W związku z okresem urlopowym godziny pracy biura mogą być zmienione, dlatego prosimy o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo.

Bezpłatna wycena

 

Tłumacz norweski

 

Wśród wielu języków, na które można zlecić tłumaczenie danego tekstu czy dokumentu, nasze biuro tłumaczeń oferuje również możliwość pisemnego bądź ustnego przekładu na język norweski z języka polskiego (a także z innych języków po uprzednim ustaleniu) oraz z języka norweskiego na język polski (lub inny język obcy).

W celu poznania dokładnej wyceny, czasu realizacji przekładu oraz możliwości jego wykonania w danej parze językowej bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną – poprzez wysłanie wypełnionego formularza kontaktowego zamieszczonego na niniejszej stronie internetowej lub wiadomości e-mail na adres naszego biura tłumaczeń.

Tłumacz norweski - jakie teksty tłumaczymy?

Przekładowi na język norweski oraz z języka norweskiego podlegają teksty ze wszystkich dziedzin, w tym wymagających specjalistycznej wiedzy, a także treść dokumentów, które mogą zostać przetłumaczone tak jak każdy inny tekst (czyli na zasadzie tłumaczenia zwykłego), a także z poświadczeniem tłumacza przysięgłego (wtedy taki przekład jest tłumaczeniem przysięgłym na język norweski bądź z języka norweskiego wycenianym na podstawie stawki za tłumaczenia przysięgłe w parze językowej polski-norweski oraz norweski-polski).

Jak wygląda proces zlecania tłumaczenia przysięgłego na język norweski?

Na początku, podczas podejmowania decyzji o zleceniu tłumaczenia, należy się upewnić, czy dany dokument wymaga tłumaczenia przysięgłego – w przypadku części dokumentów tłumaczenie uwierzytelnione może nie być konieczne, lecz zależy to od wymogów instytucji państwowej, placówki edukacyjnej bądź danego zakładu pracy czy też dowolnej innej instytucji, gdzie składane będzie tłumaczenie. W przypadku chęci zlecenia przekładu dokumentu z języka norweskiego lub na język norweski należy najpierw zasięgnąć informacji w miejscu, do którego składany będzie dokument, czy zachodzi konieczność jego uwierzytelnienia.

W przypadku zlecenia tłumaczenia przysięgłego należy zawsze podać, czy tłumaczony dokument jest oryginałem czy też jego kopią – jest to obowiązkowa informacja, która musi zostać zamieszczona na tłumaczeniu przysięgłym (najczęściej w jego nagłówku lub na końcu dokumentu). Dokument do tłumaczenia przysięgłego może zostać przesłany również w formie elektronicznej jako wysokiej jakości skan lub zdjęcie dokumentu. W takiej sytuacji należy jednak okazać papierową wersję tłumaczonego dokumentu podczas jego odbioru w naszym biurze tłumaczeń. Podczas zlecania tłumaczenia przysięgłego na język norweski lub z języka norweskiego na któryś z języków posługujących się innym niż łaciński alfabetem należy również podać oficjalny zapis imion i nazwisk osób, których dotyczy dokument, alfabetem łacińskim (można to zrobić, dostarczając skan strony paszportu). Tłumaczenie przysięgłe z języka norweskiego i na język norweski, tak jak tłumaczenia uwierzytelnione na inne języki, rozliczane jest w oparciu o ustaloną stawkę za stronę rozliczeniową tłumaczenia przysięgłego, która zawiera 1125 znaków ze spacjami w dokumencie docelowym.

W celu poznania czasu realizacji tłumaczenia przysięgłego dokumentów, a także ich wycenę, bardzo prosimy o przesłanie ich drogą elektroniczną (w postaci wspomnianych wcześniej wysokiej rozdzielczości skanów bądź zdjęć) lub dostarczenie ich bezpośrednio do naszego biura przy ulicy Morawskiego 5. Gdy tłumaczenie będzie gotowe do odbioru, zostaną Państwo poinformowani o tym drogą mailową lub telefoniczną, zgodnie z życzeniem.

Jakiego typu dokumenty podlegają przysięgłemu tłumaczeniu na norweski?

Przekład przysięgły z języka norweskiego lub na język norweski można zlecić w przypadku wielu rodzajów dokumentów potrzebnych podczas wyjazdu za granicę bądź przyjazdu z Norwegii do Polski. Może się on okazać potrzebny podczas składania aplikacji na uczelnię w Norwegii i wymogu okazania świadectwa ukończenia szkoły bądź uczelni wyższej na terenie Polski, a także wykazu zdobytych ocen i osiągnięć. Może to być również wymagane w przypadku odbytego leczenia szpitalnego w Norwegii i uzyskania odszkodowania tytułem ubezpieczenia w Polsce. Tłumaczenie przysięgłe można również zlecić w przypadku chęci podjęcia pracy na terenie Norwegii, lecz w tym przypadku należy się upewnić, czy pracodawca w danym zakładzie pracy wymaga od Państwa poświadczenia tłumaczenia.

