W związku z okresem urlopowym godziny pracy biura mogą być zmienione, dlatego prosimy o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo.

Bezpłatna wycena

 

Tłumacz języka fińskiego

 

Biuro tłumaczeń Translation Cafe oferuje tłumaczenia ustne i pisemne na język fiński, a także z języka fińskiego na język polski oraz inne języki (po ustaleniu możliwości przekładu w danej parze językowej). Współpracujemy z najlepszymi tłumaczami zwykłymi i przysięgłymi języka fińskiego, dzięki czemu mogą być Państwo pewni otrzymania tłumaczenia dokumentu bądź innego tekstu na najwyższym poziomie. Przekłady na język fiński oraz z języka fińskiego wykonujemy w trybie zwykłym oraz jako tłumaczenia przysięgłe – w przypadku dokumentów potrzebnych podczas wyjazdu do Finlandii bądź pobytu w tym kraju skandynawskim. Poniżej zostanie przedstawiona dokładniej oferta tłumaczeń głównie w parach językowych fiński-polski i polski-fiński. Zapraszamy do zapoznania się z krótką informacją na temat natury języka fińskiego, co pozwoli Państwu zwrócić uwagę na istotne elementy podczas przygotowywania swojego tekstu do tłumaczenia, a także z samą ofertą tłumaczeń pisemnych i ustnych. W przypadku chęci zlecenia przekładu w innej parze językowej niż polski-fiński i fiński-polski uprzejmie prosimy o wysłanie wiadomości e-mail, wypełnienie formularza kontaktowego zamieszczonego na niniejszej stronie internetowej bądź kontakt telefoniczny i zawarcie informacji w jakiej parze językowej ma być wykonane tłumaczenie.

Język fiński i przygotowanie tekstu do tłumaczenia

Język fiński, jako jeden z nielicznych języków Europy, nie jest zaliczany do indoeuropejskiej rodziny językowej (wywodzącej się od jednego języka – przodka), lecz do rodziny uralskiej (a w niej do ugrofińskiej grupy językowej), tak jak między innymi język węgierski. Dla osoby, która nigdy się z nim nie spotkała, będzie wyraźnie różny w brzmieniu od innych języków europejskich. Również w sferze słownictwa język fiński, jako należący do odrębnej rodziny językowej, znacznie odbiega od słownictwa języków indoeuropejskich, przez co może się wydawać na początku trudniejszy do nauki. Mimo iż względem swego pochodzenia jest zaliczany przez językoznawców do tej samej rodziny językowej co węgierski, łączy go z nim jedynie odległe podobieństwo, głównie wynikające z jednego przodka językowego. Wiele różnic między językiem fińskim a językami z rodziny indoeuropejskiej, zarówno w sferze leksyki, jak i gramatyki, sprawia, że zarówno nauka, jak i późniejsze stosowanie tego języka w kontaktach międzyludzkich może przysporzyć niemało problemów. Nasze biuro tłumaczeń współpracuje jednak z wykwalifikowanymi tłumaczami języka fińskiego tłumaczącymi teksty zwykłe oraz dokumenty wymagające przekładu przysięgłego.

Jak przygotować dokumenty do tłumaczenia przysięgłego na język fiński bądź z języka fińskiego?

Przed zleceniem tłumaczenia na język fiński z języka polskiego (oraz z innych języków), a także z języka fińskiego na język polski, należy upewnić się, jakiego typu tłumaczenie jest wymagane. W przypadku potrzeby przekładu dokumentów, które mają być złożone w urzędzie bądź innej instytucji państwowej czy placówce edukacyjnej, najprawdopodobniej wymagane będzie, aby składane tłumaczenia dokumentów były poświadczone przez tłumacza przysięgłego. W takiej okoliczności warto również zasięgnąć informacji, czy wymagany jest przekład całego dokumentu, czy tylko jego niezbędnych fragmentów. W drugim przypadku może to znacznie zmniejszyć ostateczny koszt tłumaczenia. Szczególnie jeśli dokument zawiera rubryki niewypełnione danymi, w znakomitej większości przypadków nie ma potrzeby, by te części tłumaczyć.

Jeżeli potrzebne byłoby tłumaczenie przysięgłe, cena za pisemny przekład przysięgły na język fiński (oraz z języka fińskiego) jest obliczana na podstawie ilości stron rozliczeniowych przetłumaczonego tekstu. Strona rozliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego liczy 1125 znaków ze spacjami w tekście docelowym, co zostało ustanowione Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku. Przed przyjęciem zlecenia udzielimy Państwu informację o czasie realizacji danego tłumaczenia przysięgłego oraz podamy dokładną wycenę na podstawie wspomnianych kryteriów dla tłumaczenia przysięgłego fińskiego.

