W związku z okresem urlopowym godziny pracy biura mogą być zmienione, dlatego prosimy o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo.

Bezpłatna wycena

 

Tłumacz przysięgły języka angielskiego w Krakowie

 

Czym jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe, inaczej uwierzytelnione albo poświadczone, to tłumaczenie, które dzięki temu, że posiada specjalne poświadczenie zgodności z oryginałem, zyskuje moc prawną i może być wykorzystywane przez wszelkiego rodzaju instytucje państwowe, urzędy czy sądy. Opatrzone jest odciskiem pieczęci tłumacza, posiada jego podpis oraz informację o tym, jakiego rodzaju dokument został przedłożony do tłumaczenia, w jakim języku oraz czy tłumaczenie jest wykonywane na podstawie oryginału dokumentu czy też jego kopii (np. przesłany drogą elektroniczną skan lub zdjęcie). Tłumaczenie przysięgłe funkcjonuje wyłącznie w wersji papierowej.

Tłumaczenie zwykłe nie posiada oficjalnego poświadczenia i może być wykonane przez tłumacza, który nie jest tłumaczem przysięgłym, co oczywiście nie powinno mieć żadnego wpływu na jakość przekładu. Tłumaczenie zwykłe powinno być wykonane tak samo rzetelnie jak oficjalne tłumaczenie uwierzytelnione.

Kto jest uprawniony do wykonania tłumaczenia przysięgłego?

Tłumaczenie poświadczone może być wykonane tylko i wyłącznie przez uprawnioną do tego osobę, czyli tłumacza przysięgłego posiadającego specjalne uprawnienia. Takie uprawnienia nadawane są przez ministra sprawiedliwości, a na stronie ministerstwa sprawiedliwości można znaleźć listę z danymi kontaktowymi wszystkich tłumaczy przysięgłych zarejestrowanych w Polsce. Tłumaczy przysięgłych podczas pracy obowiązują restrykcyjne wytyczne zebrane przez TEPIS - kodeks tłumacza przysięgłego. Zasady wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych można też odnaleźć w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Aby zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego, trzeba zdać egzamin pod nadzorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej oraz spełnić kilka następujących wymogów:

 • kandydat musi znać język polski,
 • posiadać wykształcenie wyższe (tytuł magistra na dowolnym kierunku),
 • posiadać zdolność do czynności prawnych,
 • być osobą niekaralną,
 • posiadać obywatelstwo polskie, kraju członkowskiego UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub innego państwa – na zasadach wzajemności.

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Uwierzytelnienia wymaga tłumaczenie wszystkich oficjalnych, urzędowych dokumentów, które przedkładane są na przykład w urzędzie czy sądzie. Tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego zyskuje moc prawną, którą posiada dokument oryginalny, dzięki temu może zostać przyjęte w danej instytucji. Będą to więc przykładowo różnego rodzaju akty: małżeństwa, urodzenia, zgonu, świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomy uzyskania wykształcenia wyższego, certyfikaty, zaświadczenia lekarskie, dokumentacje sądowe.

By mieć pewność, czy w danym przypadku potrzebne będzie tłumaczenie uwierzytelnione czy może wystarczy zwykłe, najlepiej zwrócić się z pytaniem do danego urzędu czy instytucji, gdzie chcemy nasze tłumaczenie przedłożyć.

Tłumaczenia przysięgłe – język angielski

Współpracujemy z szerokim gronem doświadczonych tłumaczy przysięgłych języka angielskiego specjalizujących się w różnego rodzaju przekładach. Są oni specjalistami z dziedziny prawa brytyjskiego, amerykańskiego oraz polskiego, jak również innych krajów, gdzie językiem urzędowym jest język angielski. Tłumaczenia z języka angielskiego oraz na język angielski są jedną z najczęściej wykonywanych przez nas usług, dlatego też możemy poszczycić się bogatym doświadczeniem w tej kwestii. W związku z tym oferujemy również krótkie terminy: standardowy dokument, jak akt urodzenia, akt małżeństwa czy dokumenty rejestracyjne samochodu, może być gotowy już na następny dzień roboczy. W razie potrzeby oferujemy również ekspresowe tłumaczenia przysięgłe na ten sam dzień. Oprócz szerokiej dostępności tłumaczy naszym atutem jest lokalizacja w centrum Krakowa. Standardowo nasi klienci odbierają tłumaczenia przysięgłe osobiście, lecz gdy nie ma takiej możliwości, służymy pomocą, oferując inne dogodne sposoby doręczenia tłumaczenia – za pomocą kuriera, kuriera rowerowego, poczty lub innym wybranym przez klienta sposobem.

