W związku z okresem urlopowym godziny pracy biura mogą być zmienione, dlatego prosimy o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo.

Bezpłatna wycena

 

Tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego w Krakowie!

 

Czym różni się tłumaczenie przysięgłe od zwykłego?

Tłumaczenie przysięgłe (funkcjonujące również pod nazwami: uwierzytelnione lub poświadczone) to przekład wykonywany przez tłumacza przysięgłego, który opatruje taki dokument odciskiem pieczęci, podpisem oraz specjalną formułą, krótko mówiąc – oficjalnie poświadcza w ten sposób zgodność tłumaczenia z przedłożonym do przekładu oryginałem. Tłumaczenie zyskuje w ten sposób moc prawną. Jest to niezbędne, gdy chcemy złożyć dane tłumaczenie w instytucji państwowej, urzędzie czy sądzie.

Tłumaczenie przysięgłe w języku niderlandzkim zawiera:

 • dane tłumacza wykonującego przekład,
 • numer tłumaczenia w repertorium tłumacza,
 • informację o tym, jaki dokument został przedłożony do tłumaczenia,
 • informację o tym, czy przekład został wykonany z oryginału czy z kopii,
 • datę wykonania tłumaczenia,
 • podpis tłumacza wraz z odciskiem pieczęci.

 

Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza każdy zarejestrowany w Polsce tłumacz przysięgły ma obowiązek prowadzić repertorium. Repertorium to rejestr wykonanych tłumaczeń. Zawiera ono:

 • datę przyjęcia zlecenia oraz zwrotu dokumentu wraz z tłumaczeniem;
 • oznaczenie zleceniodawcy albo zamawiającego;
 • opis tłumaczonego dokumentu, czyli informację o nazwie, dacie i oznaczeniu dokumentu, języku, w którym go sporządzono, osobie lub instytucji, która sporządziła dokument, oraz uwagi o jego rodzaju, formie i stanie;
 • informację o rodzaju wykonanej czynności, język tłumaczenia, liczbę stron oraz ilość sporządzonych egzemplarzy;
 • w przypadku tłumaczenia ustnego: opis usługi wskazujący datę, miejsce, zakres i czas trwania tłumaczenia;
 • wysokość pobranego wynagrodzenia;

 

Tłumaczenie uwierzytelnione ma moc prawną, tak jak dokument oryginalny, dlatego chcąc złożyć tłumaczenie danego dokumentu w urzędzie, koniecznie należy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. Zwykły przekład nie będzie miał w takim przypadku żadnej wartości.

Tłumaczenie zwykłe nie posiada uwierzytelnienia, czyli specjalnego poświadczenia zgodności z oryginałem, i może być wykonane przez każdego, kto zna dany język obcy. W znacznej mierze uwierzytelnienie nie jest potrzebne, np. w przypadku tłumaczeń literackich, marketingowych czy turystycznych. Wbrew pozorom tłumaczenie przysięgłe w języku niderlandzkim nie jest wyznacznikiem wyższej jakości tłumaczenia, tłumaczenie zwykłe powinno być wykonane równie profesjonalnie.

 

Kim jest tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego?

Zawód tłumacza przysięgłego należy do zawodów zaufania publicznego. Do tego typu zawodów zalicza się profesje, które polegają na wykonywaniu zadań szczególnie istotnych z punktu widzenia zadań publicznych oraz interesu publicznego. Tłumacza przysięgłego obowiązuje między innymi zachowanie bezstronności w tłumaczeniu, bezustanne doskonalenie swoich kwalifikacji, zachowanie staranności i wierności tłumaczenia oraz osobista odpowiedzialność za wierność i rzetelność tłumaczenia oraz zachowanie tajemnicy zawodowej.

 

Jakie dokumenty wymagają uwierzytelnienia, czyli tłumaczenia przysięgłego?

Tłumaczenie uwierzytelnione niezbędne jest wtedy, gdy tłumaczymy oficjalne dokumenty, posiadające moc prawną. Chcąc przedłożyć taki dokument przykładowo w urzędzie lub innej oficjalnej instytucji, gdzie wymagane jest jego tłumaczenie, niezbędne jest skorzystanie z pomocy tłumacza przysięgłego. Wykonany przez niego przekład, odpowiednio opieczętowany, także zyskuje moc prawną. Przysięgle tłumaczymy między innymi: różnego rodzaju akty: urodzenia, małżeństwa, zgonu, dokumenty rejestracyjne samochodu, świadectwa pracy, dyplomy ukończenia szkół i uniwersytetów, dokumentacje sądowe i medyczne.

 

Tłumaczenia przysięgłe – język niderlandzki

Współpracujemy z doświadczonymi tłumaczami przysięgłymi, specjalistami w swoich dziedzinach wiedzy, języka niderlandzkiego w kraju i za granicą. Są oni specjalistami z dziedziny prawa polskiego, holenderskiego oraz innych krajów, w których językiem urzędowym jest język niderlandzki. Do krajów tych prócz Holandii zalicza się również Belgia, Surinam czy Indonezja. Tłumaczenia z języka niderlandzkiego oraz na język niderlandzki są coraz częściej wykonywaną przez nas usługą. Oferujemy konkurencyjne ceny i terminy dostosowane do potrzeb klientów.