Wymaganą informacją, która musi zostać zawarta na każdym tłumaczeniu uwierzytelnionym, jest fakt, czy przekład został sporządzony w oparciu o oryginalny dokument, czy jego kopię. Podczas zlecania takiego tłumaczenia bardzo prosimy o zamieszczenie informacji, czy tłumaczony dokument jest oryginałem, czy kopią. Jeżeli zlecają Państwo przekład uwierzytelniony za pomocą poczty elektronicznej, czy poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na niniejszej stronie internetowej, niezbędne też będzie okazanie nam papierowej wersji dokumentu. Przy zleceniu przekładu drogą elektroniczną istotne jest również, aby skany bądź zdjęcia dokumentów tłumaczonych na język fiński lub z języka fińskiego były wysokiej jakości i zawierały kompletne strony dokumentu (żaden fragment strony nie może być ucięty, a zawarty tekst musi być czytelny, w szczególności jeśli chodzi o pismo ręczne).

Tłumaczenia pisemne zwykłe w parach językowych polski-fiński i fiński-polski

Biuro tłumaczeń Translation Cafe oferuje tłumaczenia zwykłe z języka fińskiego oraz na język fiński tekstu o dowolnej tematyce. Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego obejmuje 1800 znaków ze spacjami. Takiemu przekładowi może podlec szeroka gama tekstów z różnych dziedzin, w tym bardzo specjalistycznych, wymagających zastosowania określonej terminologii, takich jak medycyna czy branża farmaceutyczna. W przypadku zlecenia tłumaczenia fachowego tekstu, na przykład artykułu naukowego, tekstu pracy badawczej albo poezji, cena tłumaczenia będzie odpowiednio wyższa od ceny tłumaczenia tekstu niezawierającego specjalistycznej terminologii.

Na język fiński lub z języka fińskiego tłumaczymy poniższe rodzaje tekstów:

  • teksty marketingowe – treści ulotek, katalogów produktów, opisów i etykiet produktów, teksty reklam;
  • teksty z branży turystycznej, w tym: opisy regionu i jego atrakcji turystycznych, opisy wystaw muzealnych i eksponatów, treść przewodników, opisy usług hotelu, restauracji lub miejsca rekreacji, karty menu;
  • teksty specjalistyczne: medyczne (wyniki badań laboratoryjnych, karta przebiegu leczenia szpitalnego, orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy i inne), farmaceutyczne (ulotki leków, wskazówki przechowywania i użycia leków oraz innych środków ochrony zdrowia i życia), teksty naukowe z różnych dziedzin;
  • teksty techniczne – opisy budowy, montowania, użytkowania i konserwacji maszyn i pojazdów; instrukcje obsługi robotów kuchennych oraz większych sprzętów AGD, a także szerokiej gamy urządzeni elektronicznych;
  • teksty z zakresu budownictwa i architektury;
  • inne treści – w tym korespondencja oraz dokumenty niewymagające tłumaczenia uwierzytelnionego; tekst na stronę internetową w tym treść regulaminu użytkowania danej strony internetowej, polityki prywatności i ciasteczek (polityka cookies).

Tłumaczenia ustne na język fiński

Oprócz tłumaczeń pisemnych biuro Translation Cafe oferuje również możliwość przekładu ustnego na język fiński i z fińskiego na język polski. Tłumaczenie może zostać wykonane zarówno przez tłumacza zwykłego, jak i przysięgłego, np. podczas spotkań partnerów biznesowych, podpisywania umów (również u notariusza), konferencji czy uroczystości dla osób prywatnych. Podczas wyboru tłumaczenia ustnego należy zwrócić uwagę na to, który z jego dwóch rodzajów będzie potrzebny w danej sytuacji: tłumaczenie ustne konsekutywne (polegające na tym, że tłumacz ustny tłumaczy wypowiedź mówcy po kolejnych jej fragmentach; jest to typ przekładu ustnego polecanego podczas podpisywania umów, ceremonii prywatnych czy wykładów dla mniejszej ilości słuchaczy) lub tłumaczenie ustne symultaniczne (polegające na tym, że tłumacz tłumaczy wypowiedź w momencie jej wypowiadania; ten typ tłumaczenia jest znacznie droższy w związku z koniecznością zastosowania sprzętu, który umożliwia jego wykonanie – kabin dla tłumaczy oraz słuchawek dla uczestników konferencji bądź innego wydarzenia). Koszt danego tłumaczenia ustnego jest ponadto obliczany w oparciu o stawkę za godzinę pracy tłumacza.

Niniejsza oferta przekładu została przedstawiona głównie dla tłumaczeń w parach językowych: polski-fiński oraz fiński-polski. Możliwe jest jednak zlecenie tłumaczenia w innej parze językowej – bardzo prosimy o wysłanie zapytania o możliwość zlecenia takiego tłumaczenia, jego dokładną wycenę i czas realizacji. W przypadku pisemnych tłumaczeń przysięgłych z języka fińskiego na inny język obcy bądź na język fiński z języka innego niż polski dokument będzie tłumaczony najpierw na język polski, zgodnie z wymogami w sprawie tłumaczeń przysięgłych wykonywanych w Polsce.

Wycena tłumaczenia na język fiński

W celu uzyskania informacji o możliwości zlecenia tłumaczenia, czasie realizacji oraz dokładnej wycenie przekładu prosimy o kontakt telefoniczny bądź drogą elektroniczną – poprzez wysłanie wypełnionego formularza kontaktowego z załączonym tekstem do tłumaczenia lub pocztą elektroniczną na adres naszego biura tłumaczeń. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.

Bezpłatna wycena

 

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

Polski
+48 12 629 07 12