W związku z okresem urlopowym godziny pracy biura mogą być zmienione, dlatego prosimy o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo.

Bezpłatna wycena

 

Tłumacz węgierski: polsko węgierski i węgiersko polski

 

W szerokiej ofercie naszego biura tłumaczeń odnajdą Państwo również możliwość zlecenia przekładu na język węgierski bądź tłumaczenia z języka węgierskiego. Tak jak w przypadku innych języków, współpracujemy z wykwalifikowanymi tłumaczami języka węgierskiego, który stanowi ich rodzimą mowę. Nasi tłumacze języka węgierskiego zapewniają otrzymanie przekładu zgodnego z rejestrem języka, w którym został spisany oryginał, a także ze słownictwem właściwym dla branży, której dotyczy tekst.

Język węgierski i jego wyjątkowa pozycja wśród języków Europy

Wśród wszystkich języków, którymi posługują się mieszkańcy poszczególnych państw i grup etnicznych na terenie Europy, język węgierski (węg. magyar nyelv) zajmuje szczególne miejsce – należy bowiem do grupy języków ugrofińskich, niespokrewnionych z indoeuropejską rodziną językową, tak jak większość języków używanych na kontynencie europejskim. Do wspomnianej grupy języków oprócz węgierskiego należą między innymi estoński oraz fiński. Te dwa języki, choć spokrewnione jako pochodzące od jednego prajęzyka, nie posiadają wielu podobieństw do języka węgierskiego.

Tłumaczenie tekstu z języka węgierskiego lub na język węgierski wymaga więc od tłumacza biegłej znajomości języka, a także olbrzymiego doświadczenia, którym mogą poszczycić się tłumacze współpracujący z naszym biurem. Język węgierski i jego słownictwo jest bowiem zupełnie różny, poza kilkoma zapożyczeniami (takimi jak nazwy miesięcy), od słownictwa języków należących do indoeuropejskiej rodziny językowej. Fakt ten, jak i rozbudowana gramatyka, często sprawiają, że język węgierski sprawia więcej trudności w nauce i posługiwaniu się nim osobom, które dopiero rozpoczęły jego naukę, niż większość innych języków europejskich. Oprócz zupełnie odmiennego od indoeuropejskiego słownictwa, węgierski posiada rozbudowany system deklinacyjny (odmiana rzeczownika przez przypadki), a także jest językiem aglutynacyjnym – czyli takim językiem, w którym poszczególne morfemy gramatyczne (tj. niewielkie słowa o funkcji wyłącznie gramatycznej) przyłączają się w odpowiedniej kolejności do słowa-rdzenia o znaczeniu semantycznym (czyli wyrazu takiego jak rzeczownik matka). Takie morfemy nazywamy w językoznawstwie afiksami i mogą one zostać przyłączone na początku słowa-rdzenia (wtedy nazywają się prefiksami) bądź na jego końcu (sufiksy). W związku z powyższym faktem część słów może być dość problematyczna dla kogoś rozpoczynającego naukę, a niemającego styczności w swoim języku z dłuższymi wyrazami złożonymi.

Mimo iż język węgierski stanowi jeden z trudniejszych do nauki języków Europy, mogą być Państwo pewni uzyskania najwyższej jakości przekładu na język węgierski bądź z języka węgierskiego na język polski (lub inne języki, w zależności od potrzeby). Nasi tłumacze języka węgierskiego są native speakerami tego języka (czyli osobami, dla których jest to ojczysta mowa), przez co doskonale orientują się w zawiłościach gramatycznych i leksykalnych języka węgierskiego. Dla osób mających pierwszą styczność z tym językiem i pragnących go poznać bliżej trudność może sprawić wspomniany już wcześniej, obszerny system deklinacji rzeczownika. Język węgierski posiada bowiem aż osiemnaście przypadków. Mimo to, jako język aglutynacyjny, nie posiada fleksji, a raczej „końcówki” dla odpowiednich przypadków i liczby rzeczownika przyłączają się do jego rdzenia. Dobrym przykładem służącym do zobrazowania tego zjawiska może być słowo barát – przyjaciel. Poniżej przedstawiamy jego odmianę dla kilku przypadków:

Mianownik

barát przyjaciel

Biernik

barátot przyjaciela

Celownik

barátnak przyjacielowi

Narzędnik

baráttal (z) przyjacielem

 

Powyższe przypadki, jak można zauważyć, pojawiają się zarówno w języku polskim, jak i węgierskim (różnicą jest fleksja w języku polskim i jej brak w języku węgierskim). Pozostałe przypadki języka węgierskiego są różne od tych pojawiających się w naszej ojczystej, polskiej mowie. Część z nich pełni funkcję przyimków przyłączanych odpowiednio do odmienianego rzeczownika, które dodają informację o położeniu tego rzeczownika w przestrzeni bądź położeniu innego obiektu względem niego. Niektóre z nich mogą również pełnić funkcję, która pokrywa się w języku polskim z funkcją dwóch różnych przypadków. Oprócz tej rozbudowanej deklinacji, język węgierski posiada również koniugację (odmianę czasownika) właściwą dla danego czasu gramatycznego. Wspomniane zostało również węgierskie słownictwo, które w większości (poza nielicznymi zapożyczeniami) jest zupełnie różne od warstwy leksykalnej języków z rodziny indoeuropejskiej.

