W związku z okresem urlopowym godziny pracy biura mogą być zmienione, dlatego prosimy o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo.

Bezpłatna wycena

 

Tłumacz przysięgły języka francuskiego w Krakowie

 

Co wyróżnia tłumaczenia przysięgłe z języka francuskiego?

Tłumaczenie przysięgłe, zwane również uwierzytelnionym albo poświadczonym, jest szczególnym rodzajem tłumaczenia. Wykonują je wyłącznie tłumacze przysięgli, czyli osoby o specjalnych uprawnieniach. Taki dokument posiada odcisk pieczęci tłumacza, podpis oraz formułę, która zawiera uwagę między innymi o rodzaju przedłożonego do tłumaczenia dokumentu, języku, w jakim został on sporządzony oraz czy jest to przekład z oryginału czy z kopii. Ta informacja jest bardzo istotna i przed złożeniem zlecenia warto upewnić się w odpowiednim urzędzie czy instytucji, czy wymagane jest tłumaczenie z oryginału, czy wystarczy z kopii. W tym drugim wypadku wystarczy przedłożyć do tłumaczenia wyłącznie skan lub zdjęcie danego dokumentu, gdyż tłumacz nie ma obowiązku zapoznania się z oryginałem tłumaczonego dokumentu.

Tłumaczenie zawiera też numer dokumentu w repertorium tłumacza. Wszystko to stanowi zapewnienie prawdziwości przekładu i nadaje mu wartość urzędową, moc prawną. Z uwagi na wspomniane wyżej cechy przekładu uwierzytelnionego takie tłumaczenie funkcjonuje wyłącznie w wersji papierowej.

Większość wykonywanych przekładów, jak na przykład dzieła literackie, wszelkiego rodzaju teksty marketingowe, instrukcje obsługi czy strony www, nie wymaga udziału tłumacza przysięgłego. Nie ma potrzeby uwierzytelniania tego typu tekstów, dlatego mogą być wykonywane przez osobę, która nie posiada uprawnień nadanych przez ministra sprawiedliwości. Niemniej jednak tłumaczenie zwykłe powinno być wykonane tak samo rzetelnie i z dbałością o najmniejszy szczegół.

Tłumaczenie przysięgłe w języku francuskim, ale również w innych językach, wbrew temu, co może się wydawać, nie odznacza się wyższą jakością niż tłumaczenie zwykłe. Wyróżnia je jedynie fakt, że poprzez specjalne poświadczenie zgodności z oryginałem zyskuje moc prawną, co nadaje mu bardziej oficjalną formę, przez co może być wykorzystywane przez różnego rodzaju instytucje państwowe jak urzędy czy sądy.

Tłumaczenia przysięgłe na język francuski - kto wykonuje?

Uprawnienia do wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego posiadają wyłącznie tłumacze przysięgli. Posiadają oni uprawnienia nadane przez ministra sprawiedliwości. Lista wszystkich tłumaczy przysięgłych wraz z ich danymi kontaktowymi znajduje się na stronie ministerstwa sprawiedliwości. Zasady tworzenia tłumaczeń uwierzytelnionych regulowane są przez kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego, czyli TEPIS oraz ustawę o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Chcąc zyskać takie uprawnienia, należy spełnić kilka wymogów oraz zdać egzamin, który nadzorowany jest przez Państwową Komisję Egzaminacyjną. Obowiązkowym wymogiem jest między innymi posiadanie obywatelstwa polskiego, niekaralność, ukończenie studiów magisterskich na dowolnym kierunku, biegła znajomość języka polskiego oraz zdolność do wykonywania czynności prawnych.

Kiedy niezbędny jest tłumacz przysięgły języka francuskiego?

Tłumaczenie posiadające specjalne poświadczenie jest wymagane, gdy potrzebujemy przetłumaczyć oficjalne dokumenty, które posiadają moc prawną. Zatem w przypadku gdy chcemy złożyć wymagające przekładu na inny język dokumenty w jednym z urzędów, zdecydowanie musimy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego, by nadać takiemu tłumaczeniu moc prawną.

Tłumaczenie przysięgłe będzie więc wymagane w przypadku wszelkiego rodzaju aktów: urodzenia, małżeństwa, zgonu, dokumentów rejestracyjnych samochodu, świadectw pracy czy świadectw ukończenia szkoły oraz dyplomów uzyskania tytułu magistra, dokumentacji sądowych czy medycznych.

W razie wątpliwości, czy w danym wypadku niezbędne będzie tłumaczenie przysięgłe, warto skontaktować się z urzędem czy instytucją, której dany dokument będzie przedkładany.

W wypadku gdy dokument, który wymaga uwierzytelnienia, zostanie przetłumaczony przez zwykłego tłumacz, wystarczy skorzystać z usługi uwierzytelnienia tłumaczenia. Cena takiej usługi to 50% ceny tłumaczenia.

Tłumaczenia przysięgłe – język francuski

W biurze tłumaczeń Translation Cafe współpracujemy z pokaźnym gronem tłumaczy przysięgłych języka francuskiego, którzy mogą poszczycić się bogatym doświadczeniem. Prawo francuskie oraz polskie nie ma dla nich tajemnic. Specjalizują się oni nie tylko w prawie obowiązującym na terenie Francji, ale również na terenie innych państw, gdzie język francuski jest językiem urzędowym. Do krajów tych zalicza się między innymi Belgia, Kanada, Luksemburg, Szwajcaria, Madagaskar czy Demokratyczna Republika Konga. Tłumaczenia przysięgłe wykonywane z języka francuskiego na język polski oraz z języka polskiego na język francuski są często wykonywaną przez nas usługą, dlatego też mamy w tej kwestii duże doświadczenie. Oferujemy krótkie terminy i atrakcyjne ceny. Naszą zaletą jest też lokalizacja w samym sercu Krakowa, ułatwia to odbiór osobisty tłumaczeń. Gdy klient z jakiegoś powodu nie ma możliwości, by samemu odebrać tłumaczenie, oferujemy inne dogodne formy odbioru tłumaczenia, między innymi korzystamy z usług kuriera rowerowego, który szybko i sprawnie rozwozi tłumaczenia na całym terenie miasta.

