W związku z okresem urlopowym godziny pracy biura mogą być zmienione, dlatego prosimy o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo.

Bezpłatna wycena

 

Tłumaczenia na język bułgarski

 

Biuro Tłumaczeń Translation Cafe oferuje możliwość przetłumaczenia dokumentów i innych tekstów na język bułgarski bądź z języka bułgarskiego na język polski lub inne języki świata. Poniżej zostanie przedstawiona oferta tłumaczeń głównie w parach językowych bułgarski-polski oraz polski-bułgarski. W przypadku potrzeby przetłumaczenia dokumentu lub tekstu w innej parze językowej niż wymienione bardzo prosimy o wysłanie zapytania drogą mailową, korzystając z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na niniejszej stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.

Tłumacze wykonujący przekłady na język bułgarski, z którymi współpracujemy, są wykwalifikowanymi specjalistami w różnych dziedzinach nauki oraz posiadają najwyższą znajomość języka bułgarskiego. Są to native speakerzy tego języka, co znaczy, że urodzili się oraz wychowali w kulturze języka bułgarskiego i żaden jego aspekt nie jest im obcy. Jest to bardzo ważne podczas wykonywania przekładów na język obcy, gdyż tylko tłumacz będący native speakerem jest w stanie zapewnić przekład najwyższej jakości, doskonale znając i rozumiejąc kulturę danego kraju.

Jakiego typu tłumaczenia z języka i na jezyk bułgarski oferujemy?

Na język bułgarski (oraz z języka bułgarskiego) może być przetłumaczony oficjalny dokument wymagający przekładu uwierzytelnionego, jak również każdy inny dokument lub tekst, który nie wymaga poświadczenia przez tłumacza przysięgłego. Aby upewnić się, czy dokument wymaga uwierzytelnienia, najlepiej zasięgnąć takiej informacji w instytucji państwowej, uczelni lub zakładzie pracy, gdzie tłumaczenie dokumentu ma być złożone. W razie dalszej niepewności biuro tłumaczeń Translation Cafe oferuje możliwość skorzystania najpierw z usługi tłumaczenia zwykłego na język bułgarski lub z języka bułgarskiego, rozliczanego zgodnie ze stawką za tłumaczenia zwykłe na dany język. W przypadku powstałej potrzeby uwierzytelnienia tłumaczenia oferujemy możliwość uwierzytelnienia wcześniej przygotowanego tłumaczenia.

Istotne jest, aby w przypadku tłumaczenia dokumentu z języka bułgarskiego (zapisywanego bułgarską odmianą cyrylicy), a zawierającego dane osobowe – imię i nazwisko danej osoby – przedłożyć wraz z dokumentem do tłumaczenia kserokopię bądź skan strony paszportu zawierającej zapis imienia i nazwiska zainteresowanego alfabetem łacińskim – jest to potrzebne, aby zapis imienia i nazwiska w tłumaczeniu dokumentu z języka bułgarskiego był zgodny z oficjalnym zapisem w alfabecie łacińskim.

W przypadku wysłania zapytania (przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na niniejszej stronie lub bezpośrednio na adres e-mail) o tłumaczenie przysięgłe prosimy również zawrzeć informację, czy będzie to tłumaczenie z oryginalnego dokumentu czy z jego kopii. Zgodnie z przepisami odnoszącymi się do tłumaczeń przysięgłych tłumaczenie uwierzytelnione musi mieć zamieszczoną informację, czy zostało wykonane na podstawie oryginalnego dokumentu czy jego kopii.

Przykładowe dokumenty wymagające tłumaczenia przysięgłego pisemnego z języka bułgarskiego lub na język bułgarski:

 • akt małżeństwa, zaświadczenie o stanie cywilnym danej osoby, akt urodzenia, akt zgonu;
 • karta rejestracyjna pojazdu, dowód zakupu pojazdu za granicą, prawo jazdy;
 • faktury, rachunki;
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • wyciąg z KRS-u;
 • dokumenty do przetargów;
 • akt notarialny;
 • umowa o pracę, umowa najmu, umowa kupna sprzedaży;
 • świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni wyższej, dyplom ukończenia kursu bądź odbycia szkolenia, wykaz osiągnięć i uzyskanych ocen;
 • polecenie przelewu, wykaz transakcji bankowych;
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia pracy, zwolnienie lekarskie oraz inne dokumenty poświadczające o stanie zdrowia, a wymagające tłumaczenia przysięgłego.

