W związku z okresem urlopowym godziny pracy biura mogą być zmienione, dlatego prosimy o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo.

Bezpłatna wycena

 

Tłumaczenia niderlandzkie

Oprócz częściej używanych języków germańskich, takich jak niemiecki czy angielski, znajdziecie Państwo w ofercie naszego biura tłumaczenia na język niderlandzki. Tak jak w przypadku innych języków, Translation Cafe współpracuje z tłumaczami języka niderlandzkiego, dla których jest to język ojczysty. Mogą być Państwo pewni otrzymania najwyższej jakości przekładu każdego rodzaju tekstu, zarówno związanego z kwestiami życia codziennego, jak i tekstu specjalistycznego. Tłumaczeniu podlegają oficjalne dokumenty, jak i każdy inny tekst, który klient życzy sobie przełożyć na standardowy niderlandzki, przyjęty jako język urzędowy przez Belgię oraz Holandię, bądź jego warianty właściwe dla danego kraju – w tym przypadku flamandzki (Belgia) i holenderski (Holandia).

Język niderlandzki i jego występowanie

Zanim przedstawiona zostanie oferta tłumaczeń niderlandzkich, które są wykonywane przez biuro Translation Cafe, należy najpierw przedstawić pokrótce obszar występowania języka niderlandzkiego, a także wspomnieć o jego odmianach, gwoli przedstawienia, na terenie jakich państw świata tłumaczenie na język niderlandzki może się okazać niezbędne.

Język znany pod nazwą języka niderlandzkiego (niderl. Nederlands) stanowi ustandaryzowany język przyjęty jako urzędowy przez kraje Europy Zachodniej – Holandię oraz Belgię (obok dwóch innych jezyków posiadających status języka urzędowego Belgii – niemieckiego i francuskiego), a w związku z wyprawami morskimi i kolonizacją obszarów, również przez pięć wysp przynależnych administracyjnie do Holandii jako terytoria autonomiczne: Curaçao, Bonaire, Portoryko, Saby, Sint Eustatius oraz Sint Marteen, do 2010 roku stanowiących jedną całość – Antyle Holenderskie. Oprócz tych niewielkich, a znajdujących się na Morzu Karaibskim wysp u wybrzeża Wenezueli, również państwo Ameryki Południowej, będące w przeszłości pod panowaniem holenderskim, Surinam przyjął język niderlandzki jako język urzędowy. W związku z kilkoma odmianami niderlandzkiego na terenie Europy Zachodniej, a także na terytoriach zależnych, powołana w 1980 roku Unia Języka Niderlandzkiego, zajęła się oficjalnym statusem języka niderlandzkiego i jego standaryzacją, a także opisem wariantów właściwych dla danego państwa. Tłumaczeniu na język niderlandzki podlegają więc dokumenty i teksty, które mogą być potrzebne w instytucjach publicznych we wspomnianych państwach.

Język niderlandzki nadal bywa używany także na terenach dawnych kolonii holenderskich w Afryce Południowej, m.in. w państwach, takich jak Republika Południowej Afryki. W związku z naturalną ewolucją, a także wzajemnym wpływem języków, dialekty niderlandzkie, które zaistniały w południowej części Afryki wraz z pojawieniem się pierwszych holenderskich kolonizatorów i kupców z Kompanii Wschodnioindyjskiej, zaczęły łączyć się z językami miejscowymi. W okresie gdy niderlandzki funkcjonował jako oficjalny język kolonii holenderskich w Afryce, stały jego kontakt z mową miejscowej ludności poskutkował wyłonieniem się języka afrikaans. I choć afrikaans, zwany także językiem afrykanerów, jest używany wyłącznie na terenie państw południowoafrykańskich, językoznawstwo klasyfikuje go pod kątem genetycznym jako język należący do grupy języków zachodniogermańskich (łącznie z językiem niderlandzkim, od którego pochodzi, językiem niemieckim, a także angielskim). 

Mowa Belgów i Holendrów a inne języki europejskie

Zarówno ustandaryzowany język niderlandzki, jak i jego odmiany, w nauce językoznawstwa klasyfikuje się jako język podgrupy zachodniogermańskiej należącej do grupy języków germańskich, obejmujących obecnie najpowszechniejszy angielski, niemiecki, a także języki Skandynawii: norweski, duński oraz szwedzki. Osoba, która poznała już do pewnego stopnia któryś z innych języków grupy, z łatwością może zauważyć podobieństwa w zakresie słownictwa czy części gramatyki niderlandzkiej i gramatyki języka pokrewnego. Podobieństwa sięgają również głębszych, drobniejszych struktur języka, takich jak fonetyka – składające się na dany wyraz głoski specyficzne dla danego języka germańskiego posiadają swój odpowiednik w siostrzanym języku germańskim. Najlepszy przykład mogą stanowić dwudźwięki w lingwistyce nazywane dyftongami. Mowa tutaj o znanych dla osób uczących się języka niemieckiego umlautach, zapisywanych w języku niemieckim jako: ä, ö, ü. Zachowały się one również w innych językach germańskich, choć często są zapisywane w inny sposób. Języki germańskie, do których należy język niderlandzki, stanowią jedną grupę, którą łączą podobieństwa w słownictwie i gramatyce wynikające z ich pochodzenia od jednego języka – wspólnego wszystkim językom germańskim „przodka”. Według badań nad historią ewolucji języków germańskich pierwotny język, który dał początek tej grupie, określa się mianem języka pragermańskiego. Datuje się, że około II wieku naszej ery protogermański, który rozprzestrzenił się na terenie Europy Północnej i Środkowej, wykształcił właściwe danemu obszarowi dialekty – północny protogermański, z którego rozwinęły się później języki skandynawskie (oprócz języka fińskiego jako należącego do zupełnie innej rodziny genetycznej), wschodni protogermański (przodek języków wschodniogermańskich, obecnie wymarłych) oraz zachodni protogermański będący przodkiem dla języków klasyfikowanych jako zachodniogermańskie: dzisiejszego niemieckiego, angielskiego, fryzyjskiego i właśnie niderlandzkiego.

