W związku z okresem urlopowym godziny pracy biura mogą być zmienione, dlatego prosimy o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo.

Bezpłatna wycena

 

Standardy pracy

Przeznaczenie tłumaczonego tekstu

Przede wszystkim staramy się odpowiedzieć na potrzeby klienta – każde tłumaczenie ma swoje ściśle określone przeznaczenie i właściwą sobie grupę odbiorców. Rozumiejąc cel tłumaczenia, potrafimy właściwie zaplanować proces pracy, dobrać odpowiednich tłumaczy i weryfikatorów, a jeśli istnieje taka potrzeba, również redaktorów, tak by ostateczny efekt pracy nad tłumaczeniem był ze wszech miar satysfakcjonujący – dla nas i dla naszych klientów.

Baza tłumaczy - mistrzów w swojej dziedzinie

Każde tłumaczenie jest weryfikowane i oceniane dlatego w naszej bazie tłumaczy są sami sprawdzeni tłumacze, którzy są mistrzami w konkretnych dziedzinach. Dzięki wieloletniej współpracy i sprawdzaniu każdego wykonanego przez nich tłumaczenia znamy mocne strony naszych tłumaczy i wiemy, jakie tłumaczenie komu powierzyć.

Wielu naszych tłumaczy posiada poza wykształceniem filologicznym również wykształcenie w innej dziedzinie – są wśród nich inżynierowie, farmaceuci, socjolodzy, ekonomiści. Bardzo ważne jest też doświadczenie zdobyte dzięki bezpośredniej współpracy z firmami, np. na budowie czy hali montażowej, które sprawia, że tłumacz doskonale rozumie tekst, nad którym pracuje, wie, co jest ważne dla klienta.

Jakość

Od początku istnienia biura wysoka jakość tłumaczeń była dla nas najważniejsza. Z dumą możemy przyznać, że faktycznie udaje nam się ją zagwarantować, czego dowodem jest stale rosnące grono zadowolonych klientów, długoletnia współpraca z firmami, które przekonały się o jakości naszych tłumaczeń, oraz niewielki odsetek reklamacji w porównaniu z innymi biurami reprezentującymi tę branżę.

 

Optymalizacja procesów i kosztów

Najważniejsza jest dla nas informacja, jakie jest przeznaczenie zlecanego nam tłumaczenia. Znając cel tłumaczenia, możemy dostosować do niego proces pracy i dobrać właściwych tłumaczy i weryfikatorów, np.

- tłumaczenie instrukcji obsługi, którą klient okresowo aktualizuje optymalnie będzie wykonać przy użyciu programu Trados, by przy kolejnych tłumaczeniach klient zaoszczędził nawet do 80% kosztów tłumaczenia;

- tłumaczenie przewodnika na język angielski wykona native speaker języka angielskiego, od razu uzgodnimy z klientem termin przekazania publikacji do bezpłatnej korekty przed drukiem;

- teksty marketingowe często wymagają dodatkowej redakcji lub lokalizacji.

Program Trados

Biuro tłumaczeń Translation Cafe wykorzystuje program Trados przede wszystkim w przypadku tekstów technicznych, dużych instrukcji obsługi, dokumentów, w których znaczna część tekstu powtarza się i które wymagają okresowej aktualizacji – posiadając utworzoną podczas pierwszego tłumaczenia pamięć, każde kolejne tłumaczenie możemy wykonać szybciej i po niższych kosztach, zachowując pełną spójność z poprzednią wersją.

Trados nie tłumaczy samodzielnie - dla każdego klienta starannie dobieramy odpowiednich tłumaczy specjalnizujących się w jego branży. Trados jest jedynie narzędziem pracy profesjonalnego tłumacza i wspomaga pracę nad tłumaczeniem dzięki specjalnym funkcjom, takim jak analiza tekstu, dzielenie na segmenty, możliwość tworzenia pamięci tłumaczeniowych oraz glosariuszy ze specjalistyczną terminologią. Nie należy go mylić z tłumaczeniem mechanicznym!

