W związku z okresem urlopowym godziny pracy biura mogą być zmienione, dlatego prosimy o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo.

Które dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?

  kwi 30, 2019

Chcąc zlecić tłumaczenie jakiegokolwiek tekstu, musimy najpierw odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebne nam jest tłumaczenie zwykłe czy przysięgłe. Niektóre dokumenty, w zależności od tego, gdzie mają zostać przedłożone, wymagają specjalnego poświadczenia zgodności z oryginałem, które można uzyskać jedynie u tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenie przysięgłe, nazywane również uwierzytelnionym bądź poświadczonym, to szczególny rodzaj tłumaczenia, które może być wykonane wyłącznie przez uprawnioną do tego osobę, tj. tłumacza przysięgłego. Posiada on uprawnienia nadane mu przez ministra sprawiedliwości, a jego nazwisko widnieje na ogólnodostępnej liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tłumaczenie przysięgłe posiada specjalne poświadczenie, opatrzone jest odciskiem pieczęci tłumacza, jego podpisem oraz specjalną formułą, która zawiera informacje między innymi o tym, jaki dokument został przedłożony do tłumaczenia, w jakim języku został on wykonany oraz czy jest to tłumaczenie z oryginału czy z kopii. Na tłumaczeniu znajduje się również informacja o numerze dokumentu w repertorium tłumacza.

Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego?

Tłumaczenie przysięgłe wymagane jest wówczas, gdy tłumaczymy oficjalne dokumenty posiadające moc prawną, które chcemy przedłożyć przykładowo w instytucjach państwowych, jak sądy, bądź organach administracji publicznej, jak urząd stanu cywilnego czy urząd miasta. W przeciwieństwie do tłumaczenia zwykłego tłumaczenie uwierzytelnione również zyskuje moc prawną.

Dokumenty, których tłumaczenie wymaga uwierzytelnienia, to między innymi:

 • akty urodzenia,

 • akty małżeństwa,

 • akty zgonu,

 • testamenty,

 • dokumenty rejestracyjne pojazdów,

 • faktury zakupu,

 • dyplomy ukończenia szkół wyższych oraz kursów,

 • zaświadczenia o statusie studenta,

 • świadectwa szkolne,

 • świadectwa pracy,

 • legitymacje,

 • dowody osobiste,

 • prawa jazdy,

 • dokumenty finansowe,

 • KRS,

 • certyfikaty rezydencji,

 • pełnomocnictwa,

 • akty notarialne,

 • polisy ubezpieczeniowe,

 • dokumentacje medyczne,

 • zwolnienia lekarskie,

 • umowy o pracę, umowy najmu i inne.

W razie wątpliwości, czy w danym wypadku wymagane jest tłumaczenie zwykłe czy przysięgłe, zachęcamy do konsultacji z kierownikiem projektu biura tłumaczeń bądź osobą/jednostką, której dane tłumaczenie chcemy przedłożyć.

Translation Cafe logo

+48 12 629 07 12

Napisz do nas

Podobał Ci się wpis?


5.0 / 5

Bezpłatna wycena

 

Tłumaczenia Translation Cafe

+48 603 107 208