W związku z okresem urlopowym godziny pracy biura mogą być zmienione, dlatego prosimy o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo.

Bezpłatna wycena

 

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego w Krakowie

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe

Tłumaczenie przysięgłe (inaczej uwierzytelnione) to szczególny rodzaj tłumaczenia, które charakteryzuje się tym, że posiada specjalne poświadczenie, opatrzone jest odciskiem pieczęci tłumacza przysięgłego, jego podpisem oraz specjalną formułą, która zawiera informacje między innymi o tym, jaki dokument został przedłożony do tłumaczenia, w jakim języku został on wykonany oraz czy jest to tłumaczenie z oryginału czy z kopii. Na tłumaczeniu znajduje się również informacja o numerze dokumentu w repertorium tłumacza.

Tłumaczenie zwykłe nie posiada uwierzytelnienia i może być wykonane przez każdego, kto włada danym językiem obcym.

Kto wykonuje tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenie uwierzytelnione może być wykonane tylko i wyłącznie przez tłumacza przysięgłego, który posiada specjalne uprawnienia nadane mu przez ministra sprawiedliwości, a jego nazwisko widnieje na liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Zasady wykonywania takich tłumaczeń reguluje TEPIS – kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego oraz ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Aby zostać tłumaczem przysięgłym, trzeba zdać egzamin pod nadzorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej oraz spełnić kilka wymogów. Kandydat musi znać język polski, posiadać wykształcenie wyższe (tytuł magistra na dowolnym kierunku), posiadać zdolność do czynności prawnych, być osobą niekaralną oraz posiadać obywatelstwo polskie, kraju członkowskiego UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub innego państwa – na zasadach wzajemności.

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe wymagane jest wówczas, gdy tłumaczymy oficjalne dokumenty posiadające moc prawną, które chcemy przedłożyć np. w urzędzie. Tłumaczenie uwierzytelnione również zyskuje moc prawną. Będą to więc wszelkiego rodzaju akty: urodzenia, małżeństwa, zgonu, dokumenty rejestracyjne samochodu, świadectwa pracy czy ukończenia różnego rodzaju szkół, dokumentacje sądowe bądź medyczne.

Tłumaczenia przysięgłe – język niemiecki

Współpracujemy z szerokim gronem doświadczonych tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego w Krakowie i w innych miastach Polski. Są oni specjalistami z dziedziny prawa niemieckiego, austriackiego oraz polskiego. Tłumaczenia z języka niemieckiego oraz na język niemiecki są najczęściej wykonywaną przez nas usługą, dlatego też możemy poszczycić się bogatym doświadczeniem w tej kwestii. W związku z tym oferujemy również krótkie terminy; standardowy dokument, jak akt urodzenia czy dokumenty rejestracyjne samochodu, może być gotowy już na następny dzień roboczy. Oprócz szerokiej dostępności tłumaczy naszym atutem jest lokalizacja w centrum Krakowa. Jeśli klient nie ma możliwości odebrania tłumaczenia osobiście, oferujemy dogodne sposoby doręczenia tłumaczenia – istnieje możliwość przesłania kurierem, kurierem rowerowym, pocztą bądź innym wybranym przez klienta sposobem.

Język niemiecki to nasz konik, dlatego zlecając nam tłumaczenie przysięgłe na ten język bądź z tego języka na język polski, można mieć pewność, że otrzymane tłumaczenie będzie najwyższej jakości. Bezbłędność gwarantuje również wykonywana u nas wewnętrznie dodatkowa weryfikacja tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń poświadczonych oficjalnych dokumentów bardzo ważne jest, aby wszystkie dane się zgadzały, w przeciwnym wypadku takie tłumaczenie może nie zostać w urzędzie przyjęte. Dlatego właśnie, mając na uwadze dobro klienta, przed oddaniem tłumaczenia sumiennie sprawdzamy każdą datę, liczbę i nazwisko, by mieć pewność, że wydany klientowi dokument będzie prawidłowy.

Jednym z najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów są niemieckie dokumenty rejestracyjne samochodu. Translation Cafe oferuje ekspresowe tłumaczenie przysięgłe dokumentów rejestracyjnych pojazdów sprowadzanych z Niemiec.

Do zarejestrowania samochodu sprowadzonego z Niemiec potrzebne są następujące dokumenty:

- niemiecki dowód rejestracyjny Zulassungsbescheinigung Teil I (oraz tłumaczenie przysięgłe)

- niemiecka karta pojazdu Zulassungsbescheinigung Teil II (oraz tłumaczenie przysięgłe)

- umowa kupna-sprzedaży pojazdu, faktura lub rachunek (warto podpisać umowę dwujęzyczną, jeśli jest tylko w języku niemieckim, należy zlecić tłumaczenie przysięgłe)

- badanie techniczne (w polskiej stacji diagnostycznej)

Zlecenie tłumaczenia przysięgłego

Chcąc otrzymać tłumaczenie przysięgłe na język niemiecki bądź z języka niemieckiego danego dokumentu wystarczy przesłać nam mailowo jego skan bądź zdjęcie (ważne: musi ono czytelne, każda pieczęć czy podpis ma znaczenie). Po zapoznaniu się z dokumentem kierownik projektu jest w stanie oszacować koszt tłumaczenia. Wycena tłumaczenia jest bezpłatna i nie obliguje do złożenia zlecenia. Decydując się na tłumaczenie, wystarczy wypełnić formularz zlecenia, który zostanie przez nas przesłany również mailowo. W przypadku gdy wymagane jest tłumaczenie z oryginału, tłumacz musi zobaczyć oryginał, wówczas dostarczenie nam oryginalnego dokumentu jest niezbędne.

Zapraszamy również do naszego biura przy ulicy Morawskiego 5, można przynieść nam dokumenty osobiście, poznać szacowaną cenę i wypełnić formularz zlecenia.

Co warto wiedzieć przed zleceniem tłumaczenia przysięgłego?

Tłumaczenie uwierzytelnione ma rangę dokumentu. Tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenie na podstawie oryginału dokumentu albo na podstawie dostarczonej kopii – odnośna informacja jest zawarta w nagłówku tłumaczenia.

Jeśli potrzebne jest tłumaczenie wykonane na podstawie oryginału, musi on zostać dostarczony do naszego biura, tak by tłumacz mógł się z nim zapoznać. Skan jest tylko kopią dokumentu.

Jeśli dostarczenie oryginalnych dokumentów do biura jest kłopotliwe, warto zapytać w urzędzie, w którym dokumenty będą składane, czy dopuszczone jest tłumaczenie przysięgłe na podstawie kopii – czasem jest ono wystarczające.

Jakie dokumenty tłumaczymy przysięgle?

dokumenty rejestracyjne samochodu

prawo jazdy

dowód, paszport

świadectwo szkolne

dyplom ukończenia studiów

świadectwo pracy

potwierdzenie kwalifikacji zawodowych

certyfikaty, zaświadczenia

akt urodzenia

metryka chrztu św.

akt zawarcia małżeństwa

akt zgonu

umowa kupna sprzedaży

umowa najmu

umowa o pracę, umowa o dzieło

umowa zlecenie

pełnomocnictwo

akt notarialny

faktura, rachunek

wpis do ewidencji działalności gospodarczej

nadanie numeru REGON, NIP, NIP EU

wyciąg z KRS-u

dokumenty do przetargów

decyzje administracyjne

wniosek unijny

zaświadczenie z banku

PIT

raporty, dokumenty do audytu

wyroki sądowe

dokumenty procesowe

dokumentacje sądowe

dokumentacje medyczne

Bezpłatna wycena

 

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

Polski
+48 12 629 07 12