W związku z okresem urlopowym godziny pracy biura mogą być zmienione, dlatego prosimy o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo.

Bezpłatna wycena

 

Redakcja i korekta tekstów

 

Korekta i redakcja tekstów do publikacji

Każdy tekst przeznaczony do publikacji – czy to w formie papierowej, czy elektronicznej – wymaga profesjonalnego opracowania, którego forma jest równie istotna jak treść. Nasi klienci przygotowują różne teksty: od stron internetowych i materiałów promocyjnych przez teksty biznesowe, prawnicze i instrukcje obsługi po publikacje poradników, podręczników czy przewodników turystycznych. Każdy tekst opracowuje specjalista w danej dziedzinie. Jednak literówki, błędy stylistyczne, drobne potknięcia językowe czy powtórzenia potrafią zakraść się wszędzie i umknąć uwadze najbystrzejszego oka. Zwłaszcza gdy publikacja jest obszerna. Osobie, która przygotowuje dany tekst, jakkolwiek profesjonalnie nie podeszłaby do swego zadania, bardzo trudno jest poprawić samą siebie. Dlatego we wszystkich miejscach, gdzie publikuje się jakiekolwiek teksty, tym zadaniem zajmuje się ktoś inny – korektor i redaktor.

Biuro Translation Cafe oferuje usługę redakcji oraz końcowej korekty tekstu przeznaczonego do druku oraz innych form publikacji, w tym internetowej.

Czym różni się redakcja od korekty?

Dla wielu osób granica pomiędzy redakcją a korektą jest dość płynna, w rezultacie czego te dwa określenia często stosowane są zamiennie. Nie są jednak synonimami, choć praca zarówno korektora, jak i redaktora ma podobny cel: podniesienie jakości tekstu między innymi poprzez zapewnienie jego szeroko pojętej bezbłędności.

Definicja słownikowa nie pomaga w rozróżnieniu tych pojęć, gdyż przedstawione tam rozumienie korekty jest nieco przestarzałe.

Według słownika PWN korekta to nanoszenie poprawek na próbnych odbitkach drukarskich za pomocą znaków korektorskich, natomiast redakcjaopracowanie tekstu pod względem merytorycznym i stylistycznym.

W dzisiejszych czasach korektor pracuje głównie z plikami elektronicznymi, zatem nie używa już klasycznych znaków korektorskich tradycyjnie umieszczanych w tekście oraz opisywanych dodatkowo na marginesie, tylko pracuje w trybie śledzenia zmian w plikach typu Word lub zamieszcza swoje uwagi w komentarzach w nieedytowalnych plikach typu PDF.

Generalnie redakcja jest określeniem obszerniejszym i w jej skład nierzadko wchodzi też korekta. Korekta jest bowiem jedynie doszlifowaniem tekstu pod względem językowym, czyli ma na celu wyeliminowanie literówek, błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, składniowych czy typograficznych. Natomiast redakcja to opracowanie tekstu zarówno pod kątem językowym, jak i merytorycznym, mając na uwadze spójność całości i poprawność stylistyczną.

Redakcja tekstów

Redakcja obejmuje kompleksowe opracowanie tekstu pod względem merytorycznym, stylistycznym, kompozycyjnym, interpunkcyjnym, ortograficznym, składniowym, leksykalnym, a także pod kątem spójności logicznej całości treści. Jest to wszechstronne przygotowanie tekstu do publikacji, czyli nie tylko usunięcie błędów, ale i optymalizacja jakości. Słowem, sprawienie, by treść była pod każdym względem poprawna, nie sprawiała trudności w odbiorze i była jak najbardziej atrakcyjna dla czytelnika. Redagowanie tekstów jest niezbędnym elementem procesu publikacji i bardzo ważne jest, by powierzyć ją osobie o odpowiednim kompetencjach językowych. Wnikliwa znajomość zasad gramatyki danego języka, wykształcenie w dziedzinie językoznawstwa, a także lekkie pióro są w tej pracy niezbędne.

Korekta tekstów, książek, artykułów

Korekta w praktyce jest często ostatnim etapem przygotowania tekstu do publikacji. Polega na wyeliminowaniu ewentualnych błędów językowych – ze szczególnym zwróceniem uwagi na literówki, błędy ortograficzne czy składniowe, opuszczenia, dzielenie wyrazów między wierszami – oraz opracowaniu tekstu pod względem kompozycyjnym i typograficznym, tj. zadbanie o prawidłowy układ graficzny strony.

Zatem zadaniem korektora prócz pozbycia się błędów językowych jest również między innymi poprawa formatowania, zwrócenie uwagi na spójność zastosowanych czcionek, zlikwidowanie podwójnych spacji czy zadbanie o to, by tekst był wolny od powszechnych błędów typograficznych, takich jak dobrze znane każdemu korektorowi wdowy (bardzo krótki wyraz lub jego część umiejscowiona na początku ostatniego wiersza akapitu bądź łamu), sierotki (wiszące spójniki, czyli pojedyncze litery pozostawione na końcu wersu), bękarty (ostatni wers akapitu umieszczony na następnym łamie) czy rynny (nieprawidłowe ułożenie odstępów między wyrazami).

Co wybrać - redakcję czy korektę?

Optymalnie jest oczywiście skorzystać z obydwu opisanych wyżej usług. By zapewnić nie tylko bezbłędność językową tekstu, ale i perfekcyjne opracowanie całości pod kątem merytorycznym i stylistycznym, najlepiej jest poddać tekst zarówno redakcji, jak i korekcie.

Jakie teksty warto redagować?

Generalnie wszystkie, a zwłaszcza te, które przeznaczone są do publikacji w jakiejkolwiek formie, zarówno klasycznej drukowanej, jak i elektronicznej – w dzisiejszych czasach coraz bardziej powszechnej. Niestety czasem zapominamy, że umieszczanie jakiejkolwiek treści w internecie też jest formą publikacji i wymaga starannego opracowania językowego. Jeśli oczywiście zależy nam na odpowiednio dobrej recepcji tekstu, a zazwyczaj właśnie to jest celem każdej publikacji. Mając więc na uwadze swoich przyszłych czytelników i odbiorców, nie zaniedbujmy kwestii językowych, powinny one być wciąż priorytetowe dla każdego autora, gdyż odpowiednio opracowany tekst świadczy o profesjonalnym podejściu, natomiast jego brak może już na wstępie zniechęcić czytelnika. Dobrym przykładem jest strona internetowa, czyli wizytówka firmy. Powinna być dobrze opracowana pod kątem nie tylko pozycjonowania, ale i poprawności językowej, gdyż tylko w ten sposób można zyskać uznanie czytelników, przyszłych klientów. W naszym biurze poddajemy rzetelnej redakcji oraz wnikliwej korekcie teksty z każdej dziedziny i w każdym języku.

Kto zajmuje się redagowaniem tekstów?

Redakcję oraz korektę tekstów powierzamy jedynie native speakerom danego języka, którzy dodatkowo są specjalistami z zakresu językoznawstwa.

Wycena redkacji i korekty

Aby poznać koszt oraz termin realizacji korekty, redakcji bądź obydwu usług, wystarczy przesłać nam mailowo tekst, który ma zostać poddany opracowaniu językowemu. Każdy tekst wyceniany jest indywidualnie, a koszt usługi zależy od jakości i tematyki przesłanego tekstu.

 

Bezpłatna wycena

 

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

Polski
+48 12 629 07 12