W związku z okresem urlopowym godziny pracy biura mogą być zmienione, dlatego prosimy o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo.

Bezpłatna wycena

 

Tłumacz japoński - tłumaczenia w języku japońskim

 

W związku z poszerzającym się rynkiem pracy za granicą, a także rozwojem międzynarodowej współpracy gospodarczej, biuro tłumaczeń Translation Cafe wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując tłumaczenia na języki azjatyckie, w tym na język japoński. W naszej ofercie przekładu na język japoński i z języka japońskiego na język polski (oraz po uzgodnieniu – inne języki świata) znajdują się zarówno tłumaczenia pisemne oraz ustne, a każde z nich może być wykonywane jako przekład zwykły lub poświadczony – czyli wykonywany przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego na krajowej liście tłumaczy przysięgłych. Poniżej zostanie przedstawiona bardziej szczegółowo oferta tłumaczeń na język japoński, oraz z języka japońskiego na język polski. Wpierw jednak wspomniana zostanie istotna cecha języka japońskiego, a mianowicie pismo i sposoby zapisu tekstu, co ma znaczenie w przypadku wyboru tłumaczenia ustnego.

O japońskim słów kilka, czyli na co należy zwrócić uwagę podczas tłumaczenia tekstów

Język japoński, na który nasze biuro tłumaczeń oferuje możliwość zlecenia przekładu (zarówno pisemnego, jak i ustnego), przechodził długą ewolucję, szczególnie w sferze pisma. Dla każdego pasjonata krain Dalekiego Wschodu znany będzie zapewne fakt, że język ten posiada aż trzy sposoby zapisu, będące trzema rodzajami używanych do dzisiaj znaków. Bazowym systemem zapisu już od wczesnych etapów rozwoju japońskiego pisma był jeden z dwóch sylabariuszy – hiragana. Obecnie jest on głównie stosowany do zapisu fonetycznego przejętych z języka chińskiego i używanych w japońskim ideogramów – znaków kanji. To właśnie głównie z nimi i ich mnogością kojarzy się język japoński. Pismo japońskie wypracowało jednak jeszcze trzeci sposób zapisu – sylabariusz katakana. Używany jest on obecnie do zapisu nazw obcych, zapożyczeń i niejapońskich imion oraz nazwisk. Ponadto dopowiedzieć należy, a jest to istotne w przypadku tłumaczenia tekstu, że teksty w języku japońskim zapisywane są w dwojaki sposób. Tradycyjną metodą zdania danego tekstu zapisuje się pionowo, z góry na dół, i zarazem od prawej do lewej strony. Drugi sposób jest to zapisanie tekstu na podobieństwo tekstów w językach europejskich – czyli poziomo, od strony lewej do prawej. Obydwa rodzaje zapisu znaków języka japońskiego mogą się pojawić w jednym, tym samym tekście. Wybór metody zapisu jest też warunkowany typem tekstu – tym, czy jest to artykuł na stronie internetowej (gdzie dominuje zapis na sposób europejski), czy w gazetach, w których teksty artykułów ułożone są tradycyjną metodą zapisu. Bardzo prosimy mieć powyższe fakty na uwadze podczas zlecania do tłumaczenia tekstu w języku japońskim lub na język japoński. Jeżeli przedmiot zlecenia stanowi dokument przekładany z języka japońskiego na polski bądź inny język europejski, istotne jest, aby dostarczyć stronę oficjalnego dokumentu (na przykład zdjęcie lub skan strony paszportu) zawierającą zapis ważnych przy tłumaczeniu dokumentu danych osobowych alfabetem łacińskim.

Rodzaje tłumaczeń na język japoński i z języka japońskiego

Profesjonalni tłumacze języka japońskiego, z którymi współpracuje nasze biuro, mogą przetłumaczyć dla Państwa zarówno dokumenty, które wymagają uwierzytelnienia, jak i inne teksty, a także treść wykładów, ustnych umów, czy przemówień jako przekład ustny z języka japońskiego lub na język japoński. W zależności od zaistniałej potrzeby wykonujemy następujące rodzaje tłumaczeń:

Tłumaczenie pisemne przysięgłe – tłumaczenie dokumentów uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego języka japońskiego. Może być potrzebne w przypadku potrzeby dostarczenia przetłumaczonych dokumentów do instytucji państwowych, szkół i uczelni wyższych, a także zakładów pracy na terenie Polski (w przypadku tłumaczeń z języka japońskiego na polski) bądź Japonii, jeżeli planują Państwo wyjazd zarówno w celach wyłącznie turystycznych (i potrzebie dopełnienia wymaganych formalności), jak i naukowych, czy w końcu celem poszukiwania pracy i dłuższego, legalnego pobytu. Przekłady przysięgłe pisemne z języka japońskiego i na język japoński rozliczane są w oparciu o stawkę za stronę rozliczeniową tłumaczenia przysięgłego (liczącą 1125 znaków ze spacjami) standardowo w parach językowych: polski – japoński oraz japoński – polski.

