W związku z okresem urlopowym godziny pracy biura mogą być zmienione, dlatego prosimy o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo.

Formularz dla tłumaczy

Proszę o dołączenie dokumentów poświadczających kwalifikacje:

  1. dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w dziedzinie tłumaczenia lub

  1. dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w dowolnej dziedzinie wraz z dokumentami poświadczającymi co najmniej dwuletnią praktykę w zawodzie tłumacza lub 

  1. w razie braku ww. dokumentów innych dokumentów potwierdzających co najmniej pięcioletnią praktykę w zawodzie tłumacza, np. w formie referencji, świadectwa pracy, aktualnego zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie tłumaczeń itp.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Translation Cafe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Morawskiego 5/224, NIP: 677-241-49-57. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania i wnioski zawarte w formularzu kontaktowym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymywać odpowiedzi od Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytania i wnioski. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym czasie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.  Ma Pani/Panprawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Przepisz kod z obrazka

Tłumaczenia Translation Cafe

Polski
+48 603 107 208