Język angielski jest jednym z najpotężniejszych języków świata służący do międzynarodowej komunikacji. Obecnie jest uważany za język uniwersalny. Nic więc dziwnego, że zapotrzebowanie na tłumaczenia na język angielski stale rośnie. Translation Cafe odpowiada na tę rosnącą potrzebę, oferując profesjonalne usługi tłumaczeniowe na język angielski oraz z języka angielskiego. Tłumaczymy przysięgle wszelkiego rodzaju dokumenty. Zlecając nam tłumaczenie przysięgłe na  język angielski bądź z tego języka na język polski, można mieć pewność, że otrzymane tłumaczenie będzie najwyższej jakości. Bezbłędność gwarantuje również wykonywana u nas wewnętrznie dodatkowa weryfikacja tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń poświadczonych oficjalnych dokumentów bardzo ważne jest, aby wszystkie dane się zgadzały, w przeciwnym wypadku takie tłumaczenie może nie zostać w urzędzie przyjęte. Dlatego właśnie, mając na uwadze dobro klienta, przed oddaniem tłumaczenia sumiennie sprawdzamy każdą datę, liczbę i nazwisko, by mieć pewność, że wydany klientowi dokument będzie prawidłowy.

Jak zlecić tłumaczenie przysięgłe?

Chcąc otrzymać tłumaczenie przysięgłe na język angielski bądź z języka angielskiego danego dokumentu, wystarczy przesłać nam mailowo jego skan bądź zdjęcie (ważne: musi być ono czytelne, każda pieczęć czy podpis ma znaczenie!). Po zapoznaniu się z dokumentem kierownik projektu szacuje i podaje koszt tłumaczenia. Wycena usługi jest bezpłatna i nie obliguje do złożenia zlecenia. Potwierdzenie zlecenia tłumaczenia może odbyć się mailowo. Warto jednak pamiętać, że w przypadku tłumaczenia przysięgłego z oryginału, tłumacz musi zobaczyć dany oryginał dokumentu, wówczas dostarczenie do siedziby naszego biura owego dokumentu będzie niezbędne.

Zlecić tłumaczenie można również osobiście w naszym biurze przy ulicy Morawskiego 5, należy wówczas przynieść ze sobą wymagane do tłumaczenia dokumenty.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat tłumaczeń przysięgłych?

Tłumacz przysięgły zarejestrowany w Polsce zgodnie z prawem może wykonywać tłumaczenia uwierzytelnione wyłącznie z języka polskiego bądź na język polski. Wobec tego jeśli istnieje potrzeba otrzymania tłumaczenia przykładowo z języka angielskiego na inny język obcy, tłumaczenie takie zawsze musi być wykonane z udziałem języka polskiego. Tzn. w przypadku gdy klient potrzebuje przetłumaczyć przysięgle dokument z języka francuskiego na język angielski – najpierw tłumaczymy ten dokument z języka francuskiego na język polski, a następnie z języka polskiego na język angielski.

Tłumaczenie przysięgłe w języku angielskim nie musi mieć zachowanego układu graficznego dokumentu oryginalnego. Tłumaczenie poświadczone jest tłumaczeniem opisowym, tzn. należy uwzględnić w nim i opisać każdą pieczęć, podpis czy wpis odręczny. Wobec tego układ graficzny takiego tłumaczenia różni się od oryginału.

Tłumaczymy przysięgle na język angielski między innymi poniższe rodzaje dokumentów:

 • umowy kupna i sprzedaży,
 • akty małżeństwa,
 • akty zgonu,
 • akty urodzenia
 • testamenty,
 • faktury zakupu,
 • dyplomy ukończenia szkół wyższych oraz suplementy,
 • zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach,
 • zaświadczenia o statusie studenta,
 • świadectwa szkolne,
 • świadectwa pracy,
 • legitymacje,
 • wyciągi bankowe,
 • dowody osobiste,
 • prawa jazdy,
 • dokumenty finansowe,
 • KRS-y,
 • PIT-y,
 • certyfikaty,
 • pełnomocnictwa,
 • zgody na wyjazd dziecka za granicę,
 • akty notarialne,
 • wyciągi z rejestru karnego,
 • wyroki sądowe,
 • dokumentacje procesowe,
 • polisy ubezpieczeniowe,
 • dokumentacje medyczne,
 • wypisy ze szpitala,
 • zwolnienia lekarskie,
 • umowy o pracę,
 • umowy najmu.

Bezpłatna wycena

 

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

Polski
+48 603 107 208