Język niderlandzki jest językiem ojczystym dla ok. 20 milionów ludzi, zaliczany jest do grupy języków germańskich. Języki germańskie to nasza wiodąca specjalizacja. Zlecając nam tłumaczenie przysięgłe na ten język bądź z tego języka na język polski, można mieć pewność, że otrzymane tłumaczenie będzie niezmiennie najwyższej jakości. Merytoryczną poprawność i bezbłędność gwarantuje nie tylko współpraca ze sprawdzonym gronem tłumaczy języka niderlandzkiego, ale również wykonywana u nas wewnętrznie dodatkowa korekta, czyli weryfikacja przekładu. W przypadku tłumaczeń przysięgłych oficjalnych dokumentów bardzo ważne jest, aby wszystkie dane się zgadzały, nie ma tu miejsca na żadne, nawet najmniejsze pomyłki.

W razie niekompletności czy błędów w tłumaczeniu taki dokument może nie zostać w urzędzie przyjęty, sprawiając petentowi dodatkowe problemy, wydłużając czas finalizacji danej sprawy i narażając go na dodatkowe koszty. Dlatego właśnie, mając zawsze na uwadze dobro klienta i stawiając na pierwszym miejscu jego potrzeby, przed oddaniem tłumaczenia dokładnie sprawdzamy każdą datę, liczbę i nazwisko, by mieć pewność, że wydany klientowi dokument będzie w pełni prawidłowy oraz będzie się odznaczał najwyższą jakością pod względem zarówno merytorycznym, jak i językowym.

Proces tłumaczenia przysięgłego

Aby poznać wycenę, a następnie zlecić nam tłumaczenie przysięgłe na język niderlandzki bądź z języka niderlandzkiego na język polski, wystarczy wysłać na nasz adres mailowy zdjęcie lub skan danego dokumentu. Należy przy tym pamiętać, że musi ono być całkowicie czytelne, ponieważ każda pieczęć czy podpis, jak również znak graficzny, logo czy inny emblemat bądź wpis odręczny ma znaczenie. Wszystkie takie elementy muszą zostać w tłumaczeniu dokładnie opisane. Po otrzymaniu skanu dokumentu kierownik projektu może podać przybliżony koszt tłumaczenia. Tłumaczenie rozliczane jest w oparciu o ilość znaków tekstu docelowego. Strona tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami. Wycena tłumaczenia nie jest płatna, nie obliguje również do złożenia zlecenia. Po podjęciu decyzji o tłumaczeniu należy wypełnić formularz zlecenia, który zostanie przez nas przesłany również mailowo. W razie potrzeby otrzymania tłumaczenia z oryginału tłumacz musi mieć do wglądu dokument oryginalny. Dostarczenie nam (osobiście lub ewentualnie kurierem czy pocztą) oryginalnego dokumentu jest wówczas obowiązkowe. Podczas tłumaczenia uwzględniamy wszelkie wytyczne i wskazówki klienta, na bieżąco wyjaśniamy też wszelkie niejasności, jakie mogą się pojawić.

W przypadku tłumaczeń o wysokim stopniu specjalizacji, np. tłumaczeń medycznych, konsultujemy się ze specjalistami, w tym przypadku lekarzami danej specjalizacji.

Tłumaczenie można również zlecić osobiście. W tym celu zapraszamy do siedziby naszego biura tłumaczeń, przy ulicy Morawskiego 5.

 

Tłumaczenie przysięgłe ustne – język niderlandzki

Tłumaczenia przysięgłe wykonywane są nie tylko w formie pisemnej, ale również ustnej. Tłumaczenia dla sądu, urzędu bądź instytucji publicznych wymagają udziału tłumacza przysięgłego, posiadającego odpowiednie kompetencje nadania poświadczonej wiarygodności swojemu tłumaczeniu. Tak więc podpisując przykładowo akt notarialny czy przy okazji zawierania wszelkiego rodzaju umów, odczytywania testamentu czy wstępowania w związek małżeński z osobą z innego kraju trzeba skorzystać z usług tłumacza przysięgłego.

Translation Cafe oferuje kompleksową usługę wszystkich rodzajów tłumaczeń ustnych, a co za tym idzie odpowiada za pełną organizację całego procesu, w tym zapewnienie nie tylko obecności odpowiednio przygotowanego tłumacza (bądź zespołu tłumaczy) języka niderlandzkiego, ale i profesjonalnego i nowoczesnego sprzętu do tłumaczeń ustnych – w zależności od potrzeb w systemie stacjonarnym bądź przenośnym.

Przykładowe dokumenty wymagające uwierzytelnienia:

 • dokumenty rejestracyjne samochodu
 • dowód, paszport
 • prawo jazdy
 • dyplom ukończenia studiów
 • świadectwo szkolne
 • świadectwo pracy
 • potwierdzenie kwalifikacji zawodowych
 • certyfikaty, zaświadczenia
 • akt urodzenia
 • metryka chrztu św.
 • akt zawarcia małżeństwa
 • akt zgonu
 • umowa kupna sprzedaży
 • umowa najmu
 • umowa o pracę, umowa o dzieło
 • umowa zlecenie
 • pełnomocnictwo
 • akt notarialny
 • faktura, rachunek
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • nadanie numeru REGON, NIP, NIP EU
 • wyciąg z KRS-u
 • dokumenty do przetargów
 • decyzje administracyjne
 • wniosek unijny
 • zaświadczenie z banku
 • PIT
 • raporty, dokumenty do audytu
 • wyroki sądowe
 • dokumenty procesowe
 • dokumentacje sądowe
 • dokumentacje medyczne.

Bezpłatna wycena

 

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

Polski
+48 12 629 07 12