Zapytanie

 

Tłumacz przysięgły języka angielskiego w Krakowie

Czym jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe, inaczej uwierzytelnione bądź poświadczone, jest szczególnym rodzajem tłumaczenia, które wyróżnia się tym, że może być wykonane wyłącznie przez uprawnioną do tego osobę, tj. tłumacza przysięgłego. Posiada specjalne poświadczenie, opatrzone jest odciskiem pieczęci tłumacza, jego podpisem oraz specjalną formułą, która zawiera informacje między innymi o tym, jaki dokument został przedłożony do tłumaczenia, w jakim języku został on wykonany oraz czy jest to tłumaczenie z oryginału czy z kopii. Na tłumaczeniu znajduje się również informacja o numerze dokumentu w repertorium tłumacza. Tłumaczenie takie z racji wyżej wymienionych cech funkcjonuje wyłącznie w postaci papierowej, podczas gdy cały proces tłumaczenia zwykłego najczęściej odbywa się elektronicznie.

W przeciwieństwie do tłumaczenia przysięgłego tłumaczenie zwykłe nie posiada uwierzytelnienia i może być wykonane przez tłumacza, który nie posiada specjalnych uprawnień. Niemniej powinno być oczywiście wykonane z tą samą precyzją i rzetelnością.

Wbrew pozorom tłumaczenie przysięgłe nie charakteryzuje się wyższą jakością niż tłumaczenie zwykłe. Posiada ono po prostu dodatkowe poświadczenie zgodności z oryginałem, które jest wymagane po to, aby uzyskało ono moc prawną.

Kto jest uprawniony do wykonania tłumaczenia przysięgłego?

Tłumaczenie poświadczone może być wykonane tylko i wyłącznie przez tłumacza przysięgłego, który posiada specjalne uprawnienia nadane mu przez ministra sprawiedliwości, a jego nazwisko widnieje na ogólnodostępnej liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Zasady wykonywania takich tłumaczeń reguluje TEPIS – kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego oraz ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Aby zostać tłumaczem przysięgłym, trzeba zdać egzamin pod nadzorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej oraz spełnić kilka następujących wymogów:

 • kandydat musi znać język polski,
 • posiadać wykształcenie wyższe (tytuł magistra na dowolnym kierunku),
 • posiadać zdolność do czynności prawnych,
 • być osobą niekaralną,
 • posiadać obywatelstwo polskie, kraju członkowskiego UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub innego państwa – na zasadach wzajemności.

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe wymagane jest wówczas, gdy tłumaczymy oficjalne dokumenty posiadające moc prawną, które chcemy przedłożyć np. w urzędzie. Tłumaczenie uwierzytelnione również zyskuje moc prawną. Będą to więc wszelkiego rodzaju akty: urodzenia, małżeństwa, zgonu, dokumenty rejestracyjne samochodu, świadectwa pracy czy ukończenia różnego rodzaju szkół, dokumentacje sądowe bądź medyczne.

Gdy nie ma pewności, czy w danym wypadku wymagane jest tłumaczenie zwykłe czy przysięgłe, zachęcamy do konsultacji z kierownikiem projektu biura tłumaczeń bądź osobą/jednostką, której dane tłumaczenie chcemy przedłożyć.

Tłumaczenia przysięgłe – język angielski

Współpracujemy z szerokim gronem doświadczonych tłumaczy przysięgłych języka angielskiego zarówno na terenie Krakowa, jak i innych miast Polski. Są oni specjalistami z dziedziny prawa brytyjskiego, amerykańskiego oraz polskiego, jak również innych krajów, gdzie językiem urzędowym jest język angielski. Tłumaczenia z języka angielskiego oraz na język angielski są jedną z najczęściej wykonywanych przez nas usług, dlatego też możemy poszczycić się bogatym doświadczeniem w tej kwestii. W związku z tym oferujemy również krótkie terminy: standardowy dokument, jak akt urodzenia, akt małżeństwa czy dokumenty rejestracyjne samochodu, może być gotowy już na następny dzień roboczy. Oprócz szerokiej dostępności tłumaczy naszym atutem jest lokalizacja w centrum Krakowa. Jeśli klient nie ma możliwości odebrania tłumaczenia osobiście, oferujemy dogodne sposoby doręczenia tłumaczenia – istnieje możliwość przesłania kurierem, kurierem rowerowym, pocztą bądź innym wybranym przez klienta sposobem.

Język angielski jest jednym z najpotężniejszych języków świata służący do międzynarodowej komunikacji. Obecnie jest uważany za język uniwersalny. Nic więc dziwnego, że zapotrzebowanie na tłumaczenia na język angielski stale rośnie. Translation Cafe odpowiada na tę rosnącą potrzebę, oferując profesjonalne usługi tłumaczeniowe na język angielski oraz z języka angielskiego. Tłumaczymy przysięgle wszelkiego rodzaju dokumenty. Zlecając nam tłumaczenie przysięgłe na ten język bądź z tego języka na język polski, można mieć pewność, że otrzymane tłumaczenie będzie najwyższej jakości. Bezbłędność gwarantuje również wykonywana u nas wewnętrznie dodatkowa weryfikacja tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń poświadczonych oficjalnych dokumentów bardzo ważne jest, aby wszystkie dane się zgadzały, w przeciwnym wypadku takie tłumaczenie może nie zostać w urzędzie przyjęte. Dlatego właśnie, mając na uwadze dobro klienta, przed oddaniem tłumaczenia sumiennie sprawdzamy każdą datę, liczbę i nazwisko, by mieć pewność, że wydany klientowi dokument będzie prawidłowy.

