W związku z okresem urlopowym godziny pracy biura mogą być zmienione, dlatego prosimy o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo.

Bezpłatna wycena

 

Tłumaczenia prawnicze

Ubi societas, ibi ius

Wraz z rozwojem cywilizacji powstało prawo. Jego początki sięgają Kodeksu Hammurabiego czy prawa Starożytnego Rzymu. Aby zarządzać państwem, potrzebne były bowiem zasady, przepisy i normy regulujące ten złożony mechanizm, wprowadzając ład i harmonię. A jako że głównym środkiem przekazu wszelkich informacji między pokoleniami od czasów jego powstania było pismo – zaczęto te zasady spisywać, a proces ten trwa po czasy dzisiejsze.

Prawo to obszerna dziedzina niezbędna do prawidłowego funkcjonowania każdego państwa. Jest również filarem międzynarodowej współpracy.

Wszelkie dokumenty z zakresu prawa sporządzane są w oparciu o fachową nomenklaturę prawną. Jest to lektura niezmiernie wymagająca. Zdania są nieraz wielokrotnie złożone i przepełnione specjalistycznym słownictwem. Z tego też powodu dla przeciętnego czytelnika mogą się wydawać mało zrozumiałe. Terminy pojawiające się w tego typu tekstach nie są powszechnie znane, a te, które są, mają odmienne od konwencjonalnego znaczenia. Zatem tworzenie takich dokumentów bezwzględnie wymaga wysokospecjalistycznej wiedzy, a zajmuje się tym wąskie grono biegłych.

Do tego grona należą również tłumacze specjalizujący się w tej dziedzinie. Nie każdy tłumacz poradzi sobie z zawiłą dokumentacją sądową, nie wystarczy tu bowiem biegła znajomość języka obcego. Niezbędna jest najwyższa kompetencja z zakresu języka prawnego i prawniczego, a także biegła znajomość systemów prawnych danych krajów.

Podmioty gospodarcze działające na wielu rynkach zmuszone są korzystać z usług tłumaczeniowych. Warto zatem wiedzieć, do kogo się zwrócić, gdy potrzeba fachowego tłumaczenia tekstu z zakresu prawa. Nie można w tym aspekcie polegać na przypadkowo wybranych osobach.

Teksty prawne a prawnicze

Te dwa terminy nieraz mylnie bywają stosowane zamiennie, jednak należy je rozróżnić.

Teksty prawne to dokumenty pisane językiem prawa (jest to język przepisów i norm prawnych), czyli przykładowo rozporządzenia, ustawy, konstytucja. Są to zatem dokumenty opisujące bądź ustalające prawo.

Teksty prawnicze to dokumenty pisane przez prawników, tak więc posługujące się językiem prawniczym. Do tego typu tekstów zaliczymy na przykład dokumenty sądowe, analizy, prace naukowe, pełnomocnictwa czy umowy.

W branży translatorskiej to teksty z tej drugiej grupy najczęściej poddawane są tłumaczeniu.

Tłumaczenia prawne i prawnicze

Są to przekłady wymagające fachowej wiedzy popartej dużym doświadczeniem i odpowiednim wykształceniem. Tłumacz wykonujący taką pracę musi doskonale znać system prawny swojej ojczyzny, jak również kraju języka docelowego. Tłumacząc sądowe dokumenty, trzeba zawsze mieć na uwadze, że każde słowo ma swoje konkretne znaczenie i nie ma tu miejsca, by puścić wodze fantazji. Niezbędna jest znajomość przepisów, norm, ustaw i innych aktów prawnych. Język prawny i prawniczy charakteryzuje się wysoką precyzją, a terminy i pojęcia, którymi operują prawnicy, mogą wprowadzać nieobeznane w temacie osoby w błąd, gdyż potoczne znaczenia danych słów mogą znacznie odbiegać od znaczenia kontekstowego.

Zespół Translation Cafe doskonale zdaje sobie sprawę z ciążącej na tłumaczu odpowiedzialności, dlatego każde tłumaczenie prawne czy prawnicze wykonywane jest przez native speakera języka docelowego, który posiada odpowiednie wykształcenie, a następnie poddawane jest drobiazgowej weryfikacji przez drugiego tłumacza, który również jest specjalistą z zakresu prawa. Nie zostawiamy sobie najmniejszego marginesu na błąd!

Doświadczenie w tłumaczeniach prawniczych poparte satysfakcją klientów

Lata praktyki zaowocowały bogatym doświadczeniem z zakresu tłumaczeń prawnych i prawniczych. Nasz zespół tłumaczy i weryfikatorów z przyjemnością i najwyższą starannością wykona tłumaczenie każdego tekstu z dbałością o najmniejszy szczegół. Współpracujemy z wieloma kancelariami, które ciesząc się udaną kooperacją, regularnie wracają do nas z nowymi zleceniami.

Nie bez znaczenia jest też format dokumentu, dlatego podczas tłumaczenia dużą wagę przykładamy też do tego, aby przełożyć szatę graficzną 1 : 1.

Prawo a tłumaczenia przysięgłe

W wielu przypadkach dokumenty z zakresu prawa, jak np. akty notarialne, wymagają podczas tłumaczenia specjalnego poświadczenia, czyli tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego, dysponującego uprawnieniami nadanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Taki wymóg jest niezbędny w razie konieczności przedstawienia danego tłumaczenia w urzędzie lub sądzie. W razie wątpliwości, czy dany przekład ma zostać wykonany w formie tłumaczenia zwykłego czy przysięgłego warto zapytać o radę pracownika biura tłumaczeń.

Nie mamy sobie równych w tłumaczeniach prawniczych

Prawo to jedna z naszych wiodących domen.

Aby dobrze przetłumaczyć teksty z zakresu prawa, nie wystarczy świetna znajomość języka – trzeba znać prawodawstwo obydwu krajów, rozumieć różnice w zakresie stosownych przepisów w każdym z państw i zastosować odpowiednią nomenklaturę.

Biuro tłumaczeń Translation Cafe powierza tłumaczenia prawnicze tłumaczom posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe – tłumaczom przysięgłym oraz tłumaczom posiadającym dodatkowe wykształcenie z zakresu tłumaczenia tekstów prawniczych.

Specjalizujemy się w tłumaczeniu wszelkiego rodzaju dokumentów i umów, aktów notarialnych, rozporządzeń i ustaw.

W obrębie jakich języków wykonujemy tłumaczenia prawnicze?

Tłumaczymy teksty z zakresu prawa w obrębie wszystkich języków europejskich, a tak że wielu innych. Jednak naszą wiodącą specjalizacją jest język niemiecki. Posiadamy doświadczone grono tłumaczy, dla których za równo prawo polskie, jak i niemieckie (a tak że prawo innych państw, gdzie językiem urzędowym jest język niemiecki) nie ma tajemnic.

Inne języki, w obrębie których tłumaczymy dokumenty prawne, to m.in.: język angielski, język francuski, język niderlandzki.

 

Najczęściej tłumaczone dokumenty

 • akty notarialne
 • akty oskarżenia
 • wyroki sądowe
 • nakazy karne
 • dokumenty sądowe
 • pełnomocnictwa
 • dokumenty KRS
 • dokumenty założycielskie spółek
 • umowy
 • dokumenty procesowe
 • orzeczenia sądowe
 • analizy, postanowienia
 • dokumenty unijne
 • pozwy
 • akty normatywne
 • apostille

Bezpłatna wycena

 

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

Polski
+48 603 107 208