Zapytanie

 

Tłumacz przysięgły języka francuskiego w centrum Krakowa!

Translation Cafe - krakowskie biuro tłumaczeń oferuje bardzo szybkie tłumaczenie przysięgłe wszelkich tekstów w języku francuskim, w tym dokumentów rejestracyjnych pojazdów sprowadzanych z Francji.

Do zarejestrowania samochodu sprowadzonego z Francji potrzebne są następujące dokumenty:

 • umowa kupna-sprzedaży pojazdu, faktura lub rachunek oraz tłumaczenie przysięgłe
 • dowód rejestracyjny i jego tłumaczenie przysięgłe
 • badanie diagnostyczne (w polskiej stacji diagnostycznej)


Co wyróżnia tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe, zwane również uwierzytelnionym albo poświadczonym, jest szczególnym rodzajem tłumaczenia, które może być wykonane wyłącznie przez uprawnioną do tego osobę, czyli tłumacza przysięgłego. Taki dokument posiada specjalne poświadczenie, opatrzone jest odciskiem pieczęci tłumacza, jego podpisem oraz formułą, która zawiera informacje między innymi o tym, jaki dokument został przedłożony do tłumaczenia, w jakim języku został on wykonany oraz czy jest to tłumaczenie z oryginału czy z kopii. Na tłumaczeniu znajduje się również informacja o numerze dokumentu w repertorium tłumacza. Wszystko to stanowi zapewnienie prawdziwości przekładu i nadaje mu wartość urzędową, moc prawną. Tłumaczenie takie z racji wyżej wymienionych cech funkcjonuje wyłącznie w postaci papierowej.

Większość wykonywanych przekładów, jak na przykład dzieła literackie, wszelkiego rodzaju teksty marketingowe, instrukcje obsługi czy strony www, nie wymaga udziału tłumacza przysięgłego. Nie ma potrzeby uwierzytelniania tego typu tekstów, dlatego mogą być wykonywane przez tłumacza, który nie posiada specjalnych uprawnień. Niemniej jednak tłumaczenie zwykłe powinno być wykonane z tą samą precyzją i rzetelnością.

Tłumaczenie przysięgłe nie charakteryzuje się wyższą jakością niż tłumaczenie zwykłe. Posiada ono po prostu dodatkowe poświadczenie zgodności z oryginałem, które jest wymagane po to, aby uzyskało ono moc prawną.

Kto wykonuje tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenie uwierzytelnione może być wykonane wyłącznie przez tłumacza przysięgłego. Posiada on specjalne uprawnienia nadane mu przez ministra sprawiedliwości, a jego nazwisko można znaleźć na ogólnodostępnej liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych reguluje TEPIS – kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego oraz ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Chcąc zostać tłumaczem przysięgłym, należy zdać egzamin pod nadzorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej oraz spełnić kilka wymogów. Obowiązkowa jest znajomość języka polskiego, wykształcenie wyższe (tytuł magistra na dowolnym kierunku) oraz zdolność do czynności prawnych. Należy również posiadać obywatelstwo polskie, kraju członkowskiego UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub innego państwa – na zasadach wzajemności oraz być osobą niekaralną.

Kiedy niezbędny jest tłumacz przysięgły?

Tłumaczenie przysięgłe wymagane jest wówczas, gdy potrzebujemy przetłumaczyć oficjalne dokumenty, które posiadają moc prawną. Zatem w przypadku gdy chcemy złożyć wymagające przekładu na inny język dokumenty w jednym z urzędów, zdecydowanie musimy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego, by nadać takiemu tłumaczeniu moc prawną.

Tłumaczenie uwierzytelnione będzie więc wymagane w przypadku wszelkiego rodzaju aktów: urodzenia, małżeństwa, zgonu, dokumentów rejestracyjnych samochodu, świadectw pracy czy ukończenia różnego rodzaju szkół, dokumentacji sądowych czy medycznych.

W razie wątpliwości, czy w danym wypadku wymagane jest tłumaczenie zwykłe czy przysięgłe, warto skonsultować się z kierownikiem projektu biura tłumaczeń bądź osobą/jednostką, której dane tłumaczenie chcemy przedłożyć.

