W związku z okresem urlopowym godziny pracy biura mogą być zmienione, dlatego prosimy o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo.

Bezpłatna wycena

 

Tłumaczenia na język słowacki

 

W szerokiej ofercie tłumaczeń, którą oferuje biuro Translation Cafe, znajduje się również język słowacki. Tak jak w przypadku tłumaczeń w innych parach językowych, przekładowi podlegają dokumenty i teksty zapisane oryginalnie w języku słowackim, jak i wymagające tłumaczenia na język słowacki. Przekłady zarówno pisemne, jak i ustne wykonywane są przez doświadczonych tłumaczy pochodzenia słowackiego, od wielu lat pracujących w branży tłumaczeniowej.

Język słowacki

Język słowacki, tak jak podobny do niego język czeski, a w końcu nasza rodzima, polska mowa, klasyfikowany jest w dziedzinie językoznawstwa jako należący do grupy języków zachodniosłowiańskich, indoeuropejskiej rodziny językowej. Tak samo jak spokrewniony z nim polski czy czeski, słowacki jest językiem fleksyjnym. Słownictwo tego zachodniosłowiańskiego języka jest podobne, a czasem takie samo jak czeskie, a nawet polskie. Wydawałoby się więc, że zrozumienie tekstu w danym języku zachodniosłowiańskim przez któregoś z użytkowników języków siostrzanych nie będzie stanowiło większego wyzwania. Mimo to komunikacja, a także przekaz informacji drogą pisemną wymaga najwyższej uwagi, gdyż nieraz tak samo zapisywany i brzmiący wyraz w języku słowackim oznacza zupełnie inną rzecz w języku polskim. Istotna jest więc doskonała znajomość zarówno języka polskiego, jak i słowackiego podczas wykonywania przekładu. Tłumacze, którzy wykonują dla nas przekłady na język słowacki, znają go perfekcyjnie, gdyż jest to dla nich język ojczysty. Mogą być więc Państwo pewni otrzymania tłumaczenia wysokiej jakości, w którym subtelne różnice w zastosowaniu podobnych słów (zwanych też popularnie „fałszywymi przyjaciółmi”) zostaną wychwycone. Dzięki licznym podobieństwom użytkownicy któregoś z trzech języków zachodniosłowiańskich (polskiego, czeskiego i słowackiego) będą w stanie zrozumieć sens wypowiedzi, jednakże wspomniane, a rzekomo podobne słownictwo, może wprowadzić rozmówców w błąd. Przyjrzyjmy się niektórym z nich, a także rzeczywistym podobnym wyrażeniom:

jęz. polski

jęz. czeski

jęz. słowacki

napad (znaczenie: napad np. na bank)

nápad (znaczenie: pomysł)

nápad (znaczenie: pomysł)

czerstwy (znaczenie: nieświeży, stary)

čerstvý (znaczenie: świeży)

čerstvý (znaczenie: świeży)

zawsze

-

zavše (znaczenie: czasami)

zachód (w znaczeniu kierunku świata i zachodu słońca)

záchod (znaczenie: toaleta)

záchod (znaczenie: toaleta)

stolica

stolica (znaczenie: 1. krzesło, 2. organ władzy

stolica (znaczenie: 1. krzesło, 2. organ władzy

 

Na podstawie powyższych przykładów można zauważyć podstawowe problemy, z którymi mogą się spotkać użytkownicy siostrzanego języka zachodniosłowiańskiego podczas styczności z innym językiem z tej grupy.

Nasi tłumacze języka słowackiego posiadają znajomość swojej ojczystej mowy zgodną z jej aktualną formą używaną na terenie Słowacji. Posiadają również wykształcenie w innych branżach, co umożliwia przetłumaczenie nawet bardzo skomplikowanych tekstów na język słowacki, bądź ze słowackiego na język polski.

Wiele ze wspomnianych wcześniej, a nieraz problematycznych podobieństw wynika nie tylko ze wspólnego przodka języków słowiańskich, ale także wzajemnego przenikania się języków zachodniosłowiańskich w przeciągu dziejów, a w szczególności czeskiego ze słowackim. Wystarczy wspomnieć o okresie końca średniowiecza, gdy w związku z wyprawami husyckimi czeski zaczynał przejmować decydującą rolę, dominując nad sąsiedzkim językiem słowackim. W czasie istnienia Czechosłowacji obydwa te języki funkcjonowały na równi, do tego stopnia, że można było mówić o zaistnieniu zjawiska dwujęzyczności. W 1920 roku oficjalnie ustanowiono istnienie jednego języka czesko-słowackiego Republiki Czechosłowackiej, posiadającego dwie odmiany: czeską i słowacką. Obecnie, w dobie podziału na odrębne kraje, przedstawiciele obu tych nacji są w stanie bez większych trudności zrozumieć swoją wzajemną mowę, bez konieczności uczenia się siostrzanego języka. Język polski w znacznie mniejszej mierze przenikał się ze wspomnianymi wcześniej dwoma innymi językami zachodniosłowiańskimi, w związku z czym posiada znacznie więcej różnic zarówno w zakresie słownictwa, jak i gramatyki.

