W związku z okresem urlopowym godziny pracy biura mogą być zmienione, dlatego prosimy o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo.

Bezpłatna wycena

 

Tłumacz litewsko-polski i polsko-litewski w Krakowie

 

Tłumaczenia na język litewski

W biurze Translation Cafe w Krakowie realizujemy wszelkiego rodzaju tłumaczenia z języka polskiego na język litewski, a także z języka litewskiego na język polski. W ofercie znajdują się tłumaczenia pisemne: zwykłe, specjalistyczne, ekspresowe i uwierzytelnione, jak również tłumaczenia ustne (konsekutywne, szeptane, symultaniczne, przysięgłe) na terenie Krakowa, a także innych miast Polski oraz za granicą.

Litwo, ojczyzno moja…

Język litewski należy do grupy języków bałtyckich, jest językiem urzędowym na Litwie. Posługuje się nim ok. 4 milionów ludzi, oprócz mieszkańców Litwy, także Litwini mieszkający między innymi na Białorusi, w Polsce, na Łotwie czy w Rosji. Zapisywany jest alfabetem łacińskim i charakteryzuje go obecność wielu dialektów, pomimo tego, że liczba jego użytkowników jest niewielka, podobnie jak niewielki jest obszar, jaki zamieszkują.

Czy warto się uczyć języka litewskiego?

Język litewski jest atrakcyjny ze względu na swoją historię, zachowało się w nim bowiem wiele archaicznych elementów należących do prajęzyka indoeuropejskiego. Będzie więc niezwykle ciekawy do analizy dla każdego amatora językoznawstwa.

Tłumacze języka litewskiego

Współpracujący z naszym biurem tłumacze wykonujący profesjonalne przekłady na język litewski native speakerami tego języka, czyli osobami, które urodziły się i wychowały w kulturze języka litewskiego, a tym samym jest to ich język ojczysty. Są oni nie tylko doświadczonymi językoznawcami z wykształceniem filologicznym, ale nierzadko również z równoległym wyksztalceniem specjalistycznym. Przekłady specjalistyczne powierzamy bowiem tylko i wyłącznie osobom, które są ekspertami w danej branży i doskonale znają obowiązującą w niej terminologię. Jest to bardzo ważne np. podczas tłumaczenia zgłoszeń patentowym czy dokumentacji medycznej.

Jakie teksty tłumaczymy na język litewski?

W naszym biurze wykonujemy wszelkie rodzaje przekładów zarówno z języka polskiego na język litewski, jak i z języka litewskiego na język polski. Tłumaczeniu podlegają teksty z zakresu turystyki i rekreacji, marketingu i reklamy, mody, gastronomii, humanistyki, pedagogiki, psychologii, techniki, medycyny i farmacji, budownictwa, ekonomii, informatyki, prawa, mechaniki, motoryzacji, chemii oraz wielu innych dziedzin nauki.

Tłumaczenia uwierzytelnione na język litewski

Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia przysięgłego swoich dokumentów na język litewski bądź z języka litewskiego, biuro  tłumaczeń Translation Cafe jest idealnym miejscem, by skorzystać z takich usług. Oferujemy atrakcyjne ceny i krótkie, dostosowane do potrzeb klientów terminy. Współpracujemy z doświadczonymi tłumaczami przysięgłymi języka litewskiego w kraju i za granicą.

Czym jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe (uwierzytelnione) to specjalny, oficjalny rodzaj przekładu, który odznacza się poświadczeniem zgodności tłumaczenia z przedłożonym oryginałem. Taki przekład jest wymagany np. podczas składania dokumentów w instytucjach państwowych lub urzędach (np. w urzędzie stanu cywilnego podczas przygotowań do zawarcia małżeństwa przez osoby różnych narodowości). Tłumaczenie przysięgłe może być wymagane również wówczas, gdy osoba innej narodowości ubiega się o przyjęcie na studia w Polsce bądź na Litwie (potrzebne będzie przykładowo tłumaczenie świadectwa dojrzałości lub ukończenia innej szkoły) bądź o pracę (wówczas potrzebne będzie tłumaczenie dyplomu ukończenia odpowiednich studiów).

Tłumaczenie poświadczone może wykonać wyłącznie tłumacz przysięgły, posiadający specjalne uprawnienia, które nadawane są przez ministra sprawiedliwości, po spełnieniu szeregu wymogów oraz zdaniu egzaminu. Tłumacze przysięgli są specjalistami w zakresie prawa, w tym przypadku prawa litewskiego oraz polskiego. Nasze przekłady charakteryzują się najwyższą jakością i dbałością o szczegół. Wiemy, że w przypadku  tłumaczenia przysięgłego istotny jest każdy detal, dlatego przed oddaniem tłumaczenia klientowi sprawdzamy wnikliwie jego treść, by mieć pewność, że nie wkradł się żaden błąd.

Przykładowe dokumenty tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język litewski:

 • umowa o pracę,
 • akt urodzenia,
 • akt małżeństwa,
 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o stanie cywilnym,
 • świadectwo dojrzałości,
 • faktura, rachunek, dowód zakupu,
 • wykaz transakcji bankowych,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • prawo jazdy,
 • oraz wiele innych.