W wypadku gdy dokument, który wymaga uwierzytelnienia, zostanie przetłumaczony przez zwykłego tłumacz, wystarczy skorzystać z usługi uwierzytelnienia tłumaczenia. Cena takiej usługi to 50% ceny tłumaczenia.

Tłumaczenia przysięgłe – język francuski

Współpracujemy z szerokim gronem doświadczonych tłumaczy przysięgłych języka francuskiego zarówno na terenie Krakowa, jak i w całej Polsce. Są oni specjalistami z dziedziny prawa francuskiego oraz polskiego, jak również innych krajów, gdzie językiem urzędowym jest język francuski. Do krajów tych zalicza się między innymi Belgia, Kanada, Luksemburg, Szwajcaria, Madagaskar czy Demokratyczna Republika Konga. Tłumaczenia z języka francuskiego oraz na język francuski są jedną z najczęściej wykonywanych przez nas usług, jeśli chodzi o tłumaczenia przysięgłe, dlatego też mamy w tej kwestii duże doświadczenie. Oferujemy krótkie terminy i atrakcyjne ceny. Naszym atutem jest również lokalizacja w centrum Krakowa. Jeśli klient nie ma możliwości odebrania tłumaczenia osobiście, oferujemy dogodne sposoby doręczenia tłumaczenia – istnieje możliwość przesłania kurierem, kurierem rowerowym, pocztą bądź innym wybranym przez klienta sposobem.

Językiem francuskim jest językiem ojczystym dla około 80 milionów ludzi na całym świecie. Kolejne 70 milionów posługuje się tym językiem jako drugim. Język ten jest używany powszechnie w ponad 50 krajach. Romanistyka bezustannie cieszy się popularnością, a francuski jest językiem przyszłościowym. Translation Cafe zdaje sobie sprawę z popularności tego języka, oferując profesjonalne usługi tłumaczeniowe na język francuski oraz z języka francuskiego. Tłumaczymy wszelkiego rodzaju dokumenty. Zlecając nam tłumaczenie przysięgłe na język francuski lub z tego języka na język polski, można mieć pewność, że otrzymane tłumaczenie będzie wyróżniało się najwyższą jakością. Doskonale wiemy, że oficjalne dokumenty nie mogą mieć błędów. Aby zapewnić stuprocentową poprawność przekładu, wykonujemy dodatkową weryfikację tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń poświadczonych oficjalnych dokumentów bardzo ważne jest, aby wszystkie dane się zgadzały, w przeciwnym wypadku takie tłumaczenie może nie zostać w urzędzie przyjęte. Dlatego właśnie, mając na uwadze dobro klienta, przed oddaniem tłumaczenia sumiennie sprawdzamy każdą datę, liczbę i nazwisko, by mieć pewność, że wydany klientowi dokument będzie prawidłowy. Zarządzając projektem tłumaczeniowym, na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby klienta i staramy się zawsze wychodzić im na przeciw, między innymi jeśli chodzi o czas realizacji, gdyż dobrze wiemy, że jest to aspekt nierzadko kluczowy.

Ceny tłumaczeń przysięgłych – język francuski

Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości strona rozliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego obejmuje 1125 znaków ze spacjami, a każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.

W przypadku dokumentów standardowych, takich jak akt urodzenia, akt zawarcia małżeństwa, dyplom, dokumenty rejestracyjne pojazdów, możemy po zapoznaniu się z dokumentem podać dokładną liczbę stron i całkowity koszt tłumaczenia. W przypadku dokumentów niestandardowych lub z większą ilością wpisów dokładną ilość stron możemy podać po wykonaniu tłumaczenia, jednak zawsze staramy się możliwie dokładnie oszacować, ilu stron należy się spodziewać i jaki będzie koszt tłumaczenia.

Jedna strona tłumaczenia przysięgłego zarówno z języka francuskiego na język polski, jak i z języka polskiego na język francuski kosztuje 48,78 zł netto, czyli 60 zł brutto.

Standardowo wydawany jest jeden egzemplarz tłumaczenia. Dodatkowy egzemplarz tłumaczenia przysięgłego kosztuje 25% ceny. W przypadku tłumaczeń o wysokim stopniu specjalizacji oraz tłumaczeń wykonanych w trybie ekspresowym (np. na ten sam dzień) stawka za stronę tłumaczenia może być wyższa i jest ona uzgadniana z klientem indywidualnie.

