W związku z okresem urlopowym godziny pracy biura mogą być zmienione, dlatego prosimy o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo.

Bezpłatna wycena

 

Tłumaczenia na język chorwacki

 

W szerokiej ofercie języków Europy, a także części państw Azji, biuro tłumaczeń Translation Cafe oferuje możliwość przetłumaczenia tekstu bądź przemówienia ustnego na język chorwacki, a także z języka chorwackiego na język polski. Współpracujemy z profesjonalnymi tłumaczami zwykłymi i przysięgłymi języka chorwackiego, dzięki czemu mogą mieć Państwo pewność, że przekład będzie w najlepszym możliwym stopniu odzwierciedlał sens oryginalnego tekstu przy jednoczesnym zastosowaniu słownictwa odpowiedniego dla danego rejestru wypowiedzi w języku tłumaczenia. Oprócz wieloletniego doświadczenia w branży tłumaczeniowej nasi tłumacze są również wykształceni w innych specjalistycznych branżach, co umożliwi przetłumaczenie tekstów technicznych, naukowych czy medycznych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą tłumaczeń na język chorwacki z języka polskiego (a także innego języka po uprzednim ustaleniu) oraz z języka polskiego (bądź innego języka) na język chorwacki.

Język chorwacki jako jeden z języków słowiańskich

Język chorwacki (chorw. hrvatski) jest klasyfikowany przez językoznawców jako jeden z grupy języków południowosłowiańskich (występujacych na terenie Bałkanów), posiadajacych z innymi językami słowiańskimi, takimi jak polski czy rosyjski, wspólnego przodka językowego – język prasłowiański. Rozwój języka chorwackiego wywodzi się juz od IX wieku n.e. wraz z zastosowaniem języka starocerkiewnosłowiańskiego w szerszym zakresie niz liturgiczny. To właśnie z tego języka, do którego rozpowszechnienia przyczynił się znani historii misjonarze Cyryl i Metody, wziął swój początek język chorwacki. Stopniowo powstawało coraz więcej tekstów pisanych w języku chorwackim zarówno alfabetem łacińskim, jak i cyrilicą. Obecny chorwacki jest zapisywany alfabetem łacińskim i używany głównie na terenie Chorwacji jako język urzędowy, a także przez ludność chorwackiego pochodzenia zamieszkujacą pobliskie kraje: Bośnię i Hercegowinę, a także część Serbii.

Jakie tłumaczenia wykonujemy na język i z jezyka chorwackiego?

W ofercie tłumaczeń naszego biura podstawowymi rodzajami przekładu na język chorwacki oraz z języka chorwackiego na język polski i inne języki europejskie są tłumaczenia pisemne i tłumaczenia ustne. Zarówno przekład tekstu pisanego, jak i tłumaczenie ustne podczas konferencji, prelekcji, szkolenia czy innego spotkania – tak o charakterze oficjalnym, jak i prywatnym – mogą zostać wykonane przez tłumacza zwykłego bądź przysięgłego. Skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego będzie niezbędne na przykład w przypadku potrzeby przetłumaczenia dokumentów wymaganych przy wyjeździe za granicę celem podjęcia studiów bądź pracy, a także podczas wszelkich oficjalnych uroczystości typu zawarcie małżeństwa na terenie Chorwacji bądź w Polsce przez osobę chorwackiego pochodzenia. W przypadku tekstów niebędących oficjalnymi dokumentami wymaganymi przez instytucję państwową lub placówkę edukacyjną można skorzystać z usługi tłumaczenia zwykłego. W celu wyboru odpowiedniej opcji przekładu bardzo prosimy o upewnienie się w danym urzędzie bądź u pracodawcy (w przypadku dostarczania dokumentów do zakładu pracy), czy potrzebne jest uwierzytelnienie tłumaczenia dokumentów oraz czy potrzebny jest przekład całości dokumentu pisemnego, czy tylko jego części (część dokumentów zawiera niewypełnione pola, które nieraz nie muszą podlegać tłumaczeniu).

Oprócz tłumaczeń przysięgłych ustnych i pisemnych biuro tłumaczeń Translation Cafe umożliwia zlecenie przekładu ustnego zwykłego, a także pisemnego w przypadku wszelkiego rodzaju tekstów – zarówno literackich, prawnych, marketingowych, turystycznych, technicznych, jak i bardziej specjalistycznych.

Tłumaczenia pisemne na język chorwacki

Przekłady pisemne w parach językowych chorwacki-polski oraz polski-chorwacki obejmują szeroki zakres dokumentów wymagających uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego, jak i tekstów technicznych, prawniczych, marketingowych, turystycznych, a także specjalistycznych. W celu zlecenia tłumaczenia pisemnego należy najpierw upewnić się, czy dany dokument bądź tekst wymaga przekładu uwierzytelnionego czy też nie, a następnie dostarczyć tekst lub dokument za pomocą poczty elektronicznej, formularza kontaktowego zamieszczonego na niniejszej stronie internetowej bądź osobiście do naszego biura tłumaczeń z siedzibą w centrum Krakowa. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych istotne jest przekazanie tłumaczonych dokumentów (oryginalnych egzemplarzy bądź kopii) w formie papierowej, co jest wymagane celem poświadczenia autentyczności tłumaczenia i zawartych w nim informacji przez tłumacza przysięgłego. W przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentów osobiście możliwa jest również wysyłka pocztowa. Podczas zlecania tłumaczenia przysięgłego drogą mailową, za pomocą formularza kontaktowego bądź podczas rozmowy telefonicznej ważne jest, by podać informację, czy tłumaczony dokument jest oryginałem czy kopią oryginalnego dokumentu (ta informacja musi zostać zawarta w przekładzie uwierzytelnionym dokumentu). Gotowe tłumaczenie przysięgłe na język chorwacki lub z języka chorwackiego można odebrać w naszym biurze tłumaczeń przy ul. Morawskiego 5 w Krakowie, a w przypadku braku możliwości osobistego odbioru możliwe jest dostarczenie przez nas tłumaczenia na wskazany adres (w tym również za granicę) za pośrednictwem poczty polskiej lub innym sposobem dogodnym dla klienta.

