W związku z okresem urlopowym godziny pracy biura mogą być zmienione, dlatego prosimy o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo.

Bezpłatna wycena

 

Tłumaczenia z tureckiego na polski i z polskiego na turecki

 

W szerokiej ofercie tłumaczeniowej biura Translation Cafe odnajdą Państwo możliwość zlecenia przekładu na język turecki, a także z języka tureckiego na język polski. Tłumaczeniu podlegają teksty z różnych dziedzin (w tym naukowych, specjalistycznych wymagających zastosowania właściwego dla danej branży słownictwa), dokumenty (w szczególności te, które potrzebują uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego), a także nagrania i wypowiedzi ustne. Poniżej zostanie zaprezentowana dokładnie oferta tłumaczeń na język turecki z języka polskiego oraz z języka tureckiego na język polski dla tłumaczeń pisemnych zwykłych i przysięgłych, jak również przekładów ustnych. Przekład w parach polski-turecki i turecki-polski wykonują wykwalifikowani tłumacze języka tureckiego współpracujący z naszym biurem tłumaczeń od wielu lat.

Język turecki i zmiany, jakim podlegał

Obecnie językiem tureckim posługuje się około 83 mln ludzi. W związku z wyjazdami na tereny Turcji, a także imigracją do Polski w celach zarobkowych i naukowych, coraz potrzebniejsze staje się przetłumaczenie dokumentów i innych tekstów na ten język bądź w przeciwnym kierunku – z języka tureckiego na język polski. Osoba, która choć trochę interesowała się językami Europy i Azji Mniejszej, zapewne będzie wiedzieć, że język turecki jest obecnie zapisywany zmodyfikowanym pismem łacińskim posiadającym dwadzieścia dziewięć liter. Jednakże jeszcze do początków XX wieku sposobem zapisu języka tureckiego było pismo arabskie. Przyjęcie zmodyfikowanego na potrzeby fonetyki tureckiej alfabetu łacińskiego wiązało się z chęcią oczyszczenia języka z obcych wpływów – głównie arabsko-perskich. Standardowy język turecki używany dziś w radiu, telewizji, literaturze, a także w oficjalnych dokumentach bazuje na odmianie tureckiego stosowanej w Stambule.

Jakie typy przekładu wykonujemy?

Profesjonalni tłumacze języka tureckiego współpracujący z naszym biurem tłumaczeń wykonują zarówno przekłady pisemne (tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia przysięgłe na język turecki bądź z języka tureckiego na język polski), jak i ustne (symultaniczne oraz konsekutywne).

W zależności od Państwa potrzeb, rodzaju dokumentu, czy tekstu może się okazać potrzebne przetłumaczenie całości pisma bądź jego części przez tłumacza przysięgłego – wtedy przekład będzie rozliczany w oparciu o stawkę za stronę rozliczeniową tłumaczenia przysięgłego (w parach językowych turecki-polski lub polski-turecki), liczącą 1125 znaków ze spacjami zgodnie z ustaleniami ministra sprawiedliwości z 2004 roku.

W przypadku tekstów zwykłych współpracujemy z tłumaczami specjalistami w danych dziedzinach. Tłumaczymy teksty literackie oraz z wszelkich innych branż – turystycznej, marketingowej czy wymagających bardziej specjalistycznego słownictwa – medycznej i farmaceutycznej. Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego obejmuje 1800 znaków ze spacjami. W przypadku treści prac naukowych, badawczych, czy równie specjalistycznych tekstów z określonej dziedziny nauki cena tłumaczenia będzie odpowiednio wyższa.

Zlecenie tłumaczenia przysięgłego na język turecki lub z języka tureckiego na język polski

Podczas zlecania tłumaczenia uwierzytelnionego na język turecki lub z języka tureckiego na język polski istotnych jest kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę, chcąc uzyskać akceptowalny przez dany organ państwowy przekład dokumentu. Wspomniano powyżej, że tłumaczenie przysięgłe można zlecić dla całości dokumentu lub tylko wymaganych (bądź też wypełnionych) części. W razie niepewności w tej kwestii należy zasięgnąć informacji w instytucji, gdzie przekładane ma być tłumaczenie przysięgłe. Podczas zlecania tłumaczenia uwierzytelnionego szczególnie istotna jest jakość zdjęcia lub fotokopii dokumentu, który ma być przełożony. Należy również udzielić informacji, czy przekład uwierzytelniony dokumentu będzie wykonywany na podstawie oryginalnego dokumentu (także jego zdjęcia czy skanu), czy kopii lub odpisu. Według przyjętych w Polsce norm dotyczących tłumaczeń przysięgłych taka informacja musi zostać zawarta na tłumaczeniu przysięgłym. Dlatego też tłumacz musi uzyskać do wglądu oryginał dokumentu, w przypadku gdy tłumaczenie wykonywane jest z oryginału.

Tłumaczenie przysięgłe można zlecić osobiście w biurze tłumaczeń Translation Cafe przy ulicy Morawskiego 5 w Krakowie lub drogą elektroniczną – wysyłając wypełniony formularz kontaktowy zamieszczony na niniejszej stronie internetowej wraz z dołączonym do niego zdjęciem lub skanem dokumentu do przetłumaczenia bądź bezpośrednio za pomocą wiadomości e-mail. Po otrzymaniu wiadomości wycenimy tłumaczenie dokumentu i ocenimy czas jego realizacji.