Tłumaczenia zwykłe na język bułgarski

Oprócz tłumaczeń przysięgłych biuro tłumaczeń Translation Cafe świadczy również usługi tłumaczenia zwykłego z języka bułgarskiego lub na język bułgarski. Oferta takiego przekładu jest kierowana do klientów, którzy nie potrzebują uwierzytelnienia tłumaczenia swojego dokumentu, lub pragną zlecić tłumaczenie innego rodzaju tekstu, również niewymagającego poświadczenia. Mowa tutaj o różnorodnych tekstach literackich przeznaczonych do publikacji na terenie Polski lub Bułgarii, tekstach specjalistycznych, a wymagających użycia określonego słownictwa z danej branży, czy innych tekstach – reklamowych, listach, jak również napisach do filmu. Takiego typu tłumaczenia, w przeciwieństwie do przekładów poświadczonych, są rozliczane w oparciu o stawkę za stronę rozliczeniową tłumaczenia zwykłego, która wynosi 1800 znaków ze spacjami. W celu poznania dokładnej wyceny i czasu realizacji tłumaczenia danego tekstu prosimy o wysłanie pliku drogą elektroniczną: za pomocą formularza zgłoszeniowego lub na adres e-mail. Jest również możliwość dostarczenia tekstu do tłumaczenia bezpośrednio do naszego biura.

Teksty podlegające tłumaczeniu zwykłemu w parze językowej polski<->bułgarski:

 • dokumenty, które nie wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego;
 • teksty literackie, w tym poezja, opowiadania czy powieści przeznaczone do publikacji w wersji papierowej, jak i elektronicznej na terenie Polski bądź Bułgarii;
 • teksty marketingowe, takie jak teksty reklam, katalogów produktów, opisów produktów oraz świadczonych usług, ulotki reklamowe;
 • teksty prawnicze, czyli przykładowo różnego rodzaju umowy i porozumienia;
 • teksty specjalistyczne (wymagające zastosowania słownictwa odpowiedniego dla danej branży) w tym: teksty z zakresu medycyny i farmacji (wyniki badań laboratoryjnych, karta przebiegu leczenia szpitalnego, opisy i ulotki leków, a także wskazówki użycia środków pierwszej pomocy, ochrony zdrowia oraz życia);
 • teksty techniczne (instrukcje montowania, obsługi i naprawy maszyn oraz pojazdów, opisy techniczne maszyn oraz urządzeń), teksty z zakresu budownictwa;
 • teksty z branży turystycznej, w tym opisy atrakcji turystycznych dla turystów bułgarskiego pochodzenia, opisy wystaw i eksponatów muzealnych, karty menu na potrzeby restauracji i hoteli, opisy świadczonych usług w hotelu bądź restauracji;
 • teksty o tematyce sportowej, np. relacje z meczów;
 • teksty z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, np. artykuły naukowe przeznaczone do publikacji na łamach międzynarodowych pism.

Szerokie grono doświadczonych tłumaczy języka bułgarskiego

Tłumacze języka bułgarskiego współpracujący z naszym biurem tłumaczeń oferują również możliwość skorzystania ze swoich usług w przypadku tłumaczeń ustnych. Takiego typu tłumaczenia są najczęściej rozliczane w oparciu o dwugodzinny blok pracy tłumacza ustnego. Tłumaczenie takie może być potrzebne na przykład podczas oficjalnego spotkania, ceremonii wręczenia nagród, wykładów, szkolenia, konferencji, spotkań biznesowych z potencjalnymi klientami czy prelekcji. Tak samo jak w przypadku tłumaczeń pisemnych, istnieje także opcja zlecenia wykonania tłumaczenia ustnego przez tłumacza przysięgłego języka bułgarskiego. Ta opcja jest skierowana do klientów, którzy podpisują umowę notarialną na oficjalnym spotkaniu bądź zawierają małżeństwo w urzędzie stanu cywilnego.

Bardzo dziękujemy za zapoznanie się z ofertą tłumaczeń na język bułgarski oraz z języka bułgarskiego. W celu poznania dokładnej oferty i możliwości, a także wyceny i czasu realizacji zlecenia, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny bądź kontakt drogą elektroniczną – za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na niniejszej stronie internetowej bądź wiadomości mailowej. Do wiadomości lub formularza prosimy o załączenie tekstu lub dokumentu, który ma być przetłumaczony, oraz informacji, czy ma być to tłumaczenie zwykłe czy przysięgłe. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania oraz dokonamy wyceny tłumaczenia.

Bezpłatna wycena

 

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

Polski
+48 603 107 208