Tłumaczenia na język słowacki

Przekładowi z języka słowackiego bądź na język słowacki podlegają zarówno dokumenty wymagające tłumaczenia poświadczonego, jak i teksty z różnych dziedzin bez wspomnianego poświadczenia. Nasi tłumacze przysięgli oferują również usługę tłumaczeń ustnych, czyli przekład podczas oficjalnych spotkań, konferencji i uroczystości, wymagających tłumacza ustnego, który będzie na bieżąco (w przypadku tłumaczeń symultanicznych) bądź bezpośrednio po wypowiedzi (tłumaczenie ustne konsekutywne) przekładać daną przemowę.

Oferujemy również możliwość przekładu nagrań audio czy napisów do filmu. Poniżej zostaną zaprezentowane przykładowe teksty i dokumenty podlegające tłumaczeniu pisemnemu, a także różne okoliczności, w których mogą Państwo skorzystać z usług tłumacza ustnego.

Oferta tłumaczenia pisemnego zwykłego na język słowacki lub z języka słowackiego zawiera między innymi:

 • tłumaczenia turystyczne na potrzeby hoteli, restauracji, zajazdów, muzeów, teatrów czy parków rozrywki; przekładamy na język słowacki (bądź z języka słowackiego) treść kart menu, opisy atrakcji turystycznych i eksponatów muzealnych, opisy oferty usług hotelarskich;
 • tłumaczenia marketingowe, w tym tłumaczenia etykiet i nazw produktów, tłumaczenia instrukcji użycia danego produktu, przekłady haseł reklamowych, katalogów i broszur;
 • tłumaczenia portali internetowych;
 • tłumaczenia techniczne, między innymi tłumaczenia instrukcji obsługi maszyn, pojazdów, zaawansowanej aparatury medycznej, instrukcje obsługi robotów kuchennych oraz innych sprzętów AGD, sprzętów RTV;
 • tłumaczenia z dziedziny medycyny i farmacji, takie jak tłumaczenia wyników laboratoryjnych czy kart przebiegu leczenia szpitalnego, a także ulotek leków;
 • tłumaczenia literatury w tym prozy i poezji potrzebne do publikacji książki na terenie Polski bądź za granicą, a także publikacji na stronach internetowych.

Tłumaczenia słowackie specjalistyczne, wymagające zastosowania terminologii właściwej dla danej branży, są wyceniane również w oparciu o cennik tłumaczeń specjalistycznych dla danej branży.

Na życzenie klienta wykonujemy także tłumaczenia na język słowacki bądź z języka słowackiego poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli mają Państwo wątpliwości, czy potrzebne jest przysięgłe poświadczenie tłumaczenia danego dokumentu, najlepiej zasięgnąć takiej informacji w instytucji lub urzędzie, gdzie wymagane jest dane tłumaczenie.

Tłumaczeniu przysięgłemu z języka słowackiego lub na język słowacki podlegają między innymi poniższe dokumenty:

 • akt urodzenia, chrztu, zgonu, małżeństwa;
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej;
 • świadectwo dojrzałości;
 • umowa o pracę, umowa najmu;
 • dokumenty procesowe;
 • zaświadczenia, cefrtyfikaty;
 • dyplomy ukończenia kursów;
 • dokumentacja medyczna;
 • dokumentacja sądowa;
 • prawo jazdy, dowód osobisty.

W przypadku zainteresowania zleceniem tłumaczenia tekstu w innej parze językowej niż słowacki -> polski, czy polski -> słowacki, prosimy o wysłanie zapytania celem poznania możliwości i czasu realizacji zlecenia.

W celu poznania wyceny oraz czasu realizacji tłumaczenia na język słowacki bądź z języka słowackiego prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na niniejszej stronie internetowej, kontakt telefoniczny bądź za pomocą poczty elektronicznej. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania, dokonamy wyceny zlecenia oraz podamy termin jego realizacji.

Bezpłatna wycena

 

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

Polski
+48 603 107 208