member of PSBT

Zapytanie

 

Języki

Tłumaczymy w obrębie wszystkich języków europejskich i wielu pozaeuropejskich. Każde tłumaczenie traktujemy indywidualnie, dobierając tłumaczy i weryfikatorów, którzy specjalizują się w danej dziedzinie, znają branżową terminologię i obowiązujące konwencje językowe.

Naszą specjalizacją jest język niemiecki. Posiadamy szerokie grono tłumaczy i weryfikatorów tego języka, dobrze rozumiemy kulturę krajów niemieckojęzycznych, znamy historię, zwyczaje i prawo, dlatego możemy skutecznie wspierać naszych klientów w kontaktach handlowych z partnerami z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Tłumaczenia przeznaczone do publikacji wykonują native speakerzy języka docelowego. Świadczymy również usługi w zakresie redakcji i korekty tekstów w języku polskim.

Języki

Zapytanie

 

Zaufali nam