cena usługi jest również uwarunkowana stawką za stronę tłumaczenia specjalistycznego w danej parze językowej. Jest ona odpowiednio wyższa od stawki za tłumaczenia standardowe.

Rodzaje tekstów i dokumentów, jakie podlegają pisemnemu tłumaczeniu na język francuski:

  • teksty turystyczne: opisy atrakcji turystycznych, regionu turystycznego i jego historii; opisy wystaw i ekspozycji muzealnych, przewodniki i mapy;
  • opisy i plany szkoleń oraz konferencji;
  • teksty marketingowe dla firm oraz osób prywatnych: opisy produktów, prezentacje produktów na potrzeby wewnętrzne firmy, teksty reklamowe, katalogi produktów i wykonywanych usług;
  • literatura piękna;
  • artykuły popularno-naukowe oraz fachowa literatura z różnych dziedzin nauki;
  • instrukcje obsługi, karty charakterystyki produktów, podręczniki użytkownika, dokumentacje przetargowe;
  • teksty specjalistyczne: techniczne, medyczne, farmaceutyczne, budowlane.
  • wszelakiego rodzaju dokumenty, w tym prawo jazdy, dowód osobisty, akt zawarcia małżeństwa, akt stanu cywilnego, akt urodzenia, świadectwo ukończenia szkoły bądź dyplom ukończenia uczelni wyższej wraz z wykazem uzyskanych ocen, oficjalna korespondencja oraz wiele innych.

Zapraszamy do skorzystania z usługi tłumaczenia na język francuski lub z języka francuskiego. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość z prośbą o wycenę i termin realizacji tłumaczenia.

Bezpłatna wycena

 

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

Polski
+48 603 107 208