Oferujemy również usługę weryfikacji i uwierzytelnia już istniejącego tłumaczenia.

Koszt jednej strony wynosi 50% ceny tłumaczenia.

Jak zamówić usługę tłumaczenia przysięgłego?

Chcąc otrzymać tłumaczenie przysięgłe na język francuski bądź z języka francuskiego, wystarczy przesłać nam mailowo skan lub zdjęcie danego dokumentu, pamiętając, że musi być ono w pełni czytelne, gdyż każda pieczęć i podpis ma znaczenie. Po zapoznaniu się z dokumentem kierownik projektu może oszacować koszt tłumaczenia. Rozliczamy się w oparciu o znormalizowaną stronę (1125 znaków ze spacjami) tekstu docelowego, czyli ilość znaków po przetłumaczeniu. Wycena tłumaczenia jest bezpłatna i nie obliguje do złożenia zlecenia. Decydując się na tłumaczenie, wystarczy wypełnić formularz zlecenia, który zostanie przez nas przesłany mailowo. W przypadku gdy wymagane jest tłumaczenie z oryginału, tłumacz musi zobaczyć oryginał, wówczas dostarczenie nam oryginalnego dokumentu jest niezbędne.

Zapraszamy także do naszego biura przy ulicy Morawskiego 5, można przynieść nam dokumenty osobiście, poznać szacowaną cenę i na miejscu zlecić tłumaczenie.

 

Pozostałe informacje na temat tłumaczeń przysięgłych

Tłumaczenie uwierzytelnione ma rangę dokumentu. Tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenie na podstawie oryginału dokumentu albo na podstawie dostarczonej kopii – odpowiednia informacja jest zawarta w nagłówku tłumaczenia.

Jeśli potrzebne jest tłumaczenie wykonane na podstawie oryginału, tłumacz musi taki dokument zobaczyć, aby móc umieścić na tłumaczeniu odpowiednią adnotację. Skan jest tylko kopią dokumentu, więc gdy dostarczymy do tłumaczenia wyłącznie zdjęcie dokumentu, na tłumaczeniu będzie widnieć informacja, że przekład został wykonany na podstawie kopii.

Jeśli dostarczenie oryginalnych dokumentów do biura jest kłopotliwe, warto zapytać w urzędzie, w którym dokumenty będą składane, czy dopuszczone jest tłumaczenie przysięgłe na podstawie kopii – czasem jest ono wystarczające.

Tłumacz przysięgły zarejestrowany w Polsce zgodnie z prawem może wykonywać tłumaczenia uwierzytelnione wyłącznie z języka polskiego bądź na język polski. Wobec tego jeśli istnieje potrzeba otrzymania tłumaczenia przykładowo z języka francuskiego na język niemiecki, tłumaczenie takie musi być wykonane z udziałem języka polskiego. Tzn. w takim przypadku najpierw tłumaczymy ten dokument z języka francuskiego na język polski, a następnie z języka polskiego na język niemiecki. Oczywiście cena takiego tłumaczenia będzie wówczas odpowiednio wyższa.

Tłumaczenie przysięgłe nie musi mieć zachowanego układu graficznego dokumentu oryginalnego. Tłumaczenie poświadczone jest tłumaczeniem opisowym, tzn. należy uwzględnić w nim i opisać każdą pieczęć, podpis czy wpis odręczny. Wobec tego układ graficzny takiego tłumaczenia różni się od oryginału.

Wykonujemy tłumaczenie przysięgłe na język francuski między innymi poniższych dokumentów:

 • akty urodzenia,
 • akty małżeństwa,
 • akty zgonu,
 • testamenty,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów,
 • faktury zakupu,
 • dyplomy ukończenia szkół wyższych oraz kursów,
 • zaświadczenia o statusie studenta,
 • świadectwa szkolne,
 • świadectwa pracy,
 • legitymacje,
 • dowody osobiste,
 • prawa jazdy,
 • dokumenty finansowe,
 • KRS,
 • certyfikaty rezydencji,
 • pełnomocnictwa,
 • akty notarialne,
 • polisy ubezpieczeniowe,
 • dokumentacje medyczne,
 • zwolnienia lekarskie,
 • umowy o pracę, umowy najmu i inne.

Zapytanie

 

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

+48 12 629 07 12