Pomimo posiadania jednego przodka, jakim był protogermański, jego różne dialekty zachodnie zaczęły się rozwijać w odmienny od siebie sposób, dając początek nowym językom. I tak między III a V w. naszej ery, gdy część wspomnianych dialektów zaczęła ewoluować pod względem fonetycznym, inne z zachodnich dialektów języka protogermańskiego nie przeszły tej samej ewolucji. Znaczącym procesem była pierwsza ze zmian fonetycznych, a mianowicie zmiana spółgłosek, która przyczyniła się do wyodrębnienia się języka starowysokoniemieckiego, z którego w przeciągu wieków miał się rozwinąć język niemiecki używany dziś. Te z dialektów, które nie przeszły pierwszej ze wspomnianych zmian fonetycznych, rozwinęły się w inny sposób, aż w końcu dały istnienie staroangielskiemu czy holenderskiemu. W związku z pochodzeniem od jednego języka macierzystego, można zaobserwować szereg podobieństw między słowami w języku niemieckim i angielskim a niderlandzkim. Różnice natomiast wynikają z szeregu zmian, którym podlegały języki, w tym również wspomnianej pierwszej zmianie fonetycznej.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów słownictwa podobnego dla języka niderlandzkiego i niemieckiego oraz angielskiego. Mimo różnic wynikłych z zaistniałych w ewolucji języków zmian brzmienia, można wyraźnie zauważyć podobieństwa słów, pochodzących wszak z jednego źródłosłowu:

Język niderlandzki Język niemiecki Język angielski
bakken (piec) backen (piec) to bake (piec)
horen (słyszeć) hören (słyszeć) to hear (słyszeć)
zenden (wysyłać) senden (wysyłać) to send (wysyłać)
boot (łódź) boot (łódź) boat (łódź)
over (nad) über (nad) over (nad)

Jakie teksty tłumaczymy na język niderlandzki i z języka niderlandzkiego?

Usługę tłumaczeń z języka polskiego na język niderlandzki oraz z języka niderlandzkiego na język polski kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm, które pragną wprowadzić swój produkt bądź usługi na teren Polski (w przypadku tłumaczeń z języka niderlandzkiego na język polski) bądź na rynek zagraniczny (w sytuacji tłumaczenia na język niderlandzki lub na język inny niż polski). Przekładowi podlegają zarówno teksty marketingowe, będące na przykład opisem danego produktu, jak również instrukcje obsługi, opisy usług i urządzeń, które wymagają tłumaczenia specjalistycznego z danej branży.

Poniżej znajdują się przykładowe teksty i dokumenty podlegające tłumaczeniu z języka polskiego na język niderlandzki oraz z języka niderlandzkiego na język polski:

  • dokumenty wymagające tłumaczenia przysięgłego w tym: akt zawarcia małżeństwa, akt urodzenia, poświadczenie o stanie cywilnym, zaświadczenie o niekaralności, dowód zakupu pojazdu na terenie Polski lub za granicą, świadectwo ukończenia szkoły, dyplom ukończenia uczelni wyższej, wykaz ocen towarzyszący świadectwu ukończenia szkoły/dyplomowi ukończenia studiów;
  • dokumenty specjalistyczne z zakresu medycyny, między innymi: karta wypisu ze szpitala i przebiegu leczenia szpitalnego, wyniki badań laboratoryjnych;
  • teksty marketingowe, w tym opisy produktów oraz usług;
  • teksty techniczne, np. karty charakterystyki produktu, instrukcje obsługi, montażu i eksploatacji;
  • tłumaczenia turystyczne, np. przeznaczone na potrzeby hotelarstwa, restauracji, muzeów, a także innych miejsc stanowiących atrakcję turystyczną;
  • teksty z zakresu literatury – prozy, jak i poezji.

Tłumaczymy zarówno teksty niewymagające poświadczenia przysięgłego, jak i dokumenty potrzebujące takiego uwierzytelnienia. Cena tłumaczenia będzie zależna zarówno od pary językowej, w ramach której tekst jest tłumaczony, jak i od tego, czy jest to tekst specjalistyczny i czy potrzebuje poświadczenia od tłumacza przysięgłego.

W celu dokładnego poznania możliwości tłumaczenia tekstu, w tym wyceny i czasu realizacji zlecenia, prosimy o skontaktowanie się z naszym biurem tłumaczeń za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na tej witrynie bądź bezpośrednio za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.

 

Bezpłatna wycena

 

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

Polski
+48 603 107 208