Zapytanie

 

Tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego w Krakowie!

Biuro tłumaczeń Translation Cafe oferuje ekspresowe tłumaczenie przysięgłe holenderskich dokumentów rejestracyjnych pojazdów z języka niderlandzkiego na język polski.

Do zarejestrowania samochodu sprowadzonego z Holandii potrzebne są następujące dokumenty:

 • umowa kupna-sprzedaży pojazdu, faktura lub rachunek (oraz tłumaczenie przysięgłe)
 • dowód rejestracyjny czyli Kentekenbewijs, który składa się z dwóch części Deel I i Deel II (oraz tłumaczenie przysięgłe)
 • badanie diagnostyczne (w polskiej stacji diagnostycznej)

 

Czym różni się tłumaczenie przysięgłe od zwykłego?

Tłumaczenie przysięgłe (inaczej uwierzytelnione lub poświadczone) to przekład posiadający specjalne poświadczenie. Opatrzone jest odciskiem pieczęci tłumacza przysięgłego, jego podpisem oraz specjalną formułą, która zawiera informacje o tym, jaki dokument został przedłożony do tłumaczenia, w jakim języku został on wykonany oraz czy jest to tłumaczenie z oryginału czy z kopii. Na tłumaczeniu znajduje się również informacja o numerze dokumentu w repertorium tłumacza. Tłumaczenie uwierzytelnione ma moc prawną, tak jak dokument oryginalny, dlatego chcąc złożyć dokument w urzędzie, koniecznie należy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. Zwykły przekład nie będzie miał w takim przypadku żadnej wartości.

Tłumaczenie zwykłe nie posiada uwierzytelnienia i może być wykonane przez każdego, kto zna dany język obcy.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumaczenie uwierzytelnione może być wykonane tylko i wyłącznie przez tłumacza przysięgłego, który jest osobą zaufania publicznego. Posiada specjalne uprawnienia, nadawane przez ministra sprawiedliwości. Ogólnie dostępna lista tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości zawiera nazwiska wszystkich aktywnych tłumaczy. Lista ta znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Zasady wykonywania przekładów uwierzytelnionych reguluje TEPIS, czyli kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego oraz ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Aby uzyskać uprawnienia tłumacza przysięgłego, trzeba zdać egzamin pod nadzorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej oraz spełnić kilka wymogów. Przyszły tłumacz przysięgły musi znać język polski, mieć wykształcenie wyższe (tytuł magistra na dowolnym kierunku), posiadać zdolność do czynności prawnych, być osobą niekaralną oraz posiadać obywatelstwo polskie, kraju członkowskiego UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub innego państwa – na zasadach wzajemności.

Jakie dokumenty wymagają uwierzytelnienia?

Tłumaczenie przysięgłe wymagane jest wówczas, gdy tłumaczymy oficjalne dokumenty, które posiadają moc prawną. Chcąc przedłożyć taki dokument przykładowo w urzędzie lub innej oficjalnej instytucji, gdzie wymagane jest jego tłumaczenie, niezbędne jest skorzystanie z pomocy tłumacza przysięgłego. Wykonany przez niego przekład, odpowiednio opieczętowany, także zyskuje moc prawną. Przysięgle tłumaczymy między innymi: różnego rodzaju akty: urodzenia, małżeństwa, zgonu, dokumenty rejestracyjne samochodu, świadectwa pracy, dyplomy ukończenia szkół i uniwersytetów, dokumentacje sądowe i medyczne.

Tłumaczenia przysięgłe – język niderlandzki

Współpracujemy z doświadczonymi tłumaczami przysięgłymi języka niderlandzkiego w Krakowie oraz w innych miastach kraju. Są oni specjalistami z dziedziny prawa polskiego, holenderskiego oraz innych krajów, w których językiem urzędowym jest język niderlandzki. Do krajów tych prócz Holandii zalicza się również Belgia, Surinam czy Indonezja. Tłumaczenia z języka niderlandzkiego oraz na język niderlandzki są coraz częściej wykonywaną przez nas usługą. Oferujemy krótkie terminy i atrakcyjne ceny. Naszym atutem jest też lokalizacja w centrum Krakowa. Jeśli klient nie ma możliwości odebrania tłumaczenia osobiście, oferujemy dogodne sposoby doręczenia tłumaczenia – istnieje możliwość przesłania kurierem, kurierem rowerowym, pocztą bądź innym wybranym przez klienta sposobem.

Język niderlandzki jest językiem ojczystym dla ok. 20 milionów ludzi, zaliczany jest do grupy języków germańskich. Języki germańskie to nasza wiodąca specjalizacja. Zlecając nam tłumaczenie przysięgłe na ten język bądź z tego języka na język polski, można mieć pewność, że otrzymane tłumaczenie będzie niezmiennie najwyższej jakości. Bezbłędność i merytoryczną poprawność gwarantuje nie tylko współpraca ze sprawdzonym gronem tłumaczy języka niderlandzkiego, ale również wykonywana u nas wewnętrznie dodatkowa weryfikacja przekładu. W przypadku tłumaczeń przysięgłych oficjalnych dokumentów bardzo ważne jest, aby wszystkie dane się zgadzały. W innym razie takie tłumaczenie może nie zostać w urzędzie przyjęte. Dlatego właśnie, mając zawsze na uwadze dobro klienta i stawiając na pierwszym miejscu jego potrzeby, przed oddaniem tłumaczenia dokładnie sprawdzamy każdą datę, liczbę i nazwisko, by mieć pewność, że wydany klientowi dokument będzie w pełni prawidłowy.

