W związku z okresem urlopowym godziny pracy biura mogą być zmienione, dlatego prosimy o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo.

Napisz do nas

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Translation Cafe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Morawskiego 5/224, NIP: 677-241-49-57. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania i wnioski zawarte w formularzu kontaktowym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymywać odpowiedzi od Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytania i wnioski. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym czasie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.  Ma Pani/Panprawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Przepisz kod z obrazka

Dane kontaktowe

Translation Cafe sp. z o.o.

ul. Morawskiego 5/224

30-102 Kraków

Biuro jest czynne: 
pon.-czw.: 9.00-17.00
piątek: 9.00-16.00

office@translationcafe.eu
Kom. 603 107 208

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w IX Wydziale Gospodarczym KRS, NR KRS 0000663219, NIP 677-241-49-57, REGON 36656063, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 50 000,00 PLN.

Tłumaczenia Translation Cafe

Polski
+48 12 629 07 12