Tłumaczeniu uwierzytelnionemu z języka tureckiego bądź na język turecki podlegają między innymi następujące dokumenty:

 • prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, dowód zakupu pojazdu na terenie Polski lub za granicą;
 • dowód osobisty, paszport;
 • oficjalne dokumenty poświadczające o stanie cywilnym interesanta, w tym akt zawarcia małżeństwa, wniosek o rozwód, zaświadczenie o stanie cywilnym osoby przy podjęciu decyzji o zawarciu małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego;
 • akt urodzenia, akt zgonu;
 • umowy między partnerami biznesowymi, w tym umowy notarialne;
 • świadectwo ukończenia szkoły bądź dyplom uzyskania stopnia naukowego na uczelni wyższej, program nauczania i wykaz uzyskanych ocen oraz osiągnięć;

Tłumaczenia w trybie zwykłym w parach językowych: polski-turecki i turecki-polski

Biuro Translation Cafe oferuje możliwość zlecenia tłumaczenia zwykłego z dowolnej branży. Tłumaczymy teksty pisemne głównie w parach językowych polski-turecki oraz turecki-polski, jednak w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, możliwe jest również zlecenie przekładu tureckiego w innej parze językowej (prosimy wysłać zapytanie o możliwość zlecenia takiego tłumaczenia). Współpracując z wykwalifikowanymi tłumaczami języka tureckiego, umożliwiamy zlecenie przekładu szerokiego spektrum tekstów z różnych dziedzin w tym z zakresu medycyny, farmacji, marketingu, SEO, turystyki i rekreacji, techniki, budownictwa, inżynierii, ekonomii, mechaniki, robotyki, informatyki, prawa, filozofii, religioznawstwa, historii, psychologii oraz wielu innych.

Przykładowe rodzaje tekstów tłumaczone w trybie zwykłym z języka tureckiego i na język turecki:

 • teksty z dziedziny turystyki i rekreacji w tym opisy wystaw muzealnych, eksponatów, atrakcji turystycznych, treść przewodników;
 • teksty marketingowe – opisy produktów, sposobu ich użycia, przechowywania i konserwacji, teksty reklam, etykiet i opakowań;
 • teksty techniczne – opisy konstrukcji, zastosowania i konserwacji maszyn i pomniejszych urządzeń technicznych, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne;
 • teksty specjalistyczne z różnych dziedzin nauki, w tym medycyny i farmacji, takie jak wyniki badań laboratoryjnych niewymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego, karty przebiegu leczenia szpitalnego czy ulotki leków;
 • treść dokumentów niewymagających tłumaczenia przysięgłego;
 • napisy do filmów, animacji oraz bajek;

Tłumaczenia ustne z języka tureckiego

Oprócz tłumaczeń pisemnych istnieje również możliwość zlecenia tłumaczenia ustnego, które może być wykonywane przez tłumacza zwykłego, jak i przysięgłego. Nasi tłumacze wykonują tłumaczenia ustne na terenie Krakowa, jak również innych miast Polski, a także za granicą. Przekład ustny może okazać się niezbędny np. w przypadku zawierania umów przez przedstawicieli spółek handlowych i innych przedsiębiorstw posługujących się różnymi językami lub konferencji, wykładów, szkoleń, prelekcji, wernisaży czy ceremonii wręczania nagród. Tłumaczenie takie może być wykonywane jako konsekutywne, podczas którego tłumacz języka tureckiego przekłada mowę danego mówcy po usłyszeniu jej poszczególnych partii, bądź jako przekład symultaniczny – znacznie bardziej wymagający, przeznaczony na potrzeby kongresów i innych wydarzeń na dużą skalę, podczas którego tłumacz wykonuje przekład w tym samym czasie, co wygłaszana mowa. Przekładowi symultanicznemu zawsze towarzyszy użycie sprzętu audio – słuchawek dla słuchaczy oraz kabin, w których pracują tłumacze. W przypadku małej ilości osób potrzebujących tłumaczenia sprawdzi się tłumaczenie szeptane. Tłumaczenie szeptane jest rodzajem tłumaczenia symultanicznego.

W przypadku zainteresowania zleceniem tłumaczenia ustnego prosimy o dokonanie wyboru typu tłumaczenia (symultanicznego, konsekutywnego bądź szeptanego), a następnie wysłanie wiadomości zawierającej również informację o miejscu i czasie wykonywania tłumaczenia. W przypadku zdecydowania się na przekład ustny poza terenami Krakowa do kosztu tłumaczenia (liczonego za blok godzinowy pracy tłumacza ustnego) będzie dodawany koszt dojazdu tłumacza do miejsca wykonywania zlecenia oraz – w przypadku tłumaczeń trwających kilka dni – koszty noclegu.

W celu poznania możliwości zlecenia przekładu danego tekstu bądź przekładu ustnego, czasu realizacji oraz dokładnego kosztu usługi bardzo prosimy o wysłanie wiadomości e-mail, wypełnienie formularza kontaktowego zamieszczonego na niniejszej stronie internetowej lub kontakt telefoniczny. Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania, dokonamy wyceny i oszacujemy czas realizacji usługi.

Bezpłatna wycena

 

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

Polski
+48 12 629 07 12