Tłumaczenia przysięgłe mogą przybrać formę pisemną (przykłady wymienione powyżej) lub ustną. Biuro tłumaczeń Translation Cafe oferuje również przekłady ustne, czyli asystę tłumacza podczas różnego rodzaju oficjalnych spotkań osób różnej narodowości posługujących się różnymi językami. Tłumaczenie uwierzytelnione ustne jest wymagane np. podczas spotkań w kancelarii notarialnej lub zawierania związku małżeńskiego w urzędzie stanu cywilnego.

Tłumaczenia ustne zwykłe na język litewski

W zależności od potrzeb wykonujemy tłumaczenia ustne (nieprzysięgłe): konsekutywne, symultaniczne oraz szeptane. Zapewniamy organizację dojazdu tłumacza na miejsce spotkania oraz niezbędny sprzęt.

Kiedy zachodzi potrzeba skorzystania z usług tłumacza ustnego?

 • spotkania biznesowe z kontrahentami,
 • szkolenia, konferencje, wykłady,
 • ceremonie wręczania nagród,
 • międzynarodowe konkursy,
 • wystąpienia publiczne,
 • targi branżowe,
 • bankiety, wernisaże,
 • festiwale i koncerty.

Tłumaczenia specjalistyczne na język litewski

Wykonujemy wszelkie przekłady na język litewski oraz z języka litewskiego, wymagające specjalistycznej wiedzy, między innymi:

 • tłumaczenia techniczne (z zakresu mechaniki, robotyki, energetyki, budownictwa: instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, podręczniki użytkownika, karty charakterystyki produktów, instrukcje montażu i eksploatacji, specyfikacje techniczne, dokumentacje przetargowe);
 • tłumaczenia prawne i prawnicze (umowy, dokumentacje procesowe, korespondencja sądowa);
 • patenty (zgłoszenia patentowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, zastrzeżenia patentowe);
 • tłumaczenia finansowe (audyty, sprawozdania finansowe, bilanse);
 • tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne (treści ulotek informacyjnych dotyczących leków i innych wyrobów medycznych, karty leczenia szpitalnego, wypisy ze szpitala, historie chorób);
 • tłumaczenia z zakresu SEO (słowa i frazy kluczowe, teksty związane z optymalizacją i pozycjonowaniem).

Współpracujący z nami tłumacze, którym powierzamy tłumaczenia specjalistyczne, posiadają wieloletnie doświadczenie w danych dziedzinach, są specjalistami nie tylko z dziedziny językoznawstwa, ale również posiadają specjalistyczne wykształcenie poparte latami praktyki w zakresie prawa, chemii, medycyny i innych nauk.

Optymalizacja procesu tłumaczenia na język litewski

By sprostać wysokim wymaganiom klientów, nie obniżając przy tym jakości oraz nie stosując wygórowanych cen, podczas pracy korzystamy z narzędzi CAT, czyli oprogramowania wspomagającego proces tłumaczenia. Do takich programów należy między innymi SDL Trados Studio (wiodący prym w branży tłumaczeniowej), Across, XTM czy MemoQ. Programy te umożliwiają tworzenie pamięci tłumaczeniowych oraz wykonywanie kontroli jakości, dzięki czemu tekst jest spójny, zachowana jest odpowiednia terminologia, a przy tym koszty tłumaczenia są mniejsze, a czas potrzebny na wykonanie przekładu krótszy.

Jak zlecić tłumaczenie na język litewski?

Aby zlecić nam tłumaczenie dowolnego tekstu bądź dokumentu z języka polskiego (lub dowolnego innego języka) na język litewski lub z języka litewskiego na język polski (lub też inny język obcy), wystarczy przesłać nam zapytanie mailowo (dołączając plik tekstowy lub zdjęcie bądź skan dokumentu), poprzez dostępny na niniejszej stronie formularz zlecenia lub stawić się z dokumentem osobiście w siedzibie naszego biura w Krakowie. Kierownik projektu po zapoznaniu się z tekstem szybko prześle odpowiedź zawierającą wycenę (wycena jest bezpłatna i nie zobowiązuje do złożenia zlecenia tłumaczenia) oraz termin realizacji. Wszelkie szczegóły dotyczące przekładu (np. dodatkowe wymagania klienta) uzgadniane są indywidualnie i w razie potrzeby omawiane na bieżąco. Tekst do tłumaczenia trafia w ręce doświadczonego tłumacza specjalizującego się w danej branży, a po dokonanym przekładzie tłumaczenie jest sczytywane i weryfikowane przez drugiego tłumacza. Proces podwójnej weryfikacji zapewnia najwyższą jakość naszych usług.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Jakie formaty plików przyjmujemy do tłumaczenia?

Obsługujemy wszelkie rodzaje plików, zarówno tekstowych (między innymi DOC, DOCX, ODT, PDF,  RTF, SDLXLIFF), jak i graficznych (np. GIF, JPEG, PNG, BMP). Na życzenie klienta jesteśmy również w stanie wykonać tłumaczenie na podstawie przesłanego pliku dźwiękowego lub pliku wideo.

Oferujemy również usługę transkrypcji, czyli zapisu w formie tekstowej nagrania audio lub wideo. Transkrypcja nagrania w języku litewskim jest wykonywana wyłącznie przez native speakerów języka litewskiego.

Bezpłatna wycena

 

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

Polski
+48 12 629 07 12