Trados gwarantuje optymalizację kosztów tłumaczenia dzięki funkcji analizy - z góry pozwala dokładnie oszacować, ile zdań (segmentów) trzeba przetłumaczyć, a ile segmentów powtarza się w obrębie przesłanych plików. Umożliwia to oszczędność znacznych kwot, ponieważ za powtarzające się fragmenty biuro liczy tylko 30% ceny - klient płaci jedynie za ich weryfikację.

Trados umożliwia spójność terminologiczną w obrębie wszystkich tekstów tłumaczonych dla klienta. Nawet jeśli tłumaczenie wykonuje kilku tłumaczy, korzystają oni z utworzonej specjalnie dla każdego klienta dedykowanej pamięci tłumaczeniowej, tak zwanej TM (Translation Memory). Pamięć tłumaczeniowa zawiera zwroty, terminy oraz całe fragmenty tekstu, które zostały już przetłumaczone. Tłumacz, korzystając podczas pracy z TM, nie tłumaczy na nowo segmentów, które już kiedyś były przetłumaczone, a jedynie poddaje je weryfikacji. Pozwala to na zachowanie spójności terminologicznej i stylistycznej we wszystkich tłumaczeniach dla danej firmy.

Program Trados daje również możliwość tworzenia dedykowanych glosariuszy, czyli słowników ze specjalistyczną terminologią stosowaną w konkretnej firmie. Oznacza to, że raz uzgodnione z klientem nazewnictwo zostanie zachowane we wszystkich wykonywanych dla niego tłumaczeniach.

Kodeks dobrych praktyk PSBT

Od 2014 r. Translation Cafe jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń, najważniejszej w Polsce branżowej organizacji, która zrzesza profesjonalnych dostawców usług translatorskich.

 

Jako członek PSBT jesteśmy na bieżąco z nowościami w branży translatorskiej – Stowarzyszenie uczestniczy w pracach ważnych międzynarodowych organizacji, takich jak EUATC (European Union of Associations of Translation Companies), OASIS czy ISTC (Institute os Scientific and Technical Communicators).


 

Zobacz certyfikat

Dbając o zapewnienie najwyższych standardów obsługi klienta i tłumacza oraz optymalnej jakości tłumaczeń, Translation Cafe przestrzega również Kodeksu Dobrych Praktyk PSBT.

 

Kodeks określa zasady i normy świadczenia profesjonalnych usług translatorskich przez biura tłumaczeń wchodzące w skład Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń. Jest dodatkową gwarancją rzetelności dla współpracujących z nami firm i tłumaczy.


 

Kliknij, aby pobrać

Norma ISO 17100

ISO 17100 Usługi tłumaczeniowe to międzynarodowa norma dotycząca świadczenia usług tłumaczeniowych, która  została przyjęta przez CEN i istnieje w trzech oficjalnych wersjach: w języku angielskim, francuskim oraz niemieckim. Norma szczegółowo określa standardy i zasady pracy nad projektami translatorskimi oraz wymagania dotyczące kwalifikacji m.in. tłumaczy, weryfikatorów i redaktorów.

W czerwcu 2015 r. norma ISO 17100 została zatwierdzona przez Polski Komitet Normalizacyjny i wydana w języku polskim jako PN-EN ISO 17100. Norma ta zastępuje wcześniejszą PN-EN 15038.

Biuro tłumaczeń Translation Cafe od początku swojej działalności postępuje zgodnie z zaleceniami normy i wewnętrznym systemem jakości, dbając o jakość tłumaczeń poprzez dobór doświadczonych tłumaczy oraz zapewniając weryfikację tłumaczonych tekstów, a jeśli to wskazane, również redakcję.

W tym roku przygotowujemy biuro do certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy branżowej PN-EN ISO 17100. Jesteśmy przekonani, że wdrożenie normy jeszcze bardziej usprawni wieloaspektowy proces tłumaczenia i będzie wyraźnym potwierdzeniem jakości tekstów, które oddajemy w ręce klienta.