Ceny tłumaczeń przysięgłych – język niderlandzki

Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych strona rozliczeniowa obejmuje 1125 znaków ze spacjami, a każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.

W przypadku dokumentów standardowych, takich jak akt urodzenia, akt zawarcia małżeństwa, dyplom, dokumenty rejestracyjne pojazdów, możemy po zapoznaniu się z dokumentem podać dokładną liczbę stron i całkowity koszt tłumaczenia. W przypadku dokumentów niestandardowych lub z większą ilością wpisów dokładną ilość stron możemy podać po wykonaniu tłumaczenia, jednak zawsze staramy się możliwie dokładnie oszacować, ilu stron należy się spodziewać i jaki będzie koszt tłumaczenia.

Jedna strona tłumaczenia przysięgłego z języka niderlandzkiego na język polski kosztuje 44,72 zł netto, czyli 55 zł brutto, natomiast cena jednej strony tłumaczenia przysięgłego z języka polskiego na język niderlandzki wynosi 52,85 zł netto, czyli 65 zł brutto.

Dodatkowy egzemplarz tłumaczenia uwierzytelnionego kosztuje 25% ceny. W przypadku tłumaczeń specjalistycznych oraz ekspresowych (np. na ten sam dzień) stawka za stronę tłumaczenia może być wyższa.

Oferujemy również usługę weryfikacji i uwierzytelnia już istniejącego tłumaczenia. Koszt jednej strony wynosi 50% ceny tłumaczenia.

Proces tłumaczenia przysięgłego

Aby zlecić tłumaczenie przysięgłe na język niderlandzki bądź z języka niderlandzkiego, wystarczy wysłać mailowo zdjęcie lub skan dokumentu. Należy przy tym pamiętać, że musi ono być czytelne, ponieważ każda pieczęć czy podpis ma znaczenie i musi zostać dokładnie opisana. Po otrzymaniu skanu dokumentu kierownik projektu może podać przybliżony koszt tłumaczenia. Tłumaczenie rozliczane jest w oparciu o ilość znaków tekstu docelowego. Strona tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami. Wycena tłumaczenia nie jest płatna, nie obliguje również do złożenia zlecenia. Po podjęciu decyzji o tłumaczeniu należy wypełnić formularz zlecenia, który zostanie przez nas przesłany również mailowo. W razie potrzeby otrzymania tłumaczenia z oryginału tłumacz musi mieć do wglądu dokument oryginalny. Dostarczenie nam (osobiście lub ewentualnie kurierem czy pocztą) oryginalnego dokumentu jest wówczas obowiązkowe.

Chcąc zlecić tłumaczenie osobiście, należy udać się do naszego biura przy ulicy Morawskiego 5. Kierownik projektu na miejscu dokona wyceny dokumenty oraz poprowadzi Państwa przez cały proces tłumaczeniowy, udzielając wszelkich niezbędnych wyjaśnień i służąc pomocą na każdym etapie realizacji zlecenia.

Tłumaczenie przysięgłe ustne – język niderlandzki

Tłumaczenia przysięgłe wykonywane są nie tylko w formie pisemnej, ale również ustnej. Tłumaczenia dla sądu, urzędu bądź instytucji publicznych wymagają udziału tłumacza przysięgłego, posiadającego odpowiednie kompetencje nadania poświadczonej wiarygodności swojemu tłumaczeniu. Tak więc podpisując przykładowo akt notarialny czy przy okazji zawierania wszelkiego rodzaju umów, odczytywania testamentu czy wstępowania w związek małżeński z osobą z innego kraju trzeba skorzystać z usług tłumacza przysięgłego.

Translation Cafe oferuje kompleksową usługę wszystkich rodzajów tłumaczeń ustnych, a co za tym idzie odpowiada za pełną organizację całego procesu, w tym zapewnienie nie tylko obecności odpowiednio przygotowanego tłumacza (bądź zespołu tłumaczy) języka niderlandzkiego, ale i profesjonalnego i nowoczesnego sprzętu do tłumaczeń ustnych – w zależności od potrzeb w systemie stacjonarnym bądź przenośnym.

 

Dokumenty wymagające uwierzytelnienia:

 • dokumenty rejestracyjne samochodu
 • dowód, paszport
 • prawo jazdy
 • dyplom ukończenia studiów
 • świadectwo szkolne
 • świadectwo pracy
 • potwierdzenie kwalifikacji zawodowych
 • certyfikaty, zaświadczenia
 • akt urodzenia
 • metryka chrztu św.
 • akt zawarcia małżeństwa
 • akt zgonu
 • umowa kupna sprzedaży
 • umowa najmu
 • umowa o pracę, umowa o dzieło
 • umowa zlecenie
 • pełnomocnictwo
 • akt notarialny
 • faktura, rachunek
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • nadanie numeru REGON, NIP, NIP EU
 • wyciąg z KRS-u
 • dokumenty do przetargów
 • decyzje administracyjne
 • wniosek unijny
 • zaświadczenie z banku
 • PIT
 • raporty, dokumenty do audytu
 • wyroki sądowe
 • dokumenty procesowe
 • dokumentacje sądowe
 • dokumentacje medyczne.

Zapytanie

 

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

+48 12 629 07 12