Językiem francuskim jest językiem ojczystym dla około 80 milionów ludzi na całym świecie. Kolejne 70 milionów posługuje się tym językiem jako drugim. Język ten jest używany powszechnie w ponad 50 krajach. Romanistyka bezustannie cieszy się popularnością, a francuski jest językiem przyszłościowym. Translation Cafe zdaje sobie sprawę z popularności tego języka, oferując profesjonalne usługi tłumaczeniowe na język francuski oraz z języka francuskiego. Tłumaczymy wszelkiego rodzaju dokumenty. Zlecając nam tłumaczenie przysięgłe na język francuski lub z tego języka na język polski, można mieć pewność, że otrzymane tłumaczenie będzie wyróżniało się najwyższą jakością. Doskonale wiemy, że oficjalne dokumenty nie mogą mieć błędów. Aby zapewnić stuprocentową poprawność przekładu, wykonujemy dodatkową weryfikację tłumaczenia, która jest niezwykle istotnym elementem procesu tłumaczeniowego w przypadku tłumaczeń przysięgłych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystkie dane w takim dokumencie bezsprzecznie muszą się zgadzać (w przeciwnym razie urząd może odrzucić nieprawidłowe tłumaczenie, przysparzając petentowi dodatkowych problemów i kosztów), dlatego przykładamy do tego wielką wagę.

Zarządzając projektem tłumaczeniowym, na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby klienta i staramy się zawsze wychodzić im na przeciw, między innymi jeśli chodzi o czas realizacji, gdyż dobrze wiemy, że jest to aspekt nierzadko kluczowy.

Jak zamówić usługę tłumaczenia przysięgłego z języka lub na język francuski?

By zamówić w naszym biurze usługę tłumaczenia przysięgłego na język francuski bądź z języka francuskiego, należy przesłać na nasz adres mailowy dokument podlegający tłumaczeniu w formie zdjęcia bądź skanu (musi ono być w pełni czytelne) lub dostarczyć dany dokument do naszego biura osobiście. Zapoznawszy się z dokumentem pracownik biura odpowiedzialny za zarządzanie projektem tłumaczeniowym przedstawi wycenę oraz czas realizacji tłumaczenia. Wszystkie tłumaczenia przysięgłe rozliczane są w oparciu o stronę rozliczeniową ustaloną odgórnie przez ministra sprawiedliwości i obejmującą 1125 znaków ze spacjami w tekście docelowym, czyli ilość znaków po przetłumaczeniu. Wycena jest bezpłatna. Nie obliguje ona do zlecenia nam tłumaczenia. Po podjęciu decyzji o złożeniu zlecenia wszystkie szczegóły czy ewentualne wątpliwości omawiane są indywidualnie i wyjaśniane na bieżąco.

Pozostałe informacje dotyczące przekładów uwierzytelnionych, czyli tłumaczeń przysięgłych 

Tłumacz przysięgły, który jest zarejestrowany w Polsce może, zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem, wykonywać tłumaczenia przysięgłe tylko i wyłącznie ze swojego języka ojczystego, czyli z języka polskiego albo na język polski. Jeśli zatem zaistnieje potrzeba wykonania tłumaczenia na przykład z języka francuskiego na język niemiecki, tłumaczenie takie musi być wykonane z udziałem języka ojczystego tłumacza. Tj. w takim przypadku dokument tłumaczony jest najpierw z języka francuskiego na język polski, a w następnej kolejności z języka polskiego na język niemiecki. Oczywiście cena takiego tłumaczenia będzie wówczas odpowiednio wyższa.

Tłumaczenie przysięgłe w języku francuskim, ale i w innych językach, jest przekładem wykonywanym w formie opisowej, co znaczy, że obowiązkowo należy uwzględnić i opisać każdy podpis (zarówno czytelny, jak i nieczytelny), pieczęć, wpis odręczny, kod kreskowy, logo czy jakikolwiek inny element graficzny. Wobec powyższego układ graficzny takiego przekładu będzie się różnił od przedłożonego oryginału dokumentu.

Wykonujemy tłumaczenie przysięgłe na język francuski między innymi poniższych dokumentów:

 • akt małżeństwa, urodzenia, zgonu;
 • faktura, dowód zakupu;
 • certyfikat ukończenia wszelkiego rodzaju kursów;
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej;
 • świadectwo szkolne;
 • świadectwo pracy;
 • zaświadczenie;
 • legitymacja szkolna;
 • dokumenty typu dowód osobisty, prawo jazdy;
 • pełnomocnictwo;
 • akt notarialny, dokumentacja sądowa;
 • dokumentacja medyczna, karta leczenia szpitalnego, zwolnienie lekarskie;
 • umowa najmu, umowa i pracę;
 • zaświadczenie o rozwodzie, wyrok rozwodowy;
 • wyrok sądowy;
 • dokumentacja procesowa.

Bezpłatna wycena

 

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

Polski
+48 12 629 07 12