Ceny tłumaczeń przysięgłych – język angielski

Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości strona rozliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego obejmuje 1125 znaków ze spacjami, a każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.

W przypadku dokumentów standardowych, takich jak akt urodzenia, akt zawarcia małżeństwa, dyplom, dokumenty rejestracyjne pojazdów, możemy po zapoznaniu się z dokumentem podać dokładną liczbę stron i całkowity koszt tłumaczenia. W przypadku dokumentów niestandardowych lub z większą ilością wpisów dokładną ilość stron możemy podać po wykonaniu tłumaczenia, jednak zawsze staramy się możliwie dokładnie oszacować, ilu stron należy się spodziewać i jaki będzie koszt tłumaczenia.

Jedna strona tłumaczenia przysięgłego z języka angielskiego na język polski kosztuje 38,21 zł netto, czyli 47 zł brutto, natomiast cena jednej strony tłumaczenia przysięgłego z języka polskiego na język angielski wynosi 43,09 zł netto, czyli 53 zł brutto.

Standardowo wydawany jest jeden egzemplarz tłumaczenia. Dodatkowy egzemplarz tłumaczenia przysięgłego kosztuje 20% ceny. W przypadku tłumaczeń o wysokim stopniu specjalizacji oraz tłumaczeń wykonanych w trybie ekspresowym (np. na ten sam dzień) stawka za stronę tłumaczenia może być wyższa i jest ona uzgadniana z klientem indywidualnie.

Oferujemy również usługę weryfikacji i uwierzytelnia już istniejącego tłumaczenia. Koszt jednej strony wynosi 50% ceny tłumaczenia.

Jak zlecić tłumaczenie przysięgłe?

Chcąc otrzymać tłumaczenie przysięgłe na język angielski bądź z języka angielskiego danego dokumentu, wystarczy przesłać nam mailowo jego skan bądź zdjęcie (ważne: musi być ono czytelne, każda pieczęć czy podpis ma znaczenie!). Po zapoznaniu się z dokumentem kierownik projektu jest w stanie oszacować koszt tłumaczenia. Wycena tłumaczenia jest bezpłatna i nie obliguje do złożenia zlecenia. Decydując się na tłumaczenie, wystarczy wypełnić formularz zlecenia, który zostanie przez nas przesłany również mailowo. W przypadku gdy wymagane jest tłumaczenie z oryginału, tłumacz musi zobaczyć oryginał, wówczas dostarczenie nam oryginalnego dokumentu jest niezbędne.

Zapraszamy również do naszego biura przy ulicy Morawskiego 5, można przynieść nam dokumenty osobiście, poznać szacowaną cenę i na miejscu wypełnić formularz zlecenia.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat tłumaczeń przysięgłych?

Tłumaczenie uwierzytelnione ma rangę dokumentu. Tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenie na podstawie oryginału dokumentu albo na podstawie dostarczonej kopii – odnośna informacja jest zawarta w nagłówku tłumaczenia.

Jeśli potrzebne jest tłumaczenie wykonane na podstawie oryginału, musi on zostać dostarczony do naszego biura, tak by tłumacz mógł się z nim zapoznać. Skan jest tylko kopią dokumentu.

Jeśli dostarczenie oryginalnych dokumentów do biura jest kłopotliwe, warto zapytać w urzędzie, w którym dokumenty będą składane, czy dopuszczone jest tłumaczenie przysięgłe na podstawie kopii – czasem jest ono wystarczające.

Tłumacz przysięgły zarejestrowany w Polsce zgodnie z prawem może wykonywać tłumaczenia uwierzytelnione wyłącznie z języka polskiego bądź na język polski. Wobec tego jeśli istnieje potrzeba otrzymania tłumaczenia przykładowo z języka angielskiego na inny język obcy, tłumaczenie takie zawsze musi być wykonane z udziałem języka polskiego. Tzn. w przypadku gdy klient potrzebuje przetłumaczyć przysięgle dokument z języka francuskiego na język angielski – najpierw tłumaczymy ten dokument z języka francuskiego na język polski, a następnie z języka polskiego na język angielski.

Tłumaczenie przysięgłe nie musi mieć zachowanego układu graficznego dokumentu oryginalnego. Tłumaczenie poświadczone jest tłumaczeniem opisowym, tzn. należy uwzględnić w nim i opisać każdą pieczęć, podpis czy wpis odręczny. Wobec tego układ graficzny takiego tłumaczenia różni się od oryginału.

Tłumaczymy przysięgle na język angielski między innymi poniższe rodzaje dokumentów:

 • akty urodzenia,
 • akty małżeństwa,
 • akty zgonu,
 • testamenty,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów,
 • faktury zakupu,
 • dyplomy ukończenia szkół wyższych oraz kursów,
 • zaświadczenia o statusie studenta,
 • świadectwa szkolne,
 • świadectwa pracy,
 • legitymacje,
 • dowody osobiste,
 • prawa jazdy,
 • dokumenty finansowe,
 • KRS,
 • certyfikaty rezydencji,
 • pełnomocnictwa,
 • akty notarialne,
 • polisy ubezpieczeniowe,
 • dokumentacje medyczne,
 • zwolnienia lekarskie,
 • umowy o pracę, umowy najmu i inne.

Zapytanie

 

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

+48 12 629 07 12