Podczas tłumaczenia specjalistycznego istotna jest znajomość słownictwa właściwego danej branży – zarówno „rodzimych”, węgierskich terminów, jak i dużej ilości specjalistycznych nazw pochodzenia angielskiego czy nawet łacińskiego. Tłumacze języka węgierskiego, którzy współpracują z naszym biurem, posiadają nie tylko wiele lat doświadczenia i biegłą znajomość języka węgierskiego używanego na co dzień, ale i jego rejestru wyższego – pojawiającego się w oficjalnych dokumentach. Cechuje ich również znajomość słownictwa branżowego, pozwalająca tłumaczyć teksty instrukcji obsługi zaawansowanych urządzeń mechanicznych czy teksty z zakresu medycyny i farmacji.

Mimo pewnych trudności, które może przysporzyć, język węgierski jest coraz częściej obierany do nauki celem odbycia wyjazdu do Węgier czy znalezienia pracy. Jest on o tyle istotny, że po dziś relacje polsko-węgierskie przynoszą obu krajom korzyści handlowe i turystyczne. W związku z rozwojem handlu i eksportem produktów firm o polskim kapitale na teren Węgier istotnym może się okazać przetłumaczenie materiałów reklamowych, opisów produktów czy wreszcie stron internetowych przeznaczonych dla zagranicznego odbiorcy. W umieszczonej poniżej ofercie tłumaczeń na język węgierski znajdują się również wspomniana możliwość zlecenia tłumaczenia turystycznego czy marketingowego.

Tłumaczenia na język węgierski

Przekładowi podlegają zarówno dokumenty wymagające tłumaczenia przysięgłego, jak i inne teksty, które mogą być przetłumaczone bez poświadczenia przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, nasze biuro tłumaczeń oferuje również możliwość tłumaczenia ustnego (zarówno zwykłego, jak i przysięgłego) podczas oficjalnych spotkań partnerów handlowych, podpisywania umów notarialnych czy w czasie uroczystości prywatnych.

Większość tłumaczeń węgierskich wykonywanych przez nasze biuro to tłumaczenia pisemne. Tłumaczenia pisemne dzielą się na tłumaczenia zwykłe (niepoświadczone) oraz uwierzytelnione (sporządzane przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych dostępną na stronie ministerstwa sprawiedliwości).

Jakie teksty tłumaczymy na język węgierski lub z języka węgierskiego?

Przykładowe teksty niewymagające uwierzytelnienia:

- teksty turystyczne – opisy atrakcji turystycznych, opisy wystaw i eksponatów muzealnych, teksty i materiały reklamowe przeznaczone na potrzeby hoteli, restauracji i parków rozrywki;

- teksty marketingowe – opisy firmy oraz oferowanych przez nią produktów, broszury reklamowe, katalogi, etykiety umieszczane na opakowaniach produktów, instrukcje właściwego użytkowania i przechowywania produktu;

- treści stron internetowych;

- literatura piękna przeznaczona do publikacji w wersji papierowej, jak i elektronicznej;

- napisy do filmów fabularnych i dokumentalnych;

- teksty specjalistyczne z branży medycznej bądź farmaceutycznej (w tym wyniki badań laboratoryjnych, przebieg leczenia szpitalnego, czy ulotki leków);

- teksty techniczne (opisy działania, użytkowania i naprawy pojazdów, maszyn i innych urządzeń technicznych);

- teksty z zakresu budownictwa;

 

W celu poznania możliwości wykonania tłumaczenia danego tekstu bądź dokumentu, w tym czasu jego realizacji i dokładnej ceny, prosimy o przesłanie zapytania za pomocą umieszczonego na niniejszej stronie formularza kontaktowego, bezpośrednio na adres e-mail biura Translation Cafe bądź skontaktowanie się z nami drogą telefoniczną. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania, wyjaśnimy wątpliwości odnośnie rodzaju tłumaczenia, które może być potrzebne, oraz wycenimy przekład przesłanych dokumentów.

Bezpłatna wycena

 

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

Polski
+48 603 107 208