Tłumaczeniu przysięgłemu pisemnemu na język japoński bądź z języka japońskiego mogą podlec takie dokumenty jak:

  • prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, karta zakupu pojazdu, zaświadczenie lekarskie o zdolności do prowadzenia pojazdów danej kategorii;
  • poświadczenie o stanie cywilnym danej osoby, akt zawarcia małżeństwa, akt urodzenia, akt zgonu;
  • świadectwo ukończenia szkoły bądź uczelni wyższej, dyplom uzyskania stopnia naukowego, wykaz ocen i osiągnięć naukowych podczas nauki w szkole lub na uczelni wyższej, certyfikaty ukończenia kursów;

Tłumaczenia pisemne zwykłe – są to przekłady na język japoński lub z języka japońskiego dokumentów, które nie wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego, oraz innych rodzajów tekstów – w tym specjalistycznych z takich dziedzin jak medycyna, farmacja, informatyka, budownictwo, ekonomia, prawo czy technika, podczas tłumaczenia których potrzebna jest znajomość słownictwa właściwego danej branży. W biurze tłumaczeń Translation Cafe tłumaczymy również teksty literackie przeznaczonych do publikacji czy użytku prywatnego, opisy stron internetowych, treści kart menu restauracji, opisy usług oraz produktów, a także wszelkie inne treści pisemne.

Celem uzyskania wyceny prosimy o wysłanie pytania drogą mailową bądź przez formularz kontaktowy zamieszczony na niniejszej stronie internetowej. Po zapoznaniu się z treścią danego tekstu i jego objętością podamy dokładny czas realizacji oraz cenę usługi. Tłumaczenia zwykłe pisemne na język japoński i z języka japońskiego są rozliczane w oparciu o stawkę za stronę tłumaczenia zwykłego pisemnego liczącą 1800 znaków ze spacjami.

Przykładowe teksty podlegające tłumaczeniu zwykłemu na język japoński i z języka japońskiego na język polski:

  • teksty literackie (proza i poezja) przeznaczone do publikacji w wersji papierowej, jak i elektronicznej, jak również do użytku prywatnego;
  • teksty turystyczne – przekłady opisów wystaw, eksponatów muzealnych, atrakcji turystycznych, opisów usług hotelarskich i kart menu restauracji;
  • napisy do filmów;
  • teksty specjalistyczne, w tym z zakresu farmacji i medycyny (ulotki leków, opisy i wskazówki zastosowania środków ochrony zdrowia i życia, karta przebiegu leczenia szpitalnego, wyniki laboratoryjne), techniki (instrukcje złożenia, konserwacji i obsługi maszyn, pojazdów, a także wszelkiego rodzaju urządzeń technicznych) czy budownictwa;
  • teksty marketingowe, reklamy, strony www, blogi, slogany, hasła reklamowe.

Tłumaczenia ustne na język japoński

Tłumaczenia ustne przysięgłe, wykonywane przez tłumacza przysięgłego – przekład ustny, zlecony tłumaczowi przysięgłemu języka japońskiego, może być potrzebny w przypadku oficjalnych spotkań notarialnych, podczas odczytania testamentu zmarłej osoby, zawierania umów między partnerami biznesowymi bądź rozprawy sądowej. Tłumaczenia ustne przysięgłe, tak jak tłumaczenia ustne zwykłe, rozliczane są w oparciu o stawkę za blok godzinowy pracy tłumacza ustnego – w tym przypadku tłumacza ustnego przysięgłego. Tłumaczenia ustne przysięgłe (a także zwykłe) możemy wykonać na terenie Krakowa i jego okolic, jak i w innych miastach Polski, a także poza granicami kraju.

Tłumaczenia ustne zwykłe – przekłady ustne z języka japońskiego lub na język japoński wykonywane przez tłumacza niezarejestrowanego jako tłumacz przysięgły. Jest to oferta przeznaczona dla klientów, którzy potrzebują tłumaczenia ustnego podczas konferencji, spotkań biznesowych, targów, wykładów, szkoleń czy wszelkich innych prywatnych ceremonii. Tłumaczenia ustne na język japoński i z języka japońskiego mogą być wykonywane jako tłumaczenia konsekutywne (czyli przekłady ustne, w ramach których treść jest przekładana po danym fragmencie wypowiedzi) oraz symultaniczne (czyli takie, podczas których wypowiedź jest tłumaczona od razu w trakcie jej wypowiadania).

Wycena tłumaczenia na język japoński

W celu poznania dokładnej oferty tłumaczeń na język japoński i z języka japońskiego oraz możliwości zlecenia danego przekładu pisemnego bądź ustnego prosimy o kontakt telefoniczny pod numer kontaktowy umieszczony na niniejszej stronie internetowej, wypełnienie formularza kontaktowego lub wysłanie wiadomości e-mail bezpośrednio na adres naszego biura tłumaczeń. W przypadku wysłania wiadomości drogą elektroniczną bardzo prosimy o załączenie (zarówno do formularza, jak i wiadomości e-mail) dokumentów lub tekstów, które mają zostać przetłumaczone. Z chęcią ocenimy czas realizacji zlecenia, dokonamy wyceny oraz odpowiemy na wszelkie pytania.

Bezpłatna wycena

 

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

Polski
+48 603 107 208