Przykładowe dokumenty podlegające tłumaczeniu przysięgłemu na język norweski:

  • akt zawarcia małżeństwa (na terenie Polski bądź Norwegii), zaświadczenie o stanie cywilnym, akt urodzenia, akt zgonu, zaświadczenie o rozwodzie;
  • świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły, dyplom ukończenia uczelni wyższej, wykaz ocen i osiągnięć podczas kształcenia w danej szkole/uczelni wyższej, certyfikaty ukończenia kursów i szkoleń oraz zdania państwowych egzaminów;
  • dowód zakupu pojazdu, dowód rejestracyjny pojazdu, prawo jazdy;
  • pisemne umowy zawarte między spółkami, firmą a jej klientem, umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło;
  • zaświadczenie o niekaralności.

Tłumacz  norweskiego na polski i polskiego na norweski - rodzaje tesktów

Tłumaczeniu zwykłemu na język norweski i z języka norweskiego na język polski, a także inne języki obce, podlegają wszystkie teksty, w tym dokumenty, które nie wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. W przeciwieństwie do tłumaczeń przysięgłych tłumaczenia zwykłe rozlicza się w oparciu o stawkę za stronę rozliczeniową tłumaczenia zwykłego, liczącą 1800 znaków ze spacjami. Prócz przekładu standardowych tekstów nasi tłumacze języka norweskiego przygotowują tłumaczenia tekstów specjalistycznych z branż takich jak medycyna, farmacja, technika, budownictwo i architektura, marketing, czy turystyka. W przypadku zlecenia przekładu tekstu o fachowym słownictwie, takim jak tekst z branży medycznej, stawka za tłumaczenie będzie odpowiednio wyższa, niż w przypadku tłumaczeń standardowych tekstów. Możliwe jest też zlecenie tłumaczenia tekstu literackiego – prozy, poezji – przeznaczonego do przyszłej publikacji na terenie Polski i za granicą (również na portalach internetowych). Tekst do tłumaczenia zwykłego wystarczy dostarczyć za pomocą poczty elektronicznej bądź dołączyć do wypełnionego formularza kontaktowego zamieszczonego na niniejszej stronie.

Przykładowe teksty, które tłumaczymy w parach językowych polski-norweski oraz norweski-polski:

  • teksty marketingowe – opisy oraz etykiety produktów, katalogi produktów i usług świadczonych przez daną firmę, ulotki i broszury reklamowe, bilbordy, teksty dotyczące firmy i oferowanych przez nią produktów przeznaczone do publikacji na stronach i portalach internetowych;
  • teksty z zakresu turystyki i rekreacji, w tym opisy atrakcji turystycznych, eksponatów muzealnych, wystaw czasowych i stałych;
  • teksty specjalistyczne: medyczne (wyniki badań laboratoryjnych, karta przebiegu leczenia szpitalnego i wypisu ze szpitala, zaświadczenie o zdolności do podjęcia pracy od lekarza medycyny pracy), farmaceutyczne (ulotki i opisy zastosowania leków oraz innych środków ochrony zdrowia i życia, techniczne (opisy montażu, użytkowania, działania oraz konserwacji urządzeń technicznych: robotów kuchennych, maszyn produkcyjnych, pojazdów i innych), budowlane i architektoniczne;
  • tłumaczenia tekstów literatury pięknej przeznaczonych do publikacji na stronach internetowych i do druku;

Tłumaczenia ustne w parach językowych polski-norweski i norweski polski

Biuro tłumaczeń Translation Cafe umożliwia również zlecenie przekładu ustnego na język norweski, lub z języka norweskiego na język polski. Takie tłumaczenie może zostać wykonane zarówno trybem zwykłym jak i przez tłumacza przysięgłego podczas oficjalnych spotkań notarialnych czy podpisywania ważnych umów, a także w trakcie zawierania związku małżeńskiego w urzędzie stanu cywilnego. Tłumaczenie ustne na język norweski i z języka norweskiego jest rozliczane w oparciu o stawkę za blok godzinowy (najczęściej taki blok obejmuje 2 lub 4 godziny) pracy tłumacza zwykłego bądź przysięgłego. Tłumaczenia ustne wykonujemy zarówno w Krakowie, jak i na terenie całej Polski, jak również za granicą, wg wymogów klienta. W takim przypadku prócz stawki godzinowej za tłumaczenie ustne doliczany jest koszt dojazdu (oraz ew. zakwaterowania w przypadku dłuższych tłumaczeń) tłumacza do miejsca wykonywania zlecenia. W przypadku zainteresowania ofertą przekładu ustnego prosimy o kontakt celem ustalenia miejsca, czasu realizacji oraz wyceny zlecenia.

Tłumacz norweski w Translation Cafe

Dziękujemy za zapoznanie się z ofertą tłumaczeń na język norweski i z języka norweskiego na język polski oraz inne języki obce. W przypadku zainteresowania skorzystaniem z usługi takiego przekładu bardzo prosimy o kontakt drogą telefoniczną bądź elektroniczną – poprzez e-mail lub wypełniony formularz kontaktowy zamieszczony na niniejszej stronie internetowej.

Bezpłatna wycena

 

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

Polski
+48 603 107 208