Gwarancja poufności

Przekazując nam materiały do tłumaczenia, powierzają nam Państwo bezcenne informacje. Zdajemy sobie sprawę z ogromnego zaufania, jakim nas Państwo obdarzają i w związku z tym gwarantujemy najlepszą ochronę danych i pełną poufność. Obok perfekcyjnie wykonanego tłumaczenia, zachowanie tajemnicy powierzanych nam dokumentów traktujemy jako wartość nadrzędną. Bezpieczeństwo danych i poufność informacji zapewniamy poprzez:

  • Korzystanie z nowoczesnych rozwiązań i zabezpieczeń informatycznych. Dokumenty, które przekazują nam Państwo do tłumaczenia, przechowywane są na bezpiecznym serwerze zabezpieczonym hasłem, do którego dostęp mają wyłącznie specjalnie przeszkoleni pod kątem bezpieczeństwa danych pracownicy. Na Państwa życzenie, materiały i dokumenty przesyłane drogą elektroniczną mogą zostać zabezpieczone przy pomocy algorytmu szyfrującego WinZip.

  • Klauzulę poufności – tłumacze oraz pozostali pracownicy zobowiązani są, pod rygorem kar umownych, do zachowania w tajemnicy wszelkich przekazanych przez klienta danych oraz informacji o świadczonych dla niego usługach.

  • Przestrzeganie odpowiednich procedur wewnętrznych, które mają na celu ochronę danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą handlową.

  • Na Państwa życzenie zobowiązujemy się do trwałego i nieodwracalnego usunięcia ze swoich nośników, jak również z nośników podwykonawców, zrealizowanych tłumaczeń oraz ich oryginałów. Dokumenty przesyłane w formie papierowej, np. faksem lub kurierem, po wykonaniu zlecenia niszczone są w niszczarce.

  • Budynek, w którym mieści się nasze biuro, objęty jest całodobową ochroną i monitoringiem kamer TV umieszczonych zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Wejście do budynku jest kontrolowane.

Bezpieczeństwo danych i informacji jest naszym priorytetem na każdym etapie realizacji zlecenia, a tzw. „dane wrażliwe”, czyli Państwa dane osobowe, nie są i nigdy nie będą przekazywane osobom trzecim do żadnych akcji marketingowych.

Klienci i tłumacze o nas

Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z biurem tłumaczeń Translation Cafe. Bardzo sprawny i miły kontakt z biurem, możliwość negocjacji terminu realizacji zlecenia i przede wszystkim płatność zawsze na czas. Bardzo serdecznie polecam wszystkim współpracę z tym biurem!

Tomasz Wróbel – tłumacz języka niemieckiego

Translation Cafe to rzetelne biuro tłumaczeń tworzone przez kompetentnych ludzi z pasją. Terminowość, wewnętrzna korekta tłumaczeń pisemnych, dobra lokalizacja. Tłumacz przed ustnym tłumaczeniem otrzymuje wyczerpujące informacje odnośnie przedmiotu tłumaczenia, a po wykonanym zleceniu przekazywana jest informacja zwrotna od Klienta. Nie bez znaczenia jest niezawodność przy wypłacie wynagrodzenia.

Katarzyna Danielczyk – tłumacz przysięgły języka angielskiego

Współpracowaliśmy już z różnymi tłumaczami, ale to Pan Aleksander wykazał się bardzo wysokim poziomem profesjonalizmu oraz zaangażowania. Szkolenia z udziałem tłumacza są dość trudnymi szkoleniami, ze względu na barierę językową, lecz w tym przypadku, między innymi dzięki Panu Aleksandrowi, praktycznie jakby jej nie było. Dlatego też serdecznie pragnę podziękować za współpracę.

Iwona Cach - młodszy specjalista ds. szkoleń

Od początku współpracy z biurem w 2013 r. kontakt przebiega wzorowo. Profesjonalizm widać na każdym etapie: od momentu zlecania tłumaczenia, przez korektę, po zawsze terminową płatność. Ale ten profesjonalizm najlepiej weryfikują nieprzewidziane trudności związane z tłumaczeniem, gdy trzeba szybko i nader sprawnie opracować rozwiązanie satysfakcjonujące przede wszystkim klienta, ale także tłumacza. W tym biuro Translation Cafe jest niedoścignione i bez wątpienia należy do najrzetelniejszych biur, z jakimi miałem przyjemność pracować.

Radosław Drabczyński – tłumacz języka angielskiego

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

+48 12 629 07 12