Zarówno jeśli zlecają Państwo tłumaczenie pisemne przysięgłe, jak i zwykłe oraz wysyłają tekst do tłumaczenia mailowo, prosimy upewnić się, że skany bądź fotografie dokumentów są kompletne i wysokiej rozdzielczości. Ważne jest, aby treść do tłumaczenia, w szczególności dane osobowe, pieczęci, podpisy, była odpowiednio widoczna i czytelna. Podczas tłumaczenia uwierzytelnionego z języka chorwackiego lub na język chorwacki tłumacz zobligowany jest do przetłumaczenia oraz szczegółowego opisania każdego elementu dokumentu, zarówno tekstowego, jak i graficznego.

Oprócz tłumaczeń uwierzytelnionych biuro Translation Cafe oferuje również możliwość przekładu na język chorwacki (oraz z języka chorwackiego) dokumentów niewymagających poświadczenia, czy innych tekstów, dla których wystarczy zlecić tłumaczenie zwykłe. Nasi tłumacze wykonują przekłady tekstów z różnych branż, w tym także z dziedzin specjalistycznych, takich jak medycyna czy chemia, gdzie istotne jest użycie fachowego słownictwa właściwego dla określonej tematyki.

Tłumaczenia zwykłe w parach językowych chorwacki-polski i polski-chorwacki obejmują takie teksty jak:

 • teksty turystyczne: opisy atrakcji turystycznych, wystaw i eksponatów muzealnych; plany wycieczek, treść przewodników; różnorodne teksty na potrzeby hoteli i restauracji;
 • teksty techniczne: instrukcje obsługi pojazdów, maszyn i mniejszych urządzeń technicznych; opisy maszyn, wskazówki dotyczące użytkowania i konserwacji urządzeń technicznych;
 • teksty specjalistyczne (w tym naukowe) z zakresu medycyny (w tym: opis przebiegu leczenia szpitalnego, wyniki badań laboratoryjnych, diagnostyka choroby i inne), farmacji (treść opakowań i ulotek leków, instrukcja użytkowania i przechowywania środków ochrony zdrowia i życia, inne), z różnych dziedzin nauki (prace badawcze, artykuły naukowe);
 • teksty marketingowe: etykiety i treść opakowań produktów, treść reklam, broszur i katalogów produktów; teksty do umieszczenia na plakatach reklamowych i billboardach; instrukcje i treść regulaminu postępowania dla pracowników danej firmy oraz prezentacje szkoleniowe dla nowych pracowników;
 • zgłoszenia patentowe ze wszystkich dziedzin.

Tłumaczenia ustne na język chorwacki

Biuro tłumaczeń Translation Cafe w Krakowie oferuje również usługi tłumaczeń ustnych w parze językowej język polski – język chorwacki.

Przekład ustny w jezyku chorwackim może się okazać niezbędny w przypadku:

 • kongresów,
 • szkoleń, prelekcji, warsztatów,
 • ceremonii wręczania nagród,
 • spotkań biznesowych z klientami pochodzenia chorwackiego,
 • targów branżowych,
 • negocjacji handlowych,
 • konferencji (w tym naukowych), na których prelegent posługuje się wyłącznie językiem chorwackim, bądź jest to istotne ze względu na innych zagranicznych uczestników wydarzenia, w tym słuchaczy.

Tłumaczenia ustne języka chorwackiego mogą być dwojakiego rodzaju: symultaniczne (polecane podczas konferencji o dużej liczbie uczestników, gdzie jest potrzeba przekładu w tym samym momencie co dana wypowiedź) oraz konsekutywne (mniej kosztowne, stanowiące dobry wybór podczas wydarzeń angażujących mniejszą liczbę osób; wykonywane bezpośrednio po poszczególnych fragmentach wypowiedzi). Tłumaczenia symultaniczne odbywają się z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu, tj. kabin, odbiorników i słuchawek, dlatego usługa ta jest zazwyczaj droższa.

W przypadku oficjalnej ceremonii prywatnej (na przykład zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego) lub podczas zawierania umów notarialnych pomiędzy partnerami biznesowymi wymagane jest skorzystanie z usługi tłumacza ustnego przysięgłego.

Koszt tłumaczenia ustnego na język chorwacki i z języka chorwackiego obliczany jest na podstawie stawki za blok godzinowy (zazwyczaj jest to minimum 2 lub 4 godziny) pracy tłumacza. Świadczymy usługi tłumaczeń ustnych tak na terenie Krakowa, jak i całej Polski, a także za granicą.

Dziękujemy za zapoznanie się z ofertą tłumaczeń na język chorwacki i z języka chorwackiego na język polski. W przypadku potrzeby tłumaczenia w innej parze językowej niż chorwacki-polski i polski-chorwacki uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny bądź przesłanie wiadomości mailowej oraz zawarcie informacji w jakiej parze językowej ma być wykonany przekład. Celem poznania dokładnej wyceny tłumaczenia, a także czasu realizacji zlecenia prosimy o przesłanie wypełnionego formularza kontaktowego zamieszczonego na niniejszej stronie internetowej, bezpośredni kontakt za pomocą poczty elektronicznej, bądź telefon na numer kontaktowy naszego biura.

Bezpłatna wycena

 